Hjem
Tilbage

Sand Nåde - Johannes Åbenbaring

Uge 40, 2018
Rick Joyner

Vi fortælles i Skriften, at hvis vi har tilstået vores synder, har Han ikke kun tilgivet dem, men Han har også glemt dem. Ingen tilstået synd vil blive holdt imod nogen på den store dag. Som 1 John 1: 9-10 siger:

Men, hvis vi [utvungen] indrømmer at vi har syndet, og bekender vore synder, er Han trofast og retfærdig
[tro mod sin egen natur og løfter], så Han tilgiver os vore synder og
renser os kontinuerligt fra al uretfærdighed [vores forseelser, alt ikke er i overensstemmelse med Han's vilje og formål].
Sal. 31:2 32:5. Ordsp. 28:13. Rom. 3:26, 4:6ff. Åb: 7:14. SYNDSFORLADELSE GUDS RETFÆRDIGHED 2:1.


Vær sanddru om den virkelige synd imod Gud

10. Men, hvis vi siger, at vi ikke har syndet [nægter at indrømme vore syndige gerninger, handlinger],
så gør vi Ham til en løgner [ved at modsige Ham], og Han's ord er ikke i os.
Job 15:14. Ordsp. 20:9. Rom. 3:10ff.

Vi har tidligere set på hvordan Herrens dag hedder "Herrens store og forfærdelige dag." Vi må spørge: "Så, hvem er det?" Det er godt for nogle og forfærdelige for andre. Det vil naturligvis være godt for dem, der har tilstået deres synder og blevet renset, og det vil være forfærdeligt for dem, der ikke har det.

Så hvordan lever vi for at være forberedt på Guds domme, der kommer i vores egen tid og for den store dommedag? Nogle af de ting, der vil være svært på os nu, vil gøre det meget nemmere for os siden hen. De, der kun kan høre de ting, der "kile deres ører", eller få dem til at føle sig godt nu, vil sandsynligvis have det meget svært, endog "forfærdeligt".

Som vi tidligere har berørt, har nogle ekstreme "hyper-nåde" -lærer sagt, at ikke alene dømmer Gud ikke længere, men omvendelse er ikke længere nødvendig efter korsfæstelsen, fordi Jesus allerede betalte for vores synder - fortid, nutid og fremtid. Det kan give mening for dem, der ikke har læst deres bibler, men det er en ultimativ dårskab og bedrag, der allerede har ført til, at mange lider skibbrud med hensyn til deres tro.

En primær måde, som vi forbereder os på tiderne og for den ultimative dommens dag, er, at vi bygger vores liv og natur i omvendelse. Hvis "høje nåde" dårskab lærer, at vi ikke længere behøver at omvende os, da korset allerede har betalt for vores synder, hvorfor kaldte Jesus de syv kirker i Åb. 2 og 3 for at omvende sig år efter Han's opstandelse? Det Nye Testamente er klar med, at Gud vil tilgive vores synder, hvis vi tilstår dem. Bekende dem er en begyndelse, men at omvende sig er at vende sig væk fra synden.

Omvendelse måtte forkyndes, før Jesus blev åbenbaret, og Jesus selv forkyndte omvendelse. Et af formålene for hvilke Helligånden blev givet, er at dømme for synd. Det er sådan, at vi kan omvende os fra vores synd og vende os til det eneste middel - korset, som kan frelse os fra vores synd og befri os fra Guds domme, der kommer på grund af synden. Men "Han kom for at frelse os fra vores synd", ikke kun konsekvenserne af synden. Han er kommet, og Den Hellige Ånd blev givet for at befri os fra vores syndige natur og erstatte den med Han's natur.

Som vi bliver fortalt i Hebr. 6, lægger vi ikke igen grundlaget for omvendelse, men det betyder ikke, at vi ikke fortsætter med at omvende os. Omvendelse er grundlaget for det kristne liv. Et fundament er noget, du kun ligger en gang, fordi du kun har en i en bygning. Det betyder ikke, at vi ikke længere bruger det, men fundamentet er det, vi går på hver dag og er, hvad der holder hele bygningen oppe. Sådan er omvendelse et fundament for det sande kristne liv.

Vi må altid holde et følsomt, ydmyget og angerfuldt hjerte, der hurtigt kan omvende sig, når vi er dømt af Den Hellige Ånd. Som Jahob skrev, snubler vi alle på mange måder, og som vi ser i Det Nye Testamente, faldt selv de mest fremtrædende apostle i syndige fælder lige indtil deres livs ende. Det er skrevet, "de retfærdige falder syv gange, men rejser sig igen " (se Ordsp. 24:16). Du kan dog ikke rejse dig, hvis du ikke ved, at du er faldet.

Næsten hver eneste bibelsk sandhed bliver båret til ekstremiteter af nogle, og selvom der er ekstreme læresætninger, der perverterer Guds nåde, har vi brug for mere af Han's nåde, ikke mindre. Mange er alt for syndbevidste, og alt for fokuserede på deres fiaskoer, end de er på visionen, at vi skal blive det, vi kaldes for at være vi har brug for af Han's herlighed.

Uden tvivl er mange af de ekstreme lære om nåde et resultatet af, at nogle overreagerer til andre ekstreme lære, der holder mennesket under fordømmelse og stræber efter at opnå det, der allerede er opnået for os ved korset. Som vi diskuterede er der en grøft på hver side af livets vej, og de, der er reaktionære, falder ofte i en grøft og overreagerer og falder ned i den anden grøft. De to grøfter er sædvanligvis lovtrældom på den ene side og lovløshed på den anden side. Lad os blive på den vej af livet der ligger mellem disse grøfter.

Der er endnu lidt mere at dække om Guds domme i Åbenbaringsbogen, og vi vil ikke skøjte hen over noget, meget mindre udelukke det, som Han gav så meget opmærksomhed på. Vi kommer så til den herlige vision, Han har for os, som vi skal se på.

til uge 41
OP