Hjem
Tilbage

Have Tillid til Herrens Gerninger - Johannes Åbenbaring

Uge 4, 2018
Rick Joyner

I denne uge fortsætter vi vores studie med:

Åb. 15:1-4.
1. Og jeg så et andet tegn i Himmelen, stort og underfuldt: Syv engle med de syv plager, som bliver de sidste; for med dem er Guds vrede fuldbyrdet.

Åb. 12:1. TEGN Åb. 16:14. ENGLE Åb. 15:6.

2. Og jeg så noget ligesom et glarhav, isprængt med ild. Og jeg så dem, som var gået sejrende ud af kampen med dyret og dets billede og dets navns tal, stå ved glarhavet med Guds harper i deres hænder.
Åb. 4:6, 13:15ff.

3. Og de sang Moses, Guds tjeners, sang og Lammets sang: »Store og underfulde er dine gerninger, Herre vor Gud, du Almægtige! retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge!
Åb. 16:7. 2 Mos. 15:1ff. 5 Mos. 32:1ff. Sal. 111:2, 145:17. 1 Tim. 1:17.
KRISTI NAVN Åb. 19:13. GUD'S GERNINGER Åb. 21:1-2. GUD'S RETFÆRDIGHED (Åb. 15:3-4), 16:5-7.


4. Hvem skulle ikke frygte dig, Herre! og prise dit navn? Thi du alene er hellig; ja, alle folkene skal komme og tilbede for dit åsyn, fordi dine retfærdige domme er blevet åbenbaret.
Sal. 86:9. Es. 66:23. Jer. 10:7. DOM Åb. 16:7. GUD'S HELLIGHED.

Som vi ser i den sidste sætning, kommer nationerne til at tilbede Herren, fordi Han's domme er blevet åbenbaret. Det er ikke tilfældigt at mengen falsk lære fremmes i kirken i dag, som nedgør eller endog benægte Guds domme. Som vi ser fra skriften og historiens mønster, er dette et sikkert tegn på, at verden er ved at opleve dets domme. Vi fortælles i 1 Pet. 4:17: "For det er tid til at dommen begynder med Guds hus; og hvis det først begynder med os, hvad bliver resultatet for dem, der ikke adlyder Guds evangelium? "

Det er svært for nogle at forstå, hvordan en kærlighedens Gud kunne tillade alt ondt på jorden, meget mindre bringe dom, ødelæggelser og vrede, som er profeteret. Dette er forvirrende for dem som forsøger at tolke Gud gennem et menneskeligt perspektiv eller deres egne meninger. Som Herren sagde gennem Esajas: " For som himlene er højere end jorden, så er mine veje højere end dine veje og mine tanker end dine tanker" (Es. 55:9).

Nogle har en tendens til at tro, at Guds følelser er ligesom vores, men det er de ikke. Selvom de kan have ligheder, er de meget højere end vores. Når vi bliver fortalt at Gud er en jaloux Gud, kan vi tolke det som værende menneskelig jalousi, som er egoistisk og selvcentreret. Men Guds jalousi er højere end vores - den er ikke så lille og hjertesøgende. Han's vrede og domme er heller ikke som vores - de er højere.

Der er bibelske advarsler om bedrageriets slør, som kommer over verden i endetidsalderen. Politisk korrekthed kan være den mest grundlæggende faktor i dette mørke, og det har skabt indhug i kirken. Mange forsøger at gøre Gud i deres billede og fremstille Ham som værende som dem og tænker som de gør. På grund af dette forsøger de at rense for hvad der kunne støde evangeliet i overensstemmelse med deres perspektiv for at gøre det velsmageligt for mennesker. Dette er ikke kun en af de mest arrogante ting, vi kan gøre, men det er en af de mest ødelæggende. Disse tror måske, at de gør det godt og hjælper folk med at vende sig til Gud ved at gøre "den lige og smalle vej" bredere. I stedet gør de ødelæggelseens vej meget bredere og hjælper folk til at føle sig bedre tilpas og ond i en tilstand hvor deres evige liv er i fare.

Stien til frelse begynder med omvendelse fra vores synd, og vi vil ikke omvende fra noget vi har fået tro til at det er iorden. Gud har klart defineret synd og ondskab i Han's ord. Som vi læser i slutningen af Åbenbaringsbogen, at tage væk fra Han's ord eller tilføje til dem, vil medføre en forfærdelig forbandelse. Livets sti er en sandhedsvej, og at kende og elske sandheden skal begynde med at tro på at Guds opfattelse trumper enhver menneskelig opfattelse. Det er derfor at djævelens første og mest dødelige løgn var "sagde Gud virkelig det?"

Jesus sagde i Joh. 7:17 : "Hvis nogen vil gøre Han's vilje, skal han kende om læren er fra Gud eller om Jeg taler af mit eget." Heri hævdede Han, at for at kende at sandheden begynder med beslutningen om at adlyde Gud uanset vores meninger. De, der vil være enige med læren først, vil ikke kende sandheden eller forstå Gud som Han er. De der er betinget af den politisk korrekte mentalitet kan ikke forstå dette og vil ikke acceptere det, hvilket er sløret der ligger over dem til at kende sandheden. Dette er menneskets ultimative stolthed, som ophøjer hans meninger over Guds, og denne stolthed fører altid til ødelæggelse.

Det er derfor, at der i teksten fra Åbenbaringsbogen ovenover, at de synger "Mose Sang". Dette er sangen om at stole på Herrens gerninger og Han's domme, som altid er retfærdige og sande.

til uge 5
OP