Hjem
Tilbage

Guds dom - Johannes Åbenbaring

Uge 39, 2018
Rick Joyner

Dette er et emne jeg er sikker på, at alle er spændte på at dække. Faktisk, hvis vi virkelig forstod Guds dom, ville det være spændende og opmuntrende. Vi ville se frem til det snarere end at forsøge at lade som om det ikke kommer.

Den næste tekst, der skal dækkes, er:

Åb. 20:11-15.
11. Og jeg så en stor, hvid trone og Ham, som sad på den; for Han's åsyn flyede jorden og himmelen,
og der fandtes ikke nogen plads for dem.
Åb. 21:5. Dan. 2:35. Matt. 25:31ff. 2Pet. 3:7,10,12. DOM 20:11-15.

12. Og jeg så de døde, store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet;
og endnu en bog blev åbnet:
livets bog; og de døde blev dømt ud fra det, der stod skrevet i bøgerne, efter deres gerninger.
Åb. 3.5, 11:18. Dan. 7:10, 12:1-2. Matt. 16:27. Joh. 5:28-29. Rom. 2:6.
2 Kor. 5:10. Fil. 4:3. DØD (Åb. 20:12-14), 21:4. GERNINGER (Åb. 20:12-13), 22:12.


13. Og havet gav de døde tilbage, som var i det, og Døden og Dødsriget gav de døde tilbage,
som var i dem; og de blev dømt, hver efter sine gerninger.

14. Og Døden og Dødsriget blev kastet i ildsøen, Dette er den anden død: ildsøen.
Åb. 2:11, 21:8. 1 Kor. 15:26,54f.

15. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han kastet i ildsøen.
Matt. 25:41.

Da Jesus blev spurgt om tegnene på denne tids alder, var det første, Han sagde, at "bliv ikke bedraget." Som vi ser i Åbenbaringsbogen og gennem profetierne i Det Nye Testamentes apostler og profeter, er bedrag et primært problem i slutningen af tidsalderen. Når vi ser doktriner, der er så fundamentalt i strid med Skriften, som dem, der hedder "hyper-nåde", der bliver omfavnet af så mange kristne, må vi konkludere, at dette virkelig er en tid med stor bedrag. Da teksten, som vi nu dækker i Åbenbaringsbogen, adresserer disse fejl så direkte, vil vi kort omtale dem her.

"Hyper-nåde" -lærere siger, at Gud ikke dømmer længere siden alle synd blev betalt til korset. Hvis dette er tilfældet, hvad er det her, vi lige læste i slutningen af Åbenbaringsbogen? Guds domme behandles gennem hele Bibelen og fra begyndelsen til slutningen af det Nye Testamente. Guds dom dækker over langt mere end så vigtige emner som Guds kærlighed, barmhjertighed og selv frelse. Hvorfor? Fordi Han's kærlighed, barmhjertighed og selv vores frelse er resultatet af Guds domme, og hvis vi virkelig forstod dem, ville vi ikke løbe fra dem, men til dem.

Som Paulus skrev, må vi alle stå for Kristi Kristi Domstol, og vi ser dette i slutningen af Johannes Åbenbaring - dette vil ske, og ingen vil undslippe det. Dette har tendens til at være en frygtsom ting for alle, der hører det, som vi ser hos den romerske guvernør Felix i:

Ap.g. 24:24-25.
24. Nogle dage efter indfandt Feliks sig med sin hustru Drusilla*, som var jødinde; og han lod Paulus hente og hørte ham tale om troen på Kristus Jesus.
*datter af Herodes Agrippa 1.
TRO Ap.g. 26:18.
25. Men da han prædikede om retfærdighed og afholdenhed, [selvkontrol hæderlig adfærd, personlig integritet] og den kommende dom, blev Feliks forfærdet, bange og udbrød: »Gå for denne gang; når jeg får [en bekvem], vil jeg lade dig kalde.«
Ap.g. 17:32. DOM Rom. 1:32.
Fordi noget gør dig bange betyder det ikke, at det er forkert. Som vi ses gentagne gange i Åbenbaringsbogen, faldt selv apostlen Johannes, som var den ældste levende af Herrens oprindelige apostle på dette tidspunkt, ofte i frygt, da han så Herren. Frygt for Herren er visdoms begyndelse, og det er en af de alvorligste mangler, vi har tendens til at have i vores tider. Derfor er en primær grund til, at der er så lille en visdom og sådan bizarre dumheder som nogle moderne falske doktriner. Hvis vi har visdom, som starter med Herrens frygt, og modnes til at forstå Han's kærlighed, vil vi nærme os Han's dom som salmisten i

Salme 98:7-9.
7 Havet med dets fylde skal bruse, jorderig og de, som bor der,

8 Strømmene klappe i hænder, bjergene juble til hobe

9 for Herrens åsyn, thi Han kommer, Han kommer at dømme jorden; Han dømmer jorden med retfærd og folkeslag med ret!

Når Herren kommer for at dømme jorden, vil hele verden lære retfærdighed og ret. Vi ved, at vores Gud ikke kun er retfærdig, men også barmhjertig. Han's domme over vores gerninger vil være helt rigtige og retfærdige, og vi kan fuldt ud stole på Ham i dette. De, der allerede har levet deres liv foran Dommeren, vil ikke have frygt for dommedagen. Hvis vi har frygt for dette, så er der nogle ting i vores liv, som vi må stå over for, eller den store dag bliver meget sværere end det den burde være for os.

til uge 40
OP