Hjem
Tilbage

Den Store Prøve - Johannes Åbenbaring

Uge 38, 2018
Rick Joyner

Den næste tekst, der skal dækkes, er:

Åb. 20:7-10:
7. Og når de tusinde år er til ende, skal Satan blive løsladt af sit fængsel.

8. Og han skal gå ud for at forføre folkeslagene ved jordens fire hjørner,
Gog og Magog, og samle dem til krig; de er talløse som havets sand.
Åb. 16:14, 20:1. Ezek. 38:2ff, 39:1-2. Hebr. 11:12.

9. Og de drog op over landets højslette og omringede de helliges lejr og den elskede stad,
Da faldt der ild ned fra Himmelen fra Gud og fortærede dem.
Åb. 13:13. 2 Kong. 1:10ff. Ezek. 38:22, 39:6. DE HELLIGE

10. Og Djævelen, som havde forført dem, blev kastet i ild- og svovlsøen,
hvor også dyret og den falske profet var; og
de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.
Åb. 14:10 f, 19:20. Dan. 7:11. Matt. 25:41. EVIG Åb. 22:5. FALSK PROFET FORTABELSE Åb. 21:8.

Dette har været en udfordrende tekst for mange, da John først delte Åbenbaringsbogen. Efter de tusinde år - perioden for genoprettelsen af alle ting og årtusindet, hvor Kristus hersker - Satan bliver løst igen for at bedrage nationerne! Dette fører os til to vigtige spørgsmål:

Først hvorfor ville Herren tillade dette?

For det andet, hvordan kunne nogen blive narret igen af Satan, efter at Jesus regerede over jorden i tusind år?

For at besvare det første spørgsmål har vi Skriftsen vidnesbyrd om, at Gud er viet til at have alle sine gerninger prøvet for at bestemme kvaliteten af arbejdet. Han vil tillade, at Han's genoprettede verden også testes (se 1 Kor. 3:10-15).

Svaret på det næste spørgsmål kommer under PAC's doktrin: "Mennesker er gale!" Se på de bizarre doktriner, der er i direkte konflikt med Skrifterne som bliver mere populære i vores egne tider. Så mange kristne falder ind i dem. I de to tusinde år fra Abraham til Jesus, hvor mange gange så Israel Guds vidunderlige og fantastiske gerninger og derefter faldt fra? Hvad med kirken i vores historie? Hvad med os? Når genoprettelsesarbejdet er afsluttet, vil Herren tillade det at blive afprøvet, så det, som bliver tilbage, aldrig vil vende sig fra Ham igen.

Det ville tage mig for lang tid at klarlægge dette sådan som det fortjener i dette for Ugens Ord format, men hvis du har levet det sejrende kristne liv for at regere med Ham i tusinderåret, har du allerede bestået testen - denne test på slutningen vil ikke være for dig. For dem, der ikke er blevet udfriet, løst fra slangens natur - som vi er blevet fortalt, var "snedig, listig", hvilket indebærer, at vi altid søger at komme væk så hurtig som muligt - da bliver det en seriøs test.

Vi skal også bemærke i denne tekst, at det er ved slutningen af årtusindet, hvor Gog og Magog fører angrebet på den "elskede by", Jerusalem. En rod af meget bedrag kan spores til afvisningen af det klare bibelske vidnesbyrd om, hvor meget Gud elsker Jerusalem og det jødiske folk. Mange kristne har snuble over, hvad Paulus advarede om - bliver "arrogant over for de naturlige grene." Hvis man afviser enhver undervisning, der er så tydelig i Skriften, afslører det en mentalitet om at ændre eller tilføje til Guds Ord, der fører til bedrag på andre områder.

Mange har en endetidslære, der har denne kommende kamp over Jerusalem, som sker inden udgangen af denne tidsalder, i den "store trængsel." Det er fantastisk, hvordan læsning af hele Bibelen kan påvirke nogle endetidslære. Der er også mange gode grunde til at sætte spørgsmålstegn ved nogle antagelser om, hvem Gog og Magog er, men det skal løses i et andet studie.

Der er doktriner, der bliver forkyndet i vores tid, at Gud ikke dømmer mere, da korset betalte for alle vores synder - fortid, nutid og fremtid. Virkelig? Læren giver kun mening, indtil du læser Bibelen. Jesus selv afviser denne dumhed, ligesom Han's ord gør det helt gennem det nye testamente og til slutningen af Åbenbaringsbogen.

Vi må forstå, at Han's domme er til vores frelse og kommer, fordi Han elsker os, ikke fordi Han ønsker at ødelægge os. Men ødelæggelse, den anden død, hvorfra der ikke er nogen opstandelse eller genopretning, vil være prisen betalt af dem, der nægter Han's retfærdighed og domme.

I stedet for at undervise eller omfavne doktriner, der afvises af hele Bibelen, bør vi spørge, hvordan vi forbereder os for Han's dom, så at Han's dom af os er "Godt, gode og trofaste tjener" (se Matt. 25:21, NKJV). Vi bliver fortalt, at vi kan "dømme os selv, for at vi ikke bliver dømt" (se Matt. 7:1 ). Når der helt klart kommer noget, er det visdom at forberede sig på det, snarere end at finde på ting som afvise det, der kommer.

til uge 39
OP