Hjem
Tilbage

Himlens Mangfoldighed - Johannes Åbenbaring

Uge 35, 2018
Rick Joyner

Den næste grundlæggende ting jeg lærte om himlen er hvor forskellig den er. Af denne grund repræsenterer alle mine oplevelser sammen ikke nok en målbar procentdel af det himmelske rige. Når jeg hører andre med meget forskellige oplevelser fra himlen, tror jeg det må man gå ud fra. Vi alle ser stykvis og ved stykvis, så ingen har hele billedet. For at have hele billedet skal vi sætte de forskellige dele sammen.

Himmelen er skabt af Gud lige som det fysiske rige er, så derfor er der ligheder. Ligesom den fysiske verden har sådan en mangfoldighed og alligevel er sammenhængende og relateret, synes dette at være det samme med himlen.

I Skriften får vi et glimt af de forskellige slags åndelige væsener, men det ser ud til at der er mange gange flere arter i himlen end på jorden, og vi opdager konstant mere her på jorden. Den Gud, der sådan elsker mangfoldighed, at Han gør hver snefnug anderledes, har sået denne mangfoldighed i hele Han's skabelse, i det naturlige og det åndelige. Dette gør det ikke kun til et sted for konstant mirakler og forundring for de unikke væsener, men også de tilsyneladende uendelige former for udveksling mellem dem alle. Med hver er der både læring og opbygning af et evigt voksende og vidunderligt fællesskab. Vi blev alle skabt til og for Gud, men også for udveksling med hinanden.

Den nuværende faldne tilstand i verden har naturligvis i høj grad hæmmet menneskets erkendelses evner, men jeg tror, det har påvirket dyrene og planterne her også. Det ser ud til, at evnen til at kommunikere mellem Adam og Eva og dyrene var på et bemærkelsesværdigt niveau før faldet, hvorfor det ikke syntes at være unormalt for slangen at tale med Eva. I himlen kunne alle skabninger, træer og endog græs kommunikere og med bemærkelsesværdig intelligens. Denne kommunikation var imidlertid ikke kun i hørbare ord.

Kommunikation er på en måde liv, eller livet er kommunikation. Når man holder op med at kommunikere eller relatere til hinanden med sit miljø, er det dødt. For over tredive år siden blev det opdaget, at planter kommunikerer og registrerer følelser som frygt og trøst. For nylig blev det opdaget, at alle træerne i en skov kommunikerer med hinanden, selv til det niveau at hvis nogle af træerne har brug for næringsstoffer, vil de andre træer flytte dem gennem jorden til de trængende gennem deres rødder.

En bemærkelsesværdig opdagelse er, at selv de ting, vi ikke anser levende som vand eller is, påvirkes af dets åndelige miljø. Iskrystaller dannet, hvor der er menneskelig uoverensstemmelse, vil se forrevet og uharmonisk ud under et mikroskop. De som dannes i en mere fredelig atmosfære vil være glattere og mere ensartede. Jeg tror, at når vi udvikler evnen til at lytte til dem, vi deler vores verden med, vil vi opdage, at alle ting kommunikerer i en eller anden form og derfor lever.

Jeg tror også, vi vil blive overrasket over niveauet for intelligent kommunikation, der er mellem ting såsom planter. Vi kalder tingene højere livsformer, fordi de kan kommunikere på højere niveauer, hvilket er grunden til, at Jesus sagde: "Ordene, som jeg har talt til dig, er ånd og liv" (Joh 6:63). Det åndelige liv er den højeste form for liv. Når vi lærer at kommunikere åndeligt ved at leve i Ånden, kan vi begynde at kommunikere på alle andre niveauer. Fiskene og selv stormene adlød Jesus. Fordi Han er Sandheden og kun kan tale sandhed, havde Han havde ret, at klipperne selv ville have råbt ud for Ham, hvis folket var tavs.

Jeg ved, at det hele kan virke underligt for nogle, hvilket kunne være på grund af min manglende evne til at udtrykke det bedre, men de videnskabelige opdagelser, de konstant finder om skabelsen, synes meget mærkelige, mystisk. Dette skyldes for det meste vores begrænsede erkendelses evner på grund af faldet og det faldne miljø, vi blev født i. Når vores sind fornyes, vil de også blive åbnet. De ting, der kan virke underlige for os nu, er en god mystisk. Denne kommunikation mellem alle ting i skabelsen vil på en dag bringe en fantastisk harmoni til alt den faldne skabning, som himlen allerede nyder. Dette er fordi alle ting vil blive opsummeret i Kristus, som er Ordet, kommunikationen mellem alle ting.

I himlen er kommunikationen ikke kun i ord eller tanker, men også følelser - det er på en eller anden måde en kommunikation for hele skabningen Det føltes som om du fuldt ud kendte alle som kommunikerede med dig, og vidste, at de fuldt ud kendte dig. Kommunikation er derfor en rig og dyb oplevelse. På grund af det tilsyneladende ubegrænsede antal og mangfoldighed af væsener syntes der ikke at være nogen ende på denne glæde og oplevelse af kommunikation. I himlen er kommunikation ikke kun en formidling af tanker, ideer eller følelser, men det er også en vidunderlig opbygning af tæt venskabs oplevelse, som vi kan få smag af i de højeste samtaler vi nu har med andre mennesker.

Det er også derfor, at fællesskab, koinonia , er så afgørende, og som vi er fortalt i 1 Joh. 1:7, er påkrævet, hvis vi bliver i lyset.

til uge 36
OP