Hjem
Tilbage

Hvordan Er Himlen? - Johannes Åbenbaring

Uge 33, 2018
Rick Joyner

Studiet af Åbenbaringsbogen er et studie af en åndelig oplevelse, som Johannes havde, og de ting han så medens han var "i Ånden." Hans vision slutter med himmelens kongeriget på jorden, så vi vil tage lidt tid til at undersøge en af de mest fascinerende og ofte stillede spørgsmål i dag:

Hvad er himlen som?

Hovedformålet med at løse dette her er, at vi bedre kan forstå, hvordan himmelens rige i sidste ende vil påvirke jorden, og hvordan vi kan være med til at hjælpe med at forberede os på dette. Jeg har haft en række profetiske oplevelser, hvor jeg blev taget op i det himmelske rige eller himlen. Jeg har venner, der har haft lignende oplevelser. Disse erfaringer er faktisk ret almindelige i kirkens historie, og synes at blive mere almindelige i dag. Dette er et tegn på, at vi virkelig er kommet til slutningen af denne tidsalder og himlenes rige komme til jorden.

Da dette kommer nærmere, kan vi forvente, at himlens indgreb øges. Dette er Herren, der drager os til det som skal komme, og karften for den kommende tid, for at forberede vejen til Herren. Dette er begyndelsen på prædiken af kongeriges evangelium, som skal gøres i hele denne verden før denne alder slutter (se Matt 24:14).

Følgende er nogle af de ting, jeg har lært om himlen eller det himmelske rige fra mine erfaringer såvel som fra venner og bemærkelsesværdige historiske figurer, der havde lignende oplevelser. Vi må huske på, at profetisk åbenbaring gives til opmuntring, opbygning og til tider formaning, samt åbenbarede strategi og vision. Det er ikke givet for at etablere lære - kun Skrifterne er givet til det. Men vi ser til tider i Skriften, at profetien er givet til at belyse læren, som i tilfældet af Peter, der har den trance, der førte til ham at gå til hedningerne med evangeliet. Peter havde ret til at handle på denne åbenbaring, men det var også rigtigt, at dette ikke blev accepteret som en lære i kirken, før lederne så det i Skrifterne.

Af denne grund bør vi ikke acceptere nogen vision, åbenbaring eller profetisk oplevelse, der på nogen måde strider mod Skriftens vidnesbyrd. Andre, som jeg ikke accepterer, og som volder mig problemer, er dem, der hævder at have været i himlen og vidne om ting, der banaliseres i himlen. Der er en værdighed og majestæt til Gud, der overstiger selv de største af disse på jorden, og at værdighed og majestæt gennemsyrer Han's rige. Han's engle er ikke Gerber-babyer, der spiller på harpe. De er af en glans og storhed næppe tænkelig af dem, hvis eneste oplevelse er denne nuværende tidsalder.

Når det er sagt, er himlen ikke stiv. Der er en gennemsyrende glæde og en rigdom langt ud over alt hvad jeg har set på jorden, men det var ikke dumt. Der er en kongeværdighed langt ud over enhver jordisk kongelig og en nobelhed langt ud over enhver jordisk nobelhed, der gennemsyrer himmelen. Der er en hellighed, som gennemsyrer himmelen som ikke er lovisk, men forankret i kongens nobelhed og kongeværdighed. Denne hellighed er et af de mest overbevisende og attraktive aspekter af himlens atmosfære. Det er baseret på, hvordan vi skal opføre os selv i nærvær af vores fantastiske Gud.

Guds tilbedelse er ikke fordi Gud har brug for det, men fordi det er den eneste måde man kan reagere på for Guds herlighed og majestæt. Du skal bare udtrykke din tilbedelse for Ham, fordi Han er kærlighed, og i Han's nærhed fremtvinger Han den største kærlighed fra alle sammen. Tilbedelse er noget, som du ikke kan hjælpe, men gør i Han's nærhed, og det er så vidunderligt at kunne udtrykke os til Ham i denne tilbedelse, at der ikke må være noget andet så vidunderligt vi kan opleve. Der er for mange andre ting der foregår i himlen til at diskutere, og alle er vidunderlige, men tilbedelse er højdepunktet for alle - den største ting, vi kan gøre, og det vigtigste, vi kanl gøre.

Den fantastiske musik, der nogensinde er blevet hørt på jorden, kan ikke sammenlignes med den mindste i himlen. Men tilbedelsen på jorden - selv den tørreste, kæmpende tilbedelse, som vi gør her - kan røre Gud mere end hele tilbedelsen i himlen. I himlen kan du ikke andet end at tilbede, og Han ved det. Når vi kæmper gennem alle kampene og prøvelserne på jorden, og vi stadig takker Ham og forsøger at tilbede Ham - så svag som det er til tider - det berører Gud dybt, og alle i himlen vidner om det.

Denne tilbedelse fra de plagede er endda et vidne overfor mørkets magters kræfter. Det er et vidnesbyrd om, at englene og andre majestætier i himlen erklærer, at dem, der demonstrerer sådan tro og hengivenhed, når de går igennem så meget, er værdige at være deres dommere. Af denne grund er en af de vigtigste ting, vi kan gøre for at forberede sig til himlen, og vores del i de kommende år, ikke at spilde vores prøvelser. Lad os hellere bruge alle som en mulighed for at vokse i vores tro og stole på Gud, og vær taknemmelig gennem dem.

Næste uge vil vi fortsætte med at søge at se fra himlenes perspektiv.

til uge 34
OP