Hjem
Tilbage

Opstandelses Niveauer - Johannes Åbenbaring

Uge 32, 2018
Rick Joyner

I denne uge kommer vi til

Åb. 20:5-6: 5. (De andre døde blev ikke levende, før de tusinde år var til ende). Dette er den første opstandelse.
1 Kor. 15:23. OPSTANDELSE Åb. 20:5-6.

6. Salig og hellig er den, som har del i den første opstandelse! dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med Ham i de tusinde år
Åb. 1:6, 2:11.Es. 61:6. 1 Pet. 2:5. ÅNDELIG DØD Åb. 20:6,14.

Her ser vi, at der er to opstandelser. Den, der blev behandlet i sidste uges tekst, var den "første opstandelse", som igen omtales her som dem, over hvem den anden død ikke har magt og som er præster for Gud, som hersker med Kristus gennemtusindeåret. Dette er kun begyndelsen på deres evige liv. Så vi har to genopstandelser og to død omtalt her.

Hebræerbrevet nævner dem, der er en del af den "bedre opstandelse". Dette bekræftes også i andre skrifter og gør det klart, at der er opstandelsesniveauer. Hvad der kvalificerer os for den ene eller den anden, tilkendegiver at de som er en del af den første opstandelse, er overkommere og martyrer eller dem, der levede korset liv og blev ofre for Guds formål. Dette synes at udlede, at de, der troede på Kristus for forsoningen af deres synder, men som levede for sig selv, mere end for Ham, ikke vil være en del af den første opstandelse, men snarere den anden.

Vi bør altid huske på, at når noget er tvetydigt i Skriften, det er det, Herren havde til hensigt. At forsøge at gøre det mere specifikt og klart end det, vil være en farlig antagelse. Mange kætterier er et resultat af, at mennesker forsøger at føre logiske konklusioner, som Gud kun delvist har afsløret. For noget at være en kirkes lære skal det være tydeligt i Skriften, og alt andet skal vi sætte under kategorien af en mening, som apostelen Paulus gjorde i nogle af de ting, han skrev. Så følgende er min mening, afledt af mine studier af, hvad andre har skrevet om dette, som jeg følte var rimelig, men ikke nok til at give den den høje position af en lre for kirken.

Jeg vil også tilføje her, at der er generaliseringer foretaget af mange lærere, der tager nogle skrifter og forsøger at anvende dem i det store og hele. At der er en himmelsk opstandelse for den "guddommelige natur" er ofte blevet anvendt på alle, når der er en "bedre opstandelse", som kun opnås af dem der sejre. Det ser ud til, at resten, der opnåede evigt liv ved deres tro på Jesu forsoning, for deres synder, vil blive oprejst på jorden som mennesker. Forskere har antaget, at disse er dem, der udgør en stor del af jordens befolkning i løbet af tusindåret.

Nogle lærere tilskriver de opstandne mennesker på jorden som de "dumme jomfruer", som ventede på Brudgommen, men uden den iver og visdom, Han fortjener. De opnår evigt liv, men ikke på det plan med de sejrende. Andre har gjort sondringen mellem dem, der er inviteret til bryllupsfesten og dem, der har nået at være en del af bruden. Vi har også bemærket, at der er det "store flok", der står foran tronen i Åb. 7, og de sejrende i Åb. 3:21, der sidder med Herren på Han's trone.

Alle disse sondringer i Skriften gør det klart, at der er opstandelsesniveauer, som er højere end andre. Vi kan kun spekulere om, hvad de er, men det er tydeligt i Skriften, at der er større belønninger for større hengivenhed og tjeneste i dette liv. De belønninger, der er klare, er at være en del af Guds kongelige familie som fælles arvinger med Jesus, til dem, som vil være Han's underordnede i riget.

At være den laveste underordnet i riget i den tid som kommer vil være bedre end det bedste liv, vi kunne have i denne tidsalder, men de højere niveauer er mere end hvad vi endnu kan forstå. Alligevel er udøvelsen af den "bedre opstandelse" langt vigtigere end noget vi kunne opnå med vores sysler i dette liv. Dette var selvfølgelig hvad apostlen Paulus mente i Fil. 3 da han skrev, at han ikke troede at han endnu havde nået. Han talte selvfølgelig ikke om frelse, da han opnåede evigt liv i det øjeblik han troede på forsoningen. Han fortsatte med at sige, at han glemte, hvad han måske havde pralet for at søge "Guds høje kald i Kristus Jesus".

De, der opnår Guds høje kald i Kristus, vil selvfølgelig stadig regere med Kristus over jorden i tusindåret, men som dem, der deler Han's guddommelige karakter. Hvad der kommer efter, kan vi kun spekulere om, men vi ved, det vil være vidunderligt for alle. Den genoprettede jord vil være vidunderlig, og at blive oprejst som mennesker uden synd og sygdom vil også være vidunderlig. Vi ved også, at Gud selv vil bo på jorden blandt mennesker.

Så bliver vi fortalt om en tid, hvor jorden, tilsyneladende hele det fysiske univers, rulles op som en rulle. Vi ved fra videnskaben, at der vil være en tid, hvor selv de største stjerner vil have forbrugt alt deres brændstof, og det fysiske univers vil blive mørkt. Fordi alle, der stoler på Jesu forsoning, har evigt liv, ser det ud til, at der vil være en tid langt ind i fremtiden, da alle bliver givet åndelige legemer.

I næste uge deler jeg nogle personlige profetiske oplevelser i det himmelske eller åndelige rige, der hjalp mig til at forstå nogle af disse forskelle. Vi vil derefter gå videre til den spændende konklusion i Åbenbaringsbogen.

til uge 33
OP