Hjem
Tilbage

Herske Med Ham - Johannes Åbenbaring

Uge 31, 2018
Rick Joyner

I denne uge fortsætter vi med:

Åb. 20:4.
4. Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og der blev givet dem magt til at dømme.
Og jeg så deres sjæle, som var blevet halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld,
og jeg så dem, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede
og ikke havde taget dets mærke på deres pande og på deres hånd;
de blev levende og blev konger og regerede med Kristus i tusinde år.
Åb. 3:21, 5:10, 6:9, 13:15ff. Dan. 7:9,22,27. Matt. 19:28. Luk. 22:30. 1 Kor. 6:2-3. 1 Tess. 4:16. 2 Tim. 2:12. SJÆL - GUD'S RIGE (Åb. 20:4-6), 22:5. FORFØLGELSE

De, der er trofaste til at tjene Herren i dette liv, og dem, der betalte prisen som martyr, vil herske med Ham over jorden i tusindårsriget. Dette er en stor ære, men det er også en pligt. Vores regerende med Ham er ikke kun sådan, at vi er ærefulde, men det er til genoprettelsen af jorden til det paradis, som det oprindeligt blev skabt til at være, som vi ser i Esajas 11 og andre steder. Så hvordan regerer vi?

Herrens indervisning om dette er tydelig på nogle områder. Han sagde, at Han's tolv apostle ville regere over Israels tolv stammer. Han underviste i sine lignelser om, hvordan de trofaste med det Han betroede dem, ville få en række byer til at herske over i Han's rige, der svarer til deres evne. Dette peger på, at dette liv er en "træning til at regere" i den kommende tid.

Da jeg først mente, at vores belønning for lydighed i dette liv ville være at herske over byer i det næste, jeg tilstår at jeg ikke var meget glad for det. Efter at have siddet igennem by- og distriktsmøder kunne jeg ikke tænke på noget mere kedeligt arbejde. Den måde vi ser byer på, og hvordan Gud ser dem, kan dog være meget anderledes. Vi har tendens til at se bygninger, veje og metroer, men Gud ser på mennesker. Byplanlægning af sådanne ting som bygninger og veje er nødvendige for at tjene folket, men bygningen af byer i årtusindet handler mere om at opbygge folk end ting.

Det fællesskab som Gud skabte mennesker til at have med Ham, og derefter med hinanden, er den mest tilfredsstillende, berigende oplevelse, vi kan have. Det græske ord for dette fællesskab er koinonia . Dette er en binding, der er så stærk, at det er som bindingen af legemets lemmer til resten af legemet. Det er på grund af denne binding, at blodet, som er livet, kan strømme til alle dele. Det er derfor, vi bliver fortalt i:
1 John, 1:7.
7. Men hvis vi [virkelig] vandrer i lyset [dvs. leve hver eneste dag i overensstemmelse med Guds forskrifter],
ligesom Han selv er i lyset, så har vi [sandt, ubrudt] fællesskab med hinanden
[Han med os, og vi med Ham], og Jesu blod Han's Søn renser os fra al synd
[ved at slette synden, renser os fra synd i alle dens former og manifestationer].
Ef. 5:8. Hebr. 9:14. 1 Pet. 1:2. Åb. 1:5, 7:14. SYND (1 Joh. 1:7-9), 2:2. GUDS SØN 2:23.

Blodet renser legeme ved at transportere urenheder eller toksiner bort dets dele. Det bringer også mad og næringsstoffer til alle dele af kroppen. Ligeledes er det vores forbindelser med andre lemmer af Han's legeme, gennem hvilke Han's blod strømmer igennem for at gøre det samme for os. Denne form for dyb forbindelse med lemmer af Han's legeme er en af de berigende og tilfredsstillende erfaringer, vi kan have på denne jord som det næst bedste det første er vores fællesskab med Herren selv. At have dette, er en måde, at vi bringer riget til denne jord og forbereder jorden til riget.

De første profetier, jeg modtog som en ny troende, var mere storslået end noget, jeg nogensinde havde oplevet. Jeg vidste, at de mennesker, der gav dem, ikke kunne have kendskab til de ting om mig, som de talte om - jeg hørte lige fra Gud gennem dem. Jeg svævede i dagevis på den oplevelse og betragtede den som den største oplevelse, jeg nogensinde havde haft, indtil jeg var vant til at tale med andre på samme måde. Det var endnu bedre, så vidunderligt, at min vigtigste ambition blev brugt af Gud til at tale med Han's folk.

Hvorfor var det så vidunderligt? Jeg så folk blive forvandlet. Jeg så virkningen på deres livtil det bedste. Jeg er sikker på, at det ville være en meget tilfredsstillende ting at designe en stor bygning og så se den bygget, men jeg tror ikke, det kan sammenlignes det med at opbygge mennesker, og at se mennesker forandre sig og blive, hvad de var blevet designet af Gud til være. En person er mere værd end mange bygninger. Folk kan bo i bygninger, men Gud bor i folk. Når vi hjælper med at opbygge mennesker, bygger vi Guds bolig.

Dette er en hovedårsagen for kirken - det er det sted, hvor vi lærer at opbygge, hvilket betyder "at bygge" hinanden.

Rom. 14:19.
19. Lad os derfor stræbe med entusiasme efter det, der fører til fred og indbyrdes opbyggelse
[ting, der fører til åndelig vækst].
Rom. 12:18, 15:2. Sal. 34:15. FRED Rom. 15:13.

1 Kor. 3: 9-10.
9. For Guds medarbejdere er vi; Guds ager, Guds bygning er I.
Matt. 13:3 ff. 2 Kor. 6:1. Ef. 2:20. 1 Pet. 2:5.

10. Efter den Guds nåde, som blev givet mig, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvold,
men andre bygger videre på den. Men enhver se til, hvorledes han bygger!
1 Kor. 15:10. Ef. 2:20. NÅDE 1 Kor. 15:10

Ef. 2:19-22.
19. Derfor er jeg nu ikke længer udenforstående [landflygtige og udlændinge, der er udelukket fra en borgers rettigheder],
men jeg har nu statsborgerskab sammen med de hellige [Guds eget folk, indviet og indsat af Gud selv];
og jeg hører nu til Guds [egen] husstand,
Ef. v:12, 3:6. Fil. 3:20. Kol. 1:12. MENIGHEDEN KALDES Ef. 2:22. DE HELLIGE Ef. 3:8.

20. opbygget på apostlenes og profeternes fundament/grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnestenen.
Sal. 118:22. Es. 28:16. Matt. 16:18, 21:42. 1 Kor. 3:9-10. 1 Pet. 2:4ff. Åb. 21:14.

21.I Ham bliver hele bygningensstrukturen forbundet på en passende måde føjet [bundet, svejset] harmonisk sammen
og fortsætter med at vokse til et helligt tempel i Herren [en helligdom dedikeret, indviet, og hellige til Herren].
Ef. 4:16. 1 Kor. 3:16. TEMPEL 2 Tess. 2:4.

22. i Ham [Kristus] [og i fællesskab med hinanden] bliver jeg selv også opbygget [i denne struktur]
for at danne en fast bolig for Gud ved, i Ånden.
1 Tim. 3:15. 1 Pet. 2:5. MENIGHEDEN KALDES 1 Tim. 3:15.

til uge 32
OP