Hjem
Tilbage

Bryde Fri - Johannes Åbenbaring

Uge 30, 2018
Rick Joyner

I denne uge fortsætter vi med:

Åb. 20:1-3:
1. Og jeg så en engel komme ned fra Himmelen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i sin hånd.
Åb. 1:8, 9:1, 10:1. 2 Pet. 2:4. DJÆVLEN Åb. 20:1-10. ENDETIDEN kap. 20 - 22.

2. Og han greb dragen, den gamle slange, det er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusinde år
Åb. 12:9. Es. 27:1.

3. og kastede ham i afgrunden og lukkede den over ham og satte segl for,
så han ikke mere kunne forføre folkeslagene, før de tusinde år var omme. Så skal han løses en lille tid.

Efter det store slag - når nationerne ledes af dyret og den falske profet for at angribe Israel og Herrens tilsynekomst, som rammer dem med Han's munds sværd for at ødelægge deres hærer - så begynder Kristi tusindigeårs regering. Det begynder med at Satan er bundet i tusinde år. Derefter skal han frigives igen i slutningen aftusind året. Hvorfor?

Et grundlæggende princip ser vi konsekvent i Guds forhold til mennesket er, at Han altid tillader Han's gerninger at blive testet. Han lagde kundkabens træ i haven som en test. Han gjorde det ikke for at få Adam og Eva til at synde, for hvor der er sand lydighed skal der være frihed til at adlyde. For at der skal være sand tilbedelse, må der være frihed til ikke at tilbede. Der kan ikke være sand tro uden frihed til ikke at tro. Herren ønsker, at Han's skabelse tjener Ham, fordi vi vil, ikke fordi vi skal.

Det vil være lettere at tjene Herren i løbet af tusinde år uden Satan til at bedrage nationerne. Det betyder imidlertid ikke, at det bliver let. Årsagen til, at Han er nød til at regere i et tusind år over jorden, er fordi det vil tage så lang tid at befri verden af synd og ondskab som førte døden ind i verden. Konceptet om, at alle vil blive øjeblikkeligt perfekte, er ikke bibelsk og modargumentere alle de måder, som Herren har handlet med mennesket fra begyndelsen.

Hans veje er åbenbaret i, hvordan Han forvandler os, efter at vi er født påny. Da vi blev født påny, blev alle ting nyt for os, og vi blev en ny skabning. Men vi blev ikke gjort øjeblikkelig perfekte. Vi begyndte processen med at få vores sind fornyet og bryde syndens og ondskabens magt/kraft ud af vores liv. Det var denne kamp med vores gamle natur, som styrkede os til at vandre i det nye. Vi bliver fortalt i:

Rom. 12:2:
2. Lad jer ikke skikkes lige med denne verden [længere med sine overfladiske værdier og skikke],
men lad jer forvandle og progressivt ændret [som du modnes åndeligt]
gennem en fornyelse af jeres sind [fokus på guddommelige værdier og etiske holdninger],
at I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, tilladelige, velbehagelige og fuldkomne [i Han's plan og formål for dig].
Ef. 4:23, 5:10,17. Kol. 1:9. 1 Pet. 1:14. 1 Joh. 2:15. FULDKOMMEN 1 Kor. 2:6. GUD'S LOV Rom.13:8-10. PRØVE 1 Kor. 3:13.

Det græske ord oversat "transformeret" i dette vers er det samme ord, som vi oversætter som "metamorphosis" på engelsk. Dette er forvandlingsprocessen hvoraf en larve bliver til en sommerfugl. Larven er en orm, der skal kravle på jorden, og er tilpasset jordens konturer. Så går det ind i en puppe, hvor den forvandles. En af de største tester, som det nye væsen vil stå over for, er at bryde ud af puppeen, men det er denne store kamp der styrker den, så den kan blafre med sine store vinger, til den er fri.

Vi går også igennem en stor kamp, som forvandles til den nye skabning, vi er kaldet til at være. At bryde fri af det gamle dødslegeme er den største kamp for alle. Det er også designet af Gud for at styrke os, så vi kan svæve højt over jorden til de himmelske steder, vi er kaldet til at opholde os i, rette os efter. Vi må ikke spilder vores prøvelser. Vi må ikke løbe fra kampen, hvis vi skal blive stærke nok til at være det, vi kaldet til at være.

Så hvad vil der ske, når Satan bliver løsladt for at bedrage nationerne igen? Med blot et par undtagelser vil de bestå prøven. Men hele skabelsen vil kende fra beviset af testen, at selvom verden engang var faldet, er Herrens nåde og magt til at forløse og forvandle større end nogen svigten, fiaskoer, mislykket bestræbelse, nederlag. Vi er kaldet til at være en demonstration af dette nu. Spild ikke dine prøvelser.

til uge 31
OP