Hjem
Tilbage

Guds Godhed og Strenghed - Johannes Åbenbaring.

Uge 3, 2018
Rick Joyner

I denne uge ser vi på:

Åb. 14: 13-20.
13. Og jeg hørte en røst fra Himmelen sige: »Skriv: Salige er de døde, som dør i Herren fra nu af,
Ja, siger Ånden, de skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem.«

Åb. 1:11,19. 1 Tess. 4:14. 1 Tim. 5:25. Hebr. 4:9-10. HELLIGE ÅND Åb. 17:3.
DØD Åb. 20:12-14. GODE GERNINGER Åb. 19:8


14. Og jeg så, og se, en hvid sky, og på skyen sad der en, som lignede en menneskesøn,
med en gylden krone på sit hoved og en skarp segl i sin hånd.

Åb. 1:13. Dan. 7:13. Matt. 24:30. MENNESKESØNNEN


15. Og en anden engel kom ud fra templet og råbte med høj røst til ham, som sad på skyen:
»Tag din segl og høst; for høsttiden er inde, jordens høst er overmoden.«

Joel 3:18. Matt. 13:39. Mark. 4:29. TEMPEL Åb. 15:8.

16. Og han, som sad på skyen, svang sin segl over jorden, og jorden blev høstet.

17. Og en anden engel kom ud fra templet i Himmelen; også han havde en skarp segl.


18. Derefter kom der fra alteret en engel, som havde magt over ilden;
og han råbte med høj røst til ham, som havde den skarpe segl, og sagde:
»Tag din skarpe segl og skær klaserne af jordens vintræ; for dets druer er modne.«

ALTER. Åb. 16:7

19. Og engelen svang sin segl over jorden og afskar frugten på jordens vintræ og
kastede den i Guds harmes store persekar.

Åb. 19:15. Joel 3:18.

20. Og persekarret blev trådt uden for byen, og der strømmede blod ud af persekarret,
helt op til hestenes bidsler, på en strækning af et tusinde og seks hundrede stadier.

Åb. 19:15. Es. 63:3. Hebr. 13:12.

Denne tekst begynder med, hvor velsignede de er, dem som dør i Herren fra denne tid af. Ånden bekræfter dette, fordi de vil kunne hvile fra deres gerninger, og deres gerninger følger dem. For dem, der er jordiske, er det svært at se døden som en velsignelse, men for dem, der kender Herren, er dette liv kun "en damp", som hurtigt forsvinder. At passere ud af dette liv til det næste er deres store håb. De, som virkelig har fået et kendslab til Herren og stoler på Han's frelse, frygter ikke døden.

Vi ser også, at dette er den tid, hvor jordens høst er kommet. Den kommer på to måder: Herren høster dem, der har fulgt Ham, og så høster en engel dem, der er bestemt til Guds vrede. Høsten er, når alle frøene, både det gode og det onde, der er sået i mennesket, kommer til fuld modenhed.

Nogle af de mest ødelæggende falske doktriner og heresier er kommet fra dem, der ikke kunne "så se da Guds godhed og strenghed" (se Rom. 11:22). Hvis vi ikke kan se begge disse, kender vi ikke Gud som Han er og tilbeder en Gud, vi selv har lavet, hvilket er en afgud. Han er mere kærlig og nådig end noget menneske nogensinde vil være, men Han er også streng. Anledning til Han's vrede bør være den største frygt for ethvert menneske.

Som vi er fortalt i Romerne 2:4, er det "Guds godhed", der fører os til omvendelse. Hvem kan virkelig se Han's godhed og nåde og ikke tilbede Ham? Vi vil tilbede og takke Ham for evigt for Han's barmhjertighed og nåde. Frygt for Han's vrede kan ikke drage mennesker til Ham, men det har helt sikkert draget mange til Ham. Den første Store Opvågning [vækkelse] blev antændt af en prædiken af Jonathan Edwards med titlen "Syndere i en vred Guds hænder." Mange andre store vækkelser blev udløst ved at prædike om Guds strenghed. Det kan være bedre at blive draget end drevet, men det er bedre at blive drevet end overhovedet ikke at komme i det hele taget.

Når det er forstået og bliver tiltrukket af Ham på grund af Han's godhed, har de ofte den tendens til at tro at Han's godhed er alt hvad der er at kende om Ham. Hvis vi ikke modnes ud over det i vores kendskab til Ham, vil vi være tilbøjelige til at omfavne "overgearet nådes" bedrag. Disse har brug for at studere Han's domme og Han's vrede, som er rigelig beskrevet i både det gamle og det nye testamente.

På samme måde kan de, der er blevet draget til Herren af frygt for Han's strenghed, kan også blive bedraget om Ham og tro at Han kun er en hård gnavpotte uden humor og ingen tolerance for syndere. Han elsker syndere - alle dem - og ønsker at de skal blive frelst. Han har meget mere nåde overfor syndere end de selvretfærdige. Han er fuld af nåde og barmhjertighed, og Han foretrækker barmhjertighed fremfor dom. Men Han har grænser, og når disse grænser er nået, er det en frygtelig ting at se.

For at se Ham som Han er, må vi se Ham som fuldkommen god og fuldkommen streng på samme tid. Han er streng fordi Han elsker os. Kærlighed er Han's natur, men det er en alvorlig kærlighed. Tænk over dette: Jesus vandrede jorden som en præcis repræsentation af Faderen. Han kaldte nogle af de råeste mænd, der sandsynligvis kunne findes til at være Han's disciple. Selv efter at have levet med Ham i tre og et halvt år, var disse rå karaktere stadig bange for at stille Ham et spørgsmål om natten før Han blev korsfæstet! Han var åbenbart skræmmende, men Han kunne også være så mild og barmhjertig overfor børn og syndere.

For at kende Gud som Han er, og for ikke at forvrænge skrifterne, må vi forene både Guds godhed og Han's strenghed i vores hjerter og se Ham som Han er og ikke som vi vil have Ham. Når vi modnes, vil vi komme til at forstå, at Han er perfekt, og således også Han's domme.

til uge 4
OP