Hjem
Tilbage

Bygge Vores Kirkeliv - Johannes Åbenbaring

Uge 24, 2018
Rick Joyner

Vi afsluttede sidste Uges ord ved at spørge, hvad vi skal gøre for at være forberedt på den kommende høst. Vi kan alle se stykvis og kende stykvis, så jeg har ikke hele billedet, men jeg har en del af det. De to første punkter er:

1) Bygge vores kirkeliv først på små grupper
2) Bygge på koinonia [Koinonia er et græsk ord, der forekommer 20 gange i Bibelen. Koinonias primære betydning er "fællesskab,] før ecclesia [kirke. Koinonia er et græsk ord for kirke]

At bygge vores kirkeliv på små grupper først, betyder ikke at store kirker og sammenlinger ikke har rn plads. Det, der blev modelleret i den første kirke i Jerusalem, var at have en stor sammenkomst i templet for at høre apostlenes undervisning og så mødes fra hus til hus i mindre grupper. Men vores primære forbindelse til kirken skulle være den lille gruppe. F. eks, er vores hånd en del af hele legemet, men den er ikke direkte forbundet med alle delene, men kun til håndled og arm. Man kan identificere sig med budskabet og ledelsen i en stor kirke, men hvordan er den reelle forbindelse til legemet mulig, hvis vi bare går til de store møder? Det er de små møder, hjemmegrupperne, hvor den direkte forbindelser til legemet er skabt. Derfor er de stærkeste kirker, der producerer de stærkeste kristne, både store og små gruppemøder.

Jeg blev vist i den vision om høsten, jeg havde i 1987, at små grupper ville til tider vokse hvor de ville se tusinde eller flere mennesker tilføjet på en uge. I samme vision blev jeg vist, at store kirker kun tilføjer et par dusin nye mennesker om ugen. Dette syntes umiddelbart modsat så jeg spurgte hvordan det kunne være sådan her. Jeg blev fortalt, at små grupper havde tendens til mere at opbygge videre på folk, mere end programmer, og store kirker havde tendens til, med at bygge videre på programmer istedet for mennesker. Derfor var det i de små grupper, at de fleste ledere blev forberedt på høsten. Små grupper er hvor mange af de udrustnings tjenester vil blive anerkendt og udviklet, som vil hjælpe med at samle folkemængderne ind i den kraftfulde kirke, de er kaldet til at være.

Punkt to ovenfor refererer til fejlen ved at forsøge at bygge på ecclesia, kirkenes struktur og ledelse først, istedet for på på koinonia , fællesskabet og forbindes sammen som familien vi er kaldet til at være. Kirken er kaldet til at være en familie først og fremmest, ikke en organisation. Det er meget sværere at starte som en organisation og derefter forsøge at blive en familie end at starte som en familie og tilføje den som en organisation når det er nødvendigt.

Vi skal huske på, at vores hovedformål er at elske Gud og derefter hinanden. Så vores hovedformål er relationsmæssig, ikke organisatorisk. Organisationen er vigtig, men det er ikke hovedformålet. Når vi bliver mere af en organisation end en familie, er vi væk fra at være det Han vil bo i. De, der forsøger at bygge på ecclesia først, vil have den tendens til at have mere fælles med den institutionelle "gamle vinsækkirke" end med Han's levende kirke. Der er ingen tvivl om, at ecclesia er nødvendig, men at gøre det først, er at sætte kareten foran hesten.

Gennem hele den Hellige Ånds sidste bølge var kirkens netværkplantning en hovedstrategi. Mange af dem hjalp med at give et "net" til at indsamling. Jeg tror, at mange af dem har gjort meget for at hjælpe med til at forberede den kommende bølge, hvis de ikke falder i samme fælde, som tidligere bevægelser har gjort, og begynder at modstå den næste bølge og det anderledes lederskab i hvert af den nye bevægelse.

Siden slutningen af den sidste store bølge, næsten enhver profetisk person, som jeg kendte sagde, at "lille er Guds, næste store." Næsten enhver af dem vidste ikke hvad dette betød eller hvordan man skulle anvende det, men de vidste, at de havde hørt det fra Gud . Jeg tror, at dette forudsagde et eftertryk på små grupper, som vil være afgørende for, at kirken kan være forberedt på den indsamling, der nu udfolder sig.

Til sidst vil kirkemodellen, der hovedsagelig er bygget på en enkelt persons prædiken eller undervisning, være sjælden, hvis den ikke uddør. Der er kun et fundament, der modstår den kommende rystelse eller stresset af den store indsamling af nye troende. Et direkte forhold til Jesus selv er grundlaget for kirken. Formålet med hele tjenesten er at lede folket tættere ind til Ham. Det lederskab, Han gav til sin kirke, er et hold, og Han er Hovedet for det team. Det meste af den nuværende kirkestruktur er så langt fra den måde, som Han har designet det på, så at de fleste ikke engang kan forestille sig, hvordan dette virkelig kommer til at ser ud. Vi kan dog forvente at se dette demonstreret og hurtigt bliver normen for kirken i den sidste store høst, som er slutningen på denne tidsalder.

til uge 25
OP