Hjem
Tilbage

Den Næste Store Bølge - Johannes Åbenbaring

Uge 23, 2018
Rick Joyner

I 1987 fik jeg en omfattende vision om den kommende høst. Jeg blev vist to store bølger af den kommende høst. Den første, jeg blev vist kom et par år efter, at jeg havde den vision, som resultere i den største indsamling og vækst af kristne i historien i løbet af de næste par årtier. I visionen blev jeg vist, at denne første bølge ville begynde at trække sig tilbage i slutningen af dens tid, ligesom en bølge på kysten vil trække sig tilbage efter at have skyllet op så langt som muligt på stranden. Så så jeg en tid med relativ åndelig stilhed før den næste bølge. Denne gang var der nødvendighed for at forberede sig til den næste, langt større bølge, der kommer.

Vi har været i denne periode af den første bølges tilbagetog og en relativ åndelig ro i over et årti nu. Der er nu mange stigende tegn på, at den næste store bølge nærmer sig. Er vi klar til det?

Når denne større indsamling snart kommer over os, skal vi begynde at lede efter nettene for at holde på fangsten. Fra disse net kan vi forvente, at nye vinsækkekirker kommer frem. Ligesom alle åndelige overgange, når det sker, er det ikke sandsynligt, at disse nye vinsækkekirker vil begynde med så meget skarphed som mange vil have. De vil sandsynligvis være forvirrende for dem, som er vant til de institutionelle og hierarkiske kirkeformer for lederskab. Vi skal overveje hvordan den kirke der virkelig har Jesus som hoved vil se ud.

Hvis vi ser den måde, som Herren byggede kirke på i det første århundredes, begyndte den med en forholdsvis uklar form. Da den modnes, fik den mere struktur på en organisk, naturlig måde. Det så meget mere ud som Gud organiserede, samordnede den end de mange former og mønstre, mennesker er kommet op med siden. Husk, at en rejsende grundlæggende mission er at søge at være en del af, hvad Gud bygger, ikke det mennesker bygger. Næsten hver eneste bevægelse af Gud i historien har været radikalt anderledes end hvad de fleste mennesker forventede, selv dem som allermest ønskede det og bad Ham om vækkelse.

Herren har ikke taget mig op for at vise mig den komplette kommende struktur i Han's kirke, men jeg er blevet vist nogle aspekter af det. Det, jeg har set, er, at der kommer en meget kraftig, men relativt små kirkeenheder. Firs til hundrede og tyve syntes at være omkring den optimale størrelse. De var fleksible, lydhør og ressourcefulde, og da de voksede hurtigt i tal, formere de sig til nye, mindre enheder for at forblive fleksible og lydhøre.

Det betyder ikke, at der ikke vil være nogen store eller megakirker. På andre tidspunkter er jeg blevet vist disse "sandhedens fæstninger", som var som store militære baser for Herrens hær. Et nøgleelement i hver kirke vil dog være, at den er regeret af Herren, ikke af mennesker. Selvfølgelig bruger Herren mennesker, men der er forskel på at blive ledet af den institutionelle politik, lære og metoder, som pålægges af åndelige bureaukrater end at blive ledt af Helligånden.

Et forestående behov for "net", er, at det kan holde den kommende fangst uden at bryde itu. Undersøgelser har vist, at kun omkring 5% af de mennesker, som træffer en afgørelse for Kristus i disse tider, faktisk bliver føjet til kirken. I det første århundrede blev "alle", der forpligtede sig til Kristus, tilføjet til kirken. Budskabet kunne være en grund til de lave resultater i dag, men meget af det har at gøre med at kirken er så stiv og gammeldags, forældet; , at nye troende har svært ved at passe ind, eller endda finde Herren, de gav deres liv til. Igen har vi det udfordrende vers i Åb. 3:20, hvor Jesus står udenfor dørene i sin egen kirke for at se, om nogen ville åbne for Ham.

Vi er på randen af en af de største begivenheder i hele historien og den største indsamling af nye troende, som der nogensinde har været. Nye troende, der aldrig har været en del af kirken, vil være relativt lette at disciple. På et tidspunkt vil der også blive tilføjet dem, der har været i et stift "gammelt vinsæk" kirkeliv. Vi tror måske, at dette vil være en katastrofe, og at vi bør holde disse grupper adskilt, men de kunne også være et godt hjælpemiddel for hinanden. Hvordan?

I løbet af de næste par år vil der komme en ny indvirkning i kirkelivet - Herrens åbenbarede tilstedeværelse. Det vil igen være som det var i det første århundrede, hvor alle vil opleve en konstant følelse af ærefrygt og undre sig over de store ting, som Herren gør. Selv om de fleste nye troende i kirkens første århundrede kom ud af tidenes stive jødedom, gjorde de ændringen overraskende hurtigt. Ikke alle gjorde det, og dem, der klamrede sig til deres form for jødedom, blev et problem for den unge kirke. Ligeledes kan vi forvente, at nogle der kommer ud af de mere institutionelle versioner af kirkelivet vil præsentere nogle problemer. Men Kristus Jesu magt og liv midt i Han's folk vil let overvinde dette.

Så hvad kan vi gøre for at være klar til denne forestående indsamling? Det vil blive genstand for næste uges ord, og så fortsætter vi med de sidste kapitler i Åbenbaringsbogen.

til uge 24
OP