Hjem
Tilbage

Kom Ud Af Hende Mit Folk - Johannes Åbenbarings

Uge 21, 2018
Rick Joyner

Resten af dette studie af Åbenbaringsbogen vil blive hurtigt afsluttet. Således vi kan tage lidt mere tid til at grave ind i den del, der lige er begyndt at udfolde sig. En stor del af profetierne er brugt til ødelæggelsen af "den store skøge" - hemmeligheden om Babylon. Det er indlysende, at vi virkelig skal forstå dette, især når det er passende for Guds folk at "komme ud af hende" og tegnene herpå.

I 1960'erne og 70'erne med fremkomsten af nyr bevægelser som det nye testamente mønster kirke, apostolsk og hjemmekirke. begyndte en række lærere at forkynde budskabet "kom ud af hendes mit folk." Denne meddelelse refererer ikke alene til den romersk-katolske kirke, men til alle institutionelle og religiøse kirker. Selvfølgelig var hensigten for disse troende at komme ind i disse nye bevægelser. Disse nye bevægelser havde en stor del af liv i sig for en tid, og mange har det stadig, men de fejlede i håbet om at de var Guds nye lædersække for at holde på den nye vin. Hvorfor?

Herren vil velsigne mange ting, Han vil ikke være i. Gud vil velsigne næsten enhver bevægelse eller noget, vi forsøger at gøre for Ham, men det betyder ikke, at Han vil være i det. Vi skal skelne mellem, hvad Han vil velsigne og hvad Han vil bor i. Vi må spørge, om vi virkelig bygger Han's tempel - Han's bolig - eller bare bygger selv.

Vores bedste nye ting kan være ligesom kong David da han forsøgte at bringe arken til Jerusalem på en ny oksekærre. Det kan se godt ud til en tid, men det slutter ofte som en tragedie. Efter mange af bevægelserne i 1960'erne til 1990'erne var ikke istand til at bringe Guds herlighed, men mange ledere besluttede at studere Guds veje mere grundigt. Det er sådan, når vi forsøger at bære Han's ark igen, vil vi gøre det på Han's måde.

Kong David havde et ædelt ønske om at bringe Guds herlighed til Jerusalem, men han havde en begrænset forståelse for Herrens hellighed,at tro, at Han's herlighed kunne blive båret på en oksekærre, selv en ny. Okser repræsenterer naturlig styrke, og den nye vogn repræsenterer den måde, som vi ofte tror på vores nye åbenbaring, eller vores nye måde at gøre ting på, vil bringe Han's herlighed ind - men det er virkelig mere baseret på menneskets indsats. David lærte på den hårde måde, hvor omhyggelig vi skal behandle Guds arks nærvær. Har vi det?

De fleste af de bevægelser, jeg har kendt, havde positive egenskaber og udført nogle gode ting. Selv de, der ikke sluttede godt, lærte os i det mindste mange ting, der uden tvivl vil vise sig nyttige. Folket i disse bevægelser bragte også megen god frugt i tiden. Det er en ædle ting at have troen som en rejsende, der er villig til at forlade alle og vandre på nye steder, søgende efter Guds by. Den by, vi søger, er imidlertid den ene, som Gud bygger, ikke mennesker. Så hvad vil identificere, hvad Han gør imodsætning til hvad mennesker gør, selv velmenende mennesker, bygger?

Det første ting er planlægning. Åbenbaringsbogenen erklærer, at Babylon vil blive ødelagt, og dette vil blive efterfulgt af "... en anden engel (budbringer), som kommer ned fra himlen, og som har stor autoritet, og jorden blev oplyst af han's herlighed. Og han råbte med en mægtig røst og sagde: "Faldet, faldet er Babylon den store!" (Åb- 18:1-2) Hvis antagelse er korrekt, at "Babylon den Store" er den institutionelle kirke(r) bygget af mennesker og ikke af Gud - som blev en skæge ved at gifte sig med denne tidsalders magt i stedet for at vente på Kristus - er den endnu ikke blevet ødelagt, og heller ikke er denne engel dukket op. Hvis det er tilfældet, da er det stadig ikke tid til at fortælle Guds folk at "komme ud af hende." Så hvad betyder det for os nu?

For en ting, der har været en massiv høst i den romersk-katolske kirke og næsten i alle kirkesamfund i omkring halvtreds år. Millioner er blevet født påny og døbt i Helligånden i disse kirker. Selvom denne store bevægelse synes at være i dens aftagende stadier, ser det ud til, at indtil denne store budbringer fremstår for at oplyse jorden med sin herlighed, er det ikke tid til at kalde folk ud af disse kirker.

Næste uge dækker vi den anden store faktor, der vil gøre timingen for disse ting klar.

til uge 22
OP