Hjem
Tilbage

Herrens Genkomst - Johannes Åbenbaring

Uge 20, 2018
Rick Joyner

I denne uge fortsætter vi med:

Åb. 19: 11-16:
11. Og jeg så Himmelen åben, og se, en hvid hest, og Han, som red på den, hedder
»Troværdig og Sanddru«,
og Han dømmer og kæmper med retfærdighed.

Åb. 3:14, 6:2. Es. 11:4f. Joh. 1:52. GUD'S RIGE (Åb. 19:11-16), 20:4-6.
HIMMEL (Åb. 19:11-16), 21:1-2.


12. Han's øjne var som flammende ild, og på sit hoved havde Han mange kroner
og et navn skrevet, som ingen kender, uden Han selv.

Åb. 1:14, 2:17.Dan. 10:6. KENDE

13. Han var iført en kappe, dyppet i blod, og det navn, Han bærer, er »Guds Ord.«
Es. 63:1 ff. Joh. 1:1. KRISTI NAVN Åb. 22:16.

14. Og de himmelske hærskarer fulgte Ham på hvide heste, og de var iførte hvide, rene linnedklæder.
Åb. 1:6, 3:4, 7:9,11. Luk. 2:13.

15. Og af Han's mund udgik et skarpt sværd, for at Han med det skulle slå folkeslagene.
Og Han skal vogte dem med jernspir, og Han skal træde persekarret’,
fyldt med den almægtige Guds vredes og harmes vin.

Åb. 1:16, 2:27, 12:5, 14:19 f. Sal. 2:8-9. Es. 11:4, 49:2, 63:3. 2 Tess. 2:8.

16. Og på sin kappe, på sin lænd, har Han et navn skrevet:
»Kongernes Konge og herrernes Herre.«

Åb. 17:14. 5 Mos. 10:17. 1 Tim. 6:15.

Nu kommer profetien til nogle af de mest spændende tider i menneskets historie - Herren vender tilbage for at tage autoritet over jorden, som Han købte med sit blod. Han kommer for at føre krig, hvilket må ske, før Han's riges fred kan etableres. Han vil bekrige i retfærdighed, og Han's domme vil være trofaste og sande.

Her ser vi, at Han's øjne er som flammer. Jeg havde svært ved at forstå, hvorfor jeg havde set Ham med blå øjne, indtil jeg lærte at den varmeste del af flammen er blå. Men pointet er ikke så meget øjnens farve som det. det handler om, hvad ilden i dem vil gøre. De vil brænde "træet, høen og stubben" i hvert liv, og de vil rense "guldet, sølvet og ædelstenene". Dette burde få os til at undersøge, hvad vi bygger vores liv på. Vil det kunne modstå Han's blik?

Når Han kommer, vil Han være klædt i en kappe dyppet i hans blod. Således er Han's knivskarpe retfærdighed mildnet af Han's barmhjertighed. Han døde ikke, så Han kunne komme tilbage og fordømme verden - den var allerede fordømt. Uanset hvor voldsomt Han's genkomst vil være imod ondskab og korruption, kommer Han ikke tilbage for at fordømme, men snarere at frelse og genoprette.

Alligevel vil dette begynde med en stor krig og fortære alt det som fortærede Han's skabelse. Han kommer med "mange kroner" på Han's hoved, som vi kan konkludere, er autoritet over alle riger og indflydelsesområder. Han kommer med "himmelens hære", som ingen vil være i stand til at modstå. Han kommer med et "skarpt sværd" fra Han's mund for at slå nationerne, hvilket er Han's ord med al dets kraft/magt. Han skal styre med jernspir, mens Han træder på vinpressen af Guds vrede. Alt dette er en del af jordens genoprettelse.

til uge 21
OP