Hjem
Tilbage

Herrens Frygt - Johannes Åbenbaring.

Uge 2, 2018
Rick Joyner

I denne uge ser vi på Åb. 14:9-12. Som vi bliver fortalt gentagne gange i Skriften, er frygten for Herren begyndelsen på visdom, så lad os omfavne dette som den visdom, det er.

9. Og endnu en engel, den tredje, fulgte dem; han råbte med høj røst »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd,
Åb. 13:16. ANTIKRIST Åb. 16:13. FORTABELSE (Åb. 14:9-11), 19:3.

10. så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i Han's vredes bæger; og han skal pines med ild og svovl for de hellige engles og for Lammets øjne.
Åb. 19:20, 20.10. Sal. 75:9. Es. 51:17. Jer. 25:15.ENGLE Åb. 15:1. GUD'S VREDE Åb. 16:1ff.

11. Og røgen fra deres pine stiger op i evighedernes evigheder; og de har ikke hvile hverken dag eller nat, de, som tilbeder dyret og dets billede, og enhver, der tager dets navn sommærke.«
Åb. 19:3. Es. 34:9f.

12. Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.
Åb. 13:10

En advarsel fra den forrige generation er, at de kun kan høre ting, der "kidlre deres ører" eller får dem til at føle sig godt tilpas (se 2 Timoteus 4:3-4). Det er svært at forestille sig en generation der bedre passer bedre til den beskrivelse end den som kommer frem nu. De har været betinget af at afvise og endog blive fornærmet af alt hvad der udfordrer den humanistiske propaganda, de er blevet fodret gennem uddannelse, underholdning og medier. Tidligere generationer har haft deres egne præstationer af verdslighed og kødelighed, men vi har aldrig set den slags vold og oprør, som den kommende generation viser mod idee som udfordrer deres sikre rum og komfortzoner. Et sådant "sikkert sted" mentalitet kunne ikke være et mere farligt og det vil i sidste ende føre til de mest forfærdelige konsekvenser af alle.

Er der noget vi kan gøre for at hjælpe dem i sådan en evig fare? Ja, vi kan gøre, hvad Jesus opmuntrede sine tilhængere til at gøre i slutningen af denne tidsalder:

1) Rejse sig

2) Se op

3) Fryd og glæde dig

Lad os se på, hvordan disse kan hjælpe dem som er fanget i det store slør af bedrag, der kaldes "politisk korrekthed", der bliver formet i disse tider.

Rejs dig:

Vi må være frimodige med sandheden og ikke blive påvirket af hvordan vores frimodighed og klarhed vil fornærme mange i dag. Det vil bringe beskyldninger og forfølgelse, men det er en ære og herlighed for alle som følger Kongen. Find en ting, som Jesus sagde eller gjorde hvor Hanan ikke blev angrebet. Han sagde, at Han's tilhængere ville blive behandlet på samme måde. Han fortalte os at forvente det samme, hvis vi bliver Ham og taler Han's sandhed. Vi får at vide, at "alle, der ønsker at leve gudfrygtig i Kristus Jesus, vil blive forfulgt" (se 2 Timoteus 3:12) . Derfor bør vi være foruroliget, hvis vi ikke bliver anklaget, forfalsket og forfulgt. Rejs dig!

Se op:

Hvis vi ved, at Gud anerkender os, skal vi ikke bryde os, hvad andre på jorden mener. Apostlen Paulus skrev: "Hvis jeg stadig søgte menneskers anerkendelse, ville jeg ikke være en Kristus tjener" (se Galaterne 1:10). Hvis vi har set Kongen på Han's trone, hvordan kan vi så være imponerede over eller frygte nogen? Menneskets frygt eller søger menneskers anerkendelse er den første faktor, der vil kompromittere eller ophæve vores tjeneste for Kongen. Se op til Ham, ikke ned på menneskene.

Glæd og fryd dig:

"Herrens glæde er din styrke" (se Neh. 8:10). Hvis vores glæde er centreret i Herren og Han's anerkendelse ikke menneskers, vil vi være stærke i troen og for sandheden. Lad aldrig noget stjæle din glæde i Herren.

Hvis vi har den sande og hellige frygt for Herren, vil vi ikke frygte noget eller nogen andre på jorden. Derfor, for at leve i Guds hellige frygt er den største befrielse fra lænkerne som verden vil forsøge at sætte på os.

Det eneste håb for den fremvoksende generation til at være fri for lænkerne af frygt og ensretning er at se den frimodige styrke hos dem som ikke er bundet af det - og som ikke lever i frygt for mennesker eller noget andet. Deres Konges perfekte kærlighed kaster al den perverterede onde frygt ud.

til uge 3
OP