Hjem
Tilbage

Samarbejde med Engle - Johannes Åbenbaring

Uge 19, 2018
Rick Joyner

Denne uge fortsætter vi med:

Åb. 19:10.
Og jeg kastede mig ned for hans fødder for at tilbede ham, men han siger til mig:
»Gør det ikke! Jeg er din medtjener og dine brødres, som bevarer Jesu vidnesbyrd; Gud skal du tilbede!«
For Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd.

Åb. 12:17, 22:8f. Matt. 4:10. Ap.g. 10:25f, 14:13ff. HELLIGE ÅND Åb. 21:10. HELLIGE ÅND'S BETEGNELSER.

Her ser vi den ældste levende apostel, som havde vandret længere med Jesus end nogen anden og havde haft det mest intime forhold med Ham, falder ned ved en engels fødder for at tilbede ham! Første hovedbudskab: Engle er ikke små babyer. De fylder alle, der ser dem med ærefrygt og ofte med frygt, rædsel. Hvis det gjorde dette overfo Johannes, hvor meget mere skulle vi så ikke være tilbøjelige til det?

Det står skrevet, at vi blev skabt "lavere end englene." Alle, der har set engle, er enige om dette. Dem, der behandler dem skødesløst - eller handler som om de har autoritet eller befaler over dem - handler dumt og farligt. Vi burde være mistænkelig med at disse aldrig har set en. Engle tjente Jesus, da Han vandrede blandt os som en menneske, men selv Han gav dem ikke befalinger og sagde i stedet for, at Han's Fader ville sende tolv legioner af engle, hvis Han bad.

Heldigvis har Herren en slags "barnesikret" sit hus, så de umoodne som optræder overmodig i ting som at befale engle omkring, spares sædvanligvis for konsekvenserne af deres dårskab. Men jo mere modne vi er, desto mere sandsynligt er det at vi at bære selv for konsekvenserne, som jeg har været vidne til at være ødelæggende. Engle sendes for at tjene frelsens arvinger, men det giver os ikke autoritet over dem.

Vi kan protestere, at Ordet siger, at vi skal dømme engle. Sådan står der, men det er i opstandelsen. De, der har sejret, vil ikke bare blive kalde til live igen i en tilstand højere end englene, men som Guds egne sønner og døtre. Men de, der opnår denne "højere opstandelse", har selvfølgelig opnået et modeniveau, men som tidligere nævnt forsøgte Jesus ikke at befale engle rundt på jorden.

Jesus er langt over englene i autoritet, og vi har kun sand åndelig autoritet i den grad, vi forbliver i Kongen. Vor konge var aldrig opblæst eller overfladisk. Skriftene giver os en klar advarsel om åndelige bedrager på steder som:

Kol. 2:18-19:
18. Lad ingen bedrage dig ved at fungere som en dommer og erklære dig uværdig
og diskvalifisere dig fra din belønning [din frihed i Kristus og din frelse] ved at insistere på selvfornedrelsen falske »ydmyghed«*
og tilbedelse af engle, og gå i detaljer om visioner [han hævder] han har set [for at retfærdiggøre sin autoritet],
opblæst [indbildsk] af hans uåndelige tanker og hans kødelige sind, *vranglærernes falske ydmyghed.

Jer. 29:8. Mark. 13:5. 1 Kor. 9:24. Ef. 5:6. KØDELIG 1 Tim. 5:11.

19. og som ikke holder fast ved Hovedet [for legemet Jesus Kristus], fra hvem hele legemet vokser med væksten
[der kun kan komme] fra Gud, afhjælpes og sammenpasse af sine bindeled og bånd.

Kol. 1:18. Ef. 2:21, 4:15-16.

.

I Skriften, i historien, og nu ser mange engle. Jeg har personligt set mange og har ikke engang været rystet af deres udseende. Igen har vi den ældste levende apostel som falder ned for fødderne af en og begynder at tilbede ham! Det er ikke noget lille ting, men når vi kommer nærmere i slutningen af denne tidsalder, kommer der en tættere udveksling med engle. Vi må lære at behandle dem med respekt, men alligevel ikke tilbede dem. Hvordan holder vi denne balance?

Det svar er i den tekst, vi citerede fra Åb. 19:10-11. Vi holder fast ved hovedet, Jesus, i alle ting. Vi husker på, at profetiens sande Ånd er Jesu vidnesbyrd, ikke engle. Engle kan bringe budskabet fra Ham, men det er fra Jesus ikke engle. Den sande budskab vil vidne om Jesus, ikke engle.

En sidste bemærkning om disse vers er, at engelen Johannes faldt ned for at tilbede sagde, at han var "medhjælper og af dine brødre." Derfor tror nogle lærde, at denne "engel" faktisk var et medmenneske, der var død og nu dukkede op i hans opstandne krop. Måske, men hovedsagen er at vi anerkender engle som de ærefrygtindgydende væsner de er, og det sted de har hos Gud og med os, men vi tilbeder kun Gud og Han's søn Jesus.

til uge 20
OP