Hjem
Tilbage

Gør Os Selv Rede - Johannes Åbenbaring

Uge 17, 2018
Rick Joyner

     Nu kommer vi til nogle af de mest opmuntrende profetier fra Åbenbaringsbogen, der begynder med,

Åb. 19:6-8.
         6. Og jeg hørte som et kor af en stor skare og som en brusen af mange vande
og som en buldren af stærke tordener; de sagde:
»Halleluja! thi Herren, vor Gud, den Almægtige, har tiltrådt sit kongedømme,

Åb. 1:15, 11:15,17, 14:2.

7. Lad os glæde og fryde os og give Ham æren; thi Lammets bryllupsdag er kommet,
og Han's brud har gjort sig rede.«

Åb. 21:2. Matt. 9:15, 22:2, 25:10. Joh. 3:29. MENIGHEDEN KALDES Åb. 21:2. TROENDES GLÆDE

8. Og der blev givet hende en skinnende ren linnedklædning at iføre sig;
thi linnedklædningen er de helliges retfærdige gerninger.

Åb. 3:5, 6:11. Es. 61:10. Matt. 22:11f.
GODE GERNINGER RETFÆRDIGHED Åb. 22:11.

     Første en "stor folkemængde", erklærer at Herren regerer. Dette er kongeriges evangelium, ikke kun til folkemængderne, men kommer fra folkemængden. Hele jorden vil genlyde med det største af alle budskaber, der skal prædike på jorden.

     Rigets evangelium er ikke det samme som evangeliet om frelse. Evangeliet om frelse gør Ham kendt som Frelser, men Rrigets evangelium åbenbarer Ham som konge. Frelsens evangelium handler om, hvad Gud har gjort for os - hvilket er så vidunderligt, at vi vil fejre det for evigt - men evangeliet om riget handler om, hvad vi er kaldet til at gøre for Ham.

     Han kom første gang for at være Lammet, men Han kommer tilbage for at være Kongen. Når vi ser budskabet der fremhæver Han's Rige kommer, da vil vi vide, at tiden virkelig er kort til at afslutte denne tidsalder og forberede sig på den næste.

     Efter at have erklæret, at Herren hersker og proklamerer Han's herlighed, lægges vægten på den umiddelbare og første store begivenhed i Riget - Herrens ægteskab til sin brud, kirken. Kongeriges tidsalder begynder med den største fest og lovprisning der nogensinde har været.

     Fordi det er en sådan begivenhed i tidsalderen, og er et af de tegn, vi skal se efter, bruden fokuseret på at forberede sig til hendes Konge. Som vi bliver fortalt her, har hun "gjort sig klar" og for at være klar skal hun være "uden plet eller rynke" (se Efeserne 5:27). Uden spot tales om hendes renhed, som hun skal være en ren kysk jomfru. Dette er den grundlæggende kontrast mellem hende og den "store skøge", der giftede sig med denne tidsalders ånd snarere end at holde sig ren for Kongen.

    Selvfølgelig er bruden hele kirken, ikke kun kirken i et land eller i en historisk periode. Alligevel kan der på nuværende tidspunkt en sag kunne føres om at kirken generelt er i dårlig form og langt fra dette billede. Der er nogle store kirker og store kirkebevægelser, der gør det godt, men hvis vi skal blive den rene brud vi er kaldt til at være - og tidslinjen antyde, at vi hurtigt kommer til slutningen af tidsalderen - så hvad der ske?

     Jeg synes, at Don Potter har stor indsigt i dette. Don har forrettet en række bryllupper, og han fortalte mig engang om et bemærkelsesværdigt mirakel han oplevede i mange af dem. Han sagde, at kun fem minutter før brylluppet skulle starte, så han bruder i så dårlig form, at han ikke troede, at der var nogen måde for brylluppet at starte i tide. Så skete der et mirakel, og hun opstod perfekt og til tiden, tilsyneladende forvandlet i de sidste fem minutter!

  Der ser ud til at være et særligt mirakel, som Herren giver til bruden at være i et sådan rod bare få minutter før deres bryllup, men når alting begynder fremstår hun som den herlige brud. Dette kunne være den måde, som vil ses i slutningen af denne tidsalder med Kristi brud.

  Selv om der kan være et specielt mirakel for brude, tror jeg ikke, det er hele miraklet Som skriften ovenfor erklærede, "gør hun sig klar". Alt det forberedende arbejde, hun har gjort for at forberede sig på den mest specielle begivenhed i historien, fik hende til det sted, hvor det så ud som om der skulle et mirakel til, men alt kommer hurtigt sammen til slut. Mit pointe er, at vi ikke bør dømme kirken bare på dets udseende. Hun kan være tættere på, end vi tror.

til uge 18
OP