Hjem
Tilbage

Byen Gud Bygger - Johannes Åbenbaring

Uge 16, 2018
Rick Joyner

         Vi vil se på:

Åb. 19:1-5:
     1. Derefter hørte jeg ligesom et mægtigt kor fra en stor skare i Himmelen, som sagde:
»Halleluja! Frelsen og æren og magten tilhører vor Gud.

Åb. 7:10, 11:15, 12:10. HIMMEL (Åb. 19:1ff), 19:11-16. ÆRE Åb. 19:1,7.

2. For sande og retfærdige er Han's domme:
Han har dømt den store skøge, som styrtede jorden i fordærv med sin utugt,
og Han har krævet sine tjeneres blod af hendes hånd.«

Åb. 6:10, 15:3, 16:7, 17:18, 18:20. 5 Mos. 32:43. Sal. 19:10, 119:137. DOM Åb. 20:11-15. GUD'S RETFÆRDIGHED

3. Og for anden gang sagde de:»Halleluja!» Og røgen fra hende stiger op i evighedernes evigheder.
Åb. 14:11. Al. 104:35. Es. 34:10. FORTABELSE Åb. 19:20.

4. Og de fire og tyve ældste og de fire livsvæsener kastede sig ned og tilbad Gud,
som sad på tronen, og de sagde: »Amen! Halleluja!«

Åb. 4:4ff, 5:7,14.

5. Og fra tronen lød en røst, som sagde: »Lovsyng vor Gud, alle Han's tjenere, I,
som frygter Ham, små og store!«

Sal. 22:24, 106:48. 113:1, 115:13, 134:1. 135:1.

  Nu kommer vi til nogle af de mest spændende profetier i slutningen af tidsalderen og udfoldelsen af den kommende tid - Guds rige komme til jorden.

  Først ser vi en stor glæde, at Herren har dømt den store skøge, som har ødelagt jorden, og at Han har hævnet alle sine hellige blod, som var slået ihjel af hende. Vi bliver fortalt, at røgen fra hendes ødelæggelse vil stige for evigt. "For evigt" er ikke helt den præcise oversættelse af det græske ord aion. Det er mere præcist og ofte oversat, "tid" eller "tidesalder". Ikke desto mindre kan vi konkludere herfra, at røgen fra hendes ødelæggelse vil være iøjnefaldende i lang tid.

  Hvad angår den næste tidsalder som er Kristi årtusinde regeringstid på jorden, kan vi konkludere, at røgen fra ødelæggelsen af denne skøges kirke vil være åbenlys gennem denne alder. Hvorfor er dette vigtigt? Fordi lektionerne fra denne mest forfærdelige episode af menneskets historie skal huskes og læres for altid.

        Dernæst ser vi, at de fireogtyve ældste og de fire levende væsener foran Guds trone går sammen i tilbedelsen for denne store begivenhed om ødelæggelsen af den store skøge. Derefter kommer formaningen fra selve Guds trone til alle Herrens tjenere til at deltage i festen. Dette viser hvordan man ser på ødelæggelsen af denne skøge i himlen - det er en årsag til stor fest.

        Så hvordan vil det påvirke os nu? Det er klart, at det er rigtigt at glæde sig over ødelæggelsen af ondskaben. Vi ser også, at dem, der beklager ødelæggelsen af denne store skøge, er dem, der havde forretningsmæssige interesser med hende. Igen, der er en grund til at "dyrets mærke" er et økonomisk mærke, der afgør om vi kan købe, sælge eller handle med de nuværende magter i denne tidsalder. Hvis vi er for eller imod noget baseret på forretningsinteresser, så er vi åbne for bedrag og ender op på den forkerte side.

        I Åb. 18:4, går der et kald til Guds folk om at "komme ud af hende." For det første indikerer det, at Guds folk er i dette "hemmeligr Babylon", også kaldet "den store skøge." Historien åbenbarer, at i tiderne for den største korruption og ondskab, som udføres af dette system, opstod nogle af de største hellige i hende og forblev i hende indtil i dag.

        En af de mest bemærkelsesværdige kristne i middelalderen var Francis of Assisi. Selv hans kritikere skrev efter hans død, at før ham var saligprisningerne betragtet som et ideal for den kommende tid, men at det ikke var muligt at opnå en sådan åndelighed i denne tidsalder. Dette kunne ikke siges efter Francis, fordi han virkelig levede Kristi saligprisning. Bemærkelsesværdigt levede denne store helgen i en tid hvor nogle var de mest korrupte paver, hvoraf nogle var hans venner. Hvordan kunne det være? Lærte Jesus ikke, at det ikke var dem der var raske som havde brug for en læge?

  Så har vi en lang række af de mest effektive evangelister i historien, som var katolikker, men forkyndte Jesus, og Helligånden virkede kraftig i dem. Det er godt dokumenteret at de fleste af disse bevægede sig i Åndens kraft og gaver, som apostlene gjorde i begyndelsen. Nogle omvendte og disciplede hele nationer på et niveau, der ikke ofte er blevet dupliceret.

   Pave John Paul II var en af de store kristne ledere af vores tid. Hans mod og profetiske stand mod kommunismen hjalp til med at ødelægge jerntæppet og satte hundreder af millioner af mennesker fri fra den værste menneskelige trældom. Han havde en bemærkelsesværdig helbredelses gave og mirakler og formanede alle katolikker til at søge Helligåndens dåb og Åndens gaver. Resultatet var over hundrede millioner født påny karismatiske katolikker.

         Så er det tid til at kalde de sande hellige ud af dette system? Som vi læser i Åb. 18, var det en stor engel eller budbringer, der fremsatte proklamationen om, at "Babylon er faldet." Det var efter dette, at Herrens folk blev fortalt at "komme ud af hende." Dette er endnu ikke sket , så det er ikke tid til at kalde Guds folk ud. Det er min opfattelse, at dette ikke vil ske, før der er en ny vinsæk, for at kalde dem ind som ikke er af den natur som dette system.

  Så hvad skal vi gøre nu? Søg den nye vinsæk og søg "det nye Jerusalem", den by, som Gud bygger.

til uge 17
OP