Hjem
Tilbage

Overveje Vores Investeringer - Johannes Åbenbaring

Uge 15, 2018
Rick Joyner

    Vi forsætte med, Åb. 18:21-24,, som fortsætter med Babels profeti og dens endelige ødelæggelse:

  
 21. Og en vældig engel tog en sten af størrelse som en stor møllesten og kastede den i havet og sagde:
»Således skal Babylon, den store by, styrtes hovedkulds ned og aldrig findes mere.

Åb. 5:2, 10:1. Jer. 51:63f. Ezek. 26:21.

   22. Og ingen lyd af harpespillere og sangere og fløjtespillere og basunblæsere skal mere høres i dig; og ingen,
som driver nogen slags håndværk, skal mere findes i dig; og kværnens lyd skal ikke mere høres i dig;

Es. 24:8. Jer. 25:10. Ezek. 26:13.

   23. og ingen lampes lys skal mere skinne i dig, og brudgoms og bruds røst skal ikke mere høres i dig.
Thi dine købmænd var jordens stormænd, og ved din fortryllelse blev alle folke- slagene forført.

Es. 23:8. Jer. 7:34, 16:9, 25:10.

   24. Og i den by fandtes blod af profeter og hellige og af alle dem, som blev myrdet på jorden.«
Åb. 16:6, 17:6. Jer. 51:49. Matt. 23:35 ff.

     Her ser vi, at den fuldstændige ødelæggelse af det mysteriske Babylon kommer. "Havet" i profetisk symbolik refererer ofte til menneskemasse, hvilket indikerer, at Babylon i sidste ende vil blive opslugt af folket. Et antal gange i historien syntes det som om det ville have være tilfældet, som f.eks. under den franske revolution. Men selvom Babylons magt over nationerne nu er en brøkdel af, hvad den engang var, fortsætter den til i dag, så det er endnu ikke sket.

     De store katedraler var de vigtigste byggeprojekter i Europa i middelalderen. Disse katedraler var nok de bedst akustisk designet bygninger i perioden og var hvor de store af tidens musikere spillede. Den institutionelle kirke var den primære tilhænger af musik, kunst og tidens store arkitekter. Selvfølgelig er institutionelle kirker også det vigtigste sted, hvor brud og brudgom skulle findes til og med i dag. Så det er klart, hvad dette peger hen på.

     Institutionelle kirker var centrum for liv og kultur, med meget af kunst og musik, der stadig imponerer og inspirerer os i dag. Alligevel kan ingen mængde af gode gerninger betale for vores synd, dette er også sandt, at flere af martyrenes og helliges blod findes i den institutionelle kirks hænder end i alle andre kilder tilsammen.

     I det næste kapitel i Åbenbaringsbogen bliver vi fortalt, hvordan vi skal reagere på denne Mystiske Babylon, det vil vi se på i næste uge. I mellemtiden skal vi overveje om vi vil fortsætte med at investere vores tid og ressourcer i noget som er dømt på forhånd. Vi skal også overveje, hvad vi investerer i - byen, som Gud og ikke mmennesker bygger, den, hvis fundament ikke kan rystes. Så vi på denne måde ved hvordan vi adskille de to ting.

til uge 16
OP