Hjem
Tilbage

Den Rigtige Sti - Johannes Åbenbaring

Uge 14, 2018
Rick Joyner

Vi vil se på, Åb. 18:11-20, som fortsætter med Babyles profeti, og hvordan vi skal reagere på dette system:

11. Og jordens købmænd græder og sørger over hende, fordi ingen mere køber deres vareladninger:
Ezek. 27:36.

12. Ladninger af guld, sølv, ædelstene og perler, fint linned, purpur, silke og skarlagen, al slags tuja-træ, alle slags sager af elfenben, alle slags sager af kostbart træ, kobber, jern og marmor,Ezek. 27:12ff.

13. kanel, hårsalve, røgelse, salve og virak, vin og olie, formel og hvede, okser og får, heste og vogne, slaver og menneskesjæle.

14. Og de frugter, som var dit hjertes lyst, er gået tabt for dig, og alt det pragtfulde og prangende er forbi for dig, og man kan slet ikke opdrive det mere.

15. De, der handlede med disse ting, de, der tjente sig rigdomme hos hende, skal stå langt borte af frygt for hendes pine, grædende og sørgende,


16. og sige: ‘Ve! ve! du store by, som var klædt i fint linned og purpur og skarlagen og skinnede af guld og ædelstene og perler!
Åb. 17:4.

17. thi på én time er så stor en rigdom lagt øde,’ Og alle skibsførere og alle skippere og sømænd og alle, som har deres gerning på havet, stodlangt borte
Ezek. 27:28 ff.

18. og råbte, da de så røgen fra hendes brand, og sagde: ‘Hvor fandtes magen til den store by?’
Es. 34:10. Ezek. 27:32.

19. Og de kom støv på deres hoveder, og under gråd og klage råbte de og sagde: ‘Ve! ve! du store by, af hvis kostbarheder alle, der havde skibe på søen, blev rige! thi på én time er den blevet lagt øde.’
Jos. 7:6. Job 2:12. Ezek. 27:30-34.

Denne tekst fokuserer især på den forfalskede uægte kirkes karakter som en vigtig kilde til handel. Under middelalderen var kirken ikke kun en vigtig kilde til handel, men den primære kilde. Der var andre, men kirken var langt den største. Der er intet galt med handel, men det var noget, som Herren afviste i Han's Fars hus. Dette var sandsynligvis på grund af hvor let det ødelagde den åndelige renhed, som Han's bønnerhus krævede.

Salomons to søjler blev opkaldt efter en præst og en forretningsmand. Handel skulle derfor være en søjle i templet, da den repræsenter den grundlæggende menneskelig udveksling. Men det er en ting at elske og fremme handel, og en anden at gøre kirken til en forretning. At gøre dette ville bringe mange personer ind med motiver som er forskellige fra kirkens hellige formål, hvilket fører til afgudsdyrkelse. Husk at penge er en ultimativ afgud af det menneskelige hjerte. En afgud er det hvis vi elsker noget mere end Gud, og hvad vi stoler på i mere end på Gud.

Korruptionen, fordærvelse som kirken oplevede i middelalderen, da den blev lavet til statskirken og givet politisk magt, var lige så stor. Kirkes hensigt var at have profetisk indflydelse med regeringer, kultur og handel, men den mistede sin profetiske autoritet i disse områder, da den blev en del af dem. Endnu værre, det tog korrupte mennesker ind i sit lederskab som ønskede at bruge kirken til at tjene penge eller fremme deres egne politiske ambitioner.

Disse kilder til korruption og kompromisser var så ødelæggende, at de hurtigt forvandlede kirken til det modsatte af, hvad hun var kaldt til at være. Dette Babylons mysterium kaldes skøgen, fordi hun havde mange elskere. Skøgen giver sig selv fordele, ikke kærlighed, og det er hvad den forfalskede og uægte kirke blev. Der er mere i Åbenbaringsbogen om korruptionen i denne falske kirke, men hvad skal vi gøre for at undgå at gøre vores kirker til "varemagasiner?" i dag Som en, som skriver og sælger bøger, har jeg overvejet dette problem dybt i over tredive år. Jeg hævder ikke at have alle svarene, men jeg tror jeg har lært nogle af dem.

For det første anser jeg det for farligt at bruge kirken som en markedsplads. Selvfølgelig er næsten alt, hvad vi gør, farligt, men det skulle gøre os mere forsigtig og omhyggelig. Er de produkter, vi sælger i vores boghandlere, åndelig gavnlig for folket, eller prøver vi kun at tjene penge?

Jeg må også søge i mit hjerte når jeg accepterer at taler på konferencer eller kirker. Jeg kontrollerer mine motiver for at se, om jeg tager dem på grund af den potentielle indkomst eller fordi Herren sender mig. Jeg har aldrig krævet noget for at tale, og jeg opfordrer ikke dem som taler på vores konferencer eller kirke at komme som kræver et bestemt beløb. Vi forstår godt de udgifter, de pådrager sig og ønsker at velsigne dem generøst, men det er den krævende del, der kan adskille de sande budbringere fra lejesvendene.

Der er også andre ting, vi gør for at bekæmpe denne tendens til at gøre Herrens hus til en markedsplads. Jeg hævder ikke, at vi gør det perfekt, men vi ved, hvor vigtigt det er. Da jeg startede MorningStar Publications, ville vi ikke acceptere penge for vores bøger, men gav dem væk. Derefter sagde Herren, at Han ikke havde fortalt mig at jeg skulle gøre dette, men det havde en religiøs ånd. Han instruerede mig til at kontrollere virkningen af at give bøgerne væk. Efter undersøgelsen fandt jeg ud af, at kun ca. 10% af de bøger, vi gav væk, blev læst. Da vi begyndte at opkræve en beskeden pris for bøgerne, blev dette vendt af det der blev købt til omkring 90%, blev læst. Men god ledelse tvang mig til at sælge dem til en beskeden pris, og vi giver dem stadig væk til dem, der ikke har råd til at betale for dem.

Igen er der en grøft på begge sider af livets vej. Lovtrældom er ikke svaret på lovløshed. Vi kan overreagere og falde i grøften på den anden side. Jeg har gjort det på begge sider af dette spørgsmål. Det kunne have været lettere, hvis Herren havde givet os klare retningslinjer i Han's Ord, men Han gjorde det ikke af en årsag. Herren gav os ikke klare retningslinjer for mange vigtige spørgsmål, fordi Han ønskede, at vi følger Han's Ånd og gør, hvad vi gør af hjertet.

Tænk over dette her, at Jesus ikke vældtede pengevekslerne borde i templet, fordi de var pengevekslere, men snarere fordi de var i templet. Der er tegn på, at disse var blevet grådige og begyndt at udnytte pilgrimerne. De begyndte udenfor, men så flyttede de ind og tog mere og mere pladsfor tjenesten. Templet havde brug for pengevekslere, fordi så mange kom fra fremmede lande for at tilbede. De havde også brug for dem, der solgte offerdyrene, fordi pilgrimene ikke kunne transporteret disse dyr med sig. Men købmændene skulle være uden for det sted, der var forbeholdt folket. De skulle også være retfærdige sælgere, hvis de skulle sælge til dem som kom for at tilbede.

Det er henad sådanne åndelige og moralske retningslinjer at det kan være det sværeste at holde sig på den rigtige vej og undgå ekstremer. Vi bør ikke forsøge at gå eller leve tæt på dem, medmindre vi bliver kaldt til det, og så skal vi gøre det med yderste omhu og årvågenhed. Vi bør søge at kende og forstå den ødelæggelse, der blev bragt til kirken i historien omkring dette spørgsmål. Det er grunden til at der bliver kastet lys over disse ting i Åbenbaringsbogen.

til uge 15
OP kaste lys over