Hjem
Tilbage

Se Til Hvordan Du Bygger - Johannes Åbenbaring

Uge 13, 2018
Rick Joyner

Vi vil se på er Åb. 18: 1-10, som fokuserer på " det store Babylon's" fald:

1. Derefter så jeg en anden engel komme ned fra Himmelen;
han havde stor magt og autoritet, og jorden blev oplyst af hans herlighed.

Åb. 10:1. Ezek. 43:2.

2. Og han råbte med vældig røst og sagde: »Faldet, faldet er Babylon, den store, og den er blevet bolig for dæmoner
og tilhold for alskens urene ånder og tilhold for alskens urene og afskyede fugle!

Åb. 10:3, 14:8. Es. 13:21, 21:9. Jer. 50:39, 51:8,37. OND ÅND

3. Thi af hendes utugts harmes vin har alle folkeslagene drukket, og
med hende har jordens konger bedrevet utugt, og
jordens købmænd er blevet rige på grund af hendes umådelige yppighed.«

Jer. 51:7. Åb. 14:8, 17:2.

4. Og jeg hørte en anden røst sige fra Himmelen: »Drag ud fra hende, mit folk! for at I ikke
skal gøre jer delagtige i hendes synder og rammes af hendes plager.

Es. 48:20, 52:1. Jer. 50:8, 51:6,45. Matt. 24:16 f. 2 Kor. 6:17.

5. Thi hendes synder har hobet sig op, så de når til Himmelen, og
Gud har kommet hendes uretfærdigheder i hu.

Åb. 16:19. 1 Mos. 18:20. Jer. 51:9. ONDE GERNINGER Åb. 18:5-6.

6. Giv hende lige for lige, ja, betal hende dobbelt gengæld efter hendes gerninger;
skænk dobbelt i til hende i det bæger, som hun selv skænkede i.

Sal. 137:8. Jer. 50:15,29.

7. Lige så megen herlighed og overdådighed, som hun levede i, så megen pine og sorg skal I volde hende.
Fordi hun siger i sit hjerte: ‘Jeg troner her som dronning og sidder ikke enke, og aldrig skal jeg kende til sorg’ —

Es. 47:5,7ff.

8. derfor skal hendes plager kommepå én og samme dag: Død og sorg og sult,
og hun skal opbrændes med ild. Thi stærk er Herren, vor Gud, som har dømt hende.

Åb. 17:16. Es. 47:9. Jer. 50:34. 2 Tess. 2:8.

9. Og jordens konger, som sammen med hende har bedrevet utugt og levet overdådigt,
skal græde og jamre over hende, når de ser røgen fra hendes brand,

Åb. 17:2. Ezek. 26:16f, 27:30-32. VERDEN'S GLÆDE Åb. 18:9,19.

10. mens de selv står langt borte af frygt for hendes pine og siger: ‘
Ve! ve! Babylon, du store by, du stærke by! thi på én time er dommen kommet over dig.’

Es. 21:9. Jer. 51:8. DOM Åb. 18:20.

Gennem hele Skriften kan ordet som ofte er oversat "engel" kunne oversættes som "budbringer". Nogle gange er de engle væsener, og undertiden er budbringerne profeter. I dette tilfælde synes det sandsynligt, at det er en profet som Herren rejser op med en verdensomspændende platform for at erklære, at Babylon er faldet. Selv om der har været profeter med en verdensomspændende indflydelse, synes der ikke at have været en med dette budskab.

Resten af kapitel 18 beskriver Babels sammenbrud. Det giver en vejledning om, hvordan man reagerer på det, og også hvordan verden vil reagere på det. Igen er det den ødelæggende synd som førte til en sådan ødelæggende konsekvens, underforstået i beskrivelsen om den store "skøge". Kirken er kaldet til at være en ren, kysk jomfru forlovet til Herren Jesus, men hun faldt ind i et åndeligt utroskabs forhold til denne verdens magter i stedet. Vi kaldes til at være salt og lys i denne verden og elske verden, som Herren gør, men ikke at gifte os med deres systemer eller dets veje.

Hvis vi forbinder den oprindelige synd med Babeltårnet, som navnet Babylon kommer af, får vi yderligere indsigt:

1 Mos. 11:2-42.
Og det skete, da de rejste fra øst, at de fandt en slette i Sinaras land, og de boede der.

3. Da sagde de til hinanden: "Kom, lad os lave mursten og brænde dem grundigt." De havde tegl som sten og jordbeg som mørtel.

4. Og de sagde: "Kom, lad os bygge os en by og et tårn, hvis top er i himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal bliver spredt ud over hele jorden".

5 Mos. 1:28, 9:1.

Nøgle motivet her er, at de ønskede at
1) skabe sig selv et navn, og
2) bruge et projekt til at samle folk og holde dem forenede.

Hvor mange projekter, tjenesterer, kirker, bevægelser og kirkesamfund har været baseret på de samme motiver?
Vi kan prædike evangeliet i Jesu navn, men i virkeligheden bruge dette og andre ting til at gøre et navn for os selv og til at stimulere folk i stedet for at lede dem til et personligt forhold til Herren. Dette kan virke i en lille stund, men denne rod vil i sidste ende vil bringe opdeling og spredning, ligesom tårnet i Babel.

I Åb. 3:20 ser vi Jesus stå udenfor døren til sin egen kirke og banke på for at se om nogen vil åbne for Ham. Boer Han virkelig i vores kirker? Er Han den vigtigste attraktion? Hvis Herren er i sit tempel, vil det ikke være templet som får din opmærksomhed, uanset hvor stor den er. Forundre de menneske sig over templet eller ved Herren, som de stødte på der?

Som apostlen Paulus advarede: "Se til, hvordan du bygger" se 1 Kor. 3:10. Vi kan have mange gode motiver, men hvis grunden til vores arbejde virkelig er et forsøg på at skabe os et navn for os selv eller at samle folk omkring det, vi bygger, bygger vi kun på, hvad der i sidste ende vil sprede folket og føje til forvirringen som det gjorde i Babylon.

til uge 14
OP