Hjem
Tilbage

Mysteriet Babylon - Johannes Åbenbaring

Uge 12, 2018
Rick Joyner

Vi vil se på Åb. 17:7-18 , som detaljeret identificerer dette "Mysterium om Babylon", "den store skøge" og hendes gerninger:

Tydning af synet, 17:7-18.
7. Og engelen sagde til mig: »Hvorfor undrede du dig? Jeg vil forklare dig hemmeligheden om kvinden og om dyret, som bærer hende, og som har de syv hoveder og de ti horn.

8. Dyret, som du så, har været og er ikke mere; men det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navne ikke fra verdens grundlæggelse er skrevet i livets bog, de skal undre sig, når de ser dyret, som har været, men ikke er mere og dog skal komme.

Åb. 11:7, 13:3,8. Matt. 25:34. Luk. 10:20.

9. Her gælder det at have et sind, som rummer visdom. De syv hoveder er syv bjerge, som kvinden sidder på. De er også syv konger.
Åb. 13:18.

10. De fem er allerede faldet, den ene er der, den anden er endnu ikke kommen, og når han kommer, skal han kun blive en kort tid.

11. Og dyret, som har været og ikke er mere, er selv den ottende og er dog af de syv og går sin undergang i møde.

Åb. 19:20.

12. Og de ti horn, du så, er ti konger, som endnu ikke har fået kongemagt, men får herredømme en stund som konger sammen med dyret.
Dan. 7:20,24.
13. De har én og samme tanke, og deres kraft og magt stiller de til dyrets rådighed.

14. De skal føre krig mod Lammet, og Lammet skal sejre over dem, fordi det er herrernes Herre og kongernes Konge, sejre sammen med dem, som er i dets følge, de kaldede og udvalgte og trofaste.«

Åb. 11:7, 19:16. 5 Mos. 10:17. Dan. 2:47. 1 Tim. 6:15. UDVÆLGELSE

15. Og han siger til mig: »De vande, du så, hvor skøgen sidder, er folk og skarer og folkeslag og tungemål.
Åb. 5:9, 17:1. Es. 8:7. Jer. 47:2, 51:13.

16. Og de ti horn, du så, og dyret vil hade skøgen og gøre hende ensom og nøgen og æde hendes kød og opbrænde hende med ild.
Åb. 18:8. Ezek. 16:37,39.

17. Thi Gud har indgivet dem i deres hjerter at gøre efter Han's tanke og at handle ud fra én og samme tanke og at give dyret deres kongemagt, indtil Guds Ord bliver fuldbyrdet.
18. Og kvinden, du så, er den store by, som har herredømme over jordenskonger.«

Åb. 14:8, 16:19, 18:10.

Der er skrevet mange bøger om emnet "Babylon's Mysterium" - " den store skøge" - såvel som "dyret" med de ti horn og syv hoveder. De syv hoveder er identificeret i v:9 som "de syv bjerge, som kvinden sidder på." Til de gamle, herunder John og hans egne disciple, identificerede dette klar at Rom er stedet hvor kvinden ville sidde. Rom blev kendt som "byen på syv høje" og blev også identificeret på tidspunktet for Johannes åbenbaring som byen, der regerede over jordens konger som anført i vers 18. Så synes alle at have accepteret, at identiteten af denne skøge var Rom indtil 1855 [Adventistbevægelsen]. Det var under denne bevægelse, at eskatologi [endetids lære] blev udviklet og som forudsagde alt i Åbenbaringsbogen som opfyldt i fremtiden.

Igen kaldes denne skøge "Babylon's Mysterium" på grund af den måde, hvorpå den modellerer, hvad der skete med Babel-tårnet. Mennesket tåbelige tanke, at de kunne bygge et tårn til himlen ved deres egen visdom og styrke, så Herren spredte deres sprog, så de ikke kunne fortsætte med denne dårskab. Det samme skete, da kristendommen blev forenet under et hoved i Rom. De troede, at de kunne oprette Guds rige på jorden ved deres egen visdom, magt og styrke, så Herren forvirrede denne dårskab på samme måde - ved at sprede deres sprog. Vi har nu over ti tusinde forskellige kirkesamfund eller "sprog".

Vi må frasige os dårskaben så vi kan bringe Guds rige på jorden med vores egen visdom, styrke og magt. Vi skal huske på, at Herren vil velsigne mange ting, Han ikke vil bo i. Fordi Abraham var Han's udvalgte kar, velsignede Gud Ismael, men det var ikke Han's hensigt at frembringe Ismae l -snarere var det Abrahams forsøg på at hjælpe Gud med at frembringe sine formål. Derfor må vi beslutte at vi vil forfølge Han's nærvær, ikke kun Han's velsignelser.

Jesus vil bygge sin kirke og være den eneste leder af kirken. Han er det eneste grundlag for Han's kirkens enhed. Hver anden doktrin eller metode som vi forsøger at bruge til at forene Guds folk, vil kun ende med at sprede dem videre. Det er kun ved at løfte Ham op, at mennesker virkelig bliver draget sammen i enhed. Det er grunden til at det apostolske evangelium forkynder Kristus og opstandelsen fra de døde (se 1 Kor. 15:12).

Hele kirken er nødt til at vedkende sig og omvende sig fra vor historie og anerkende det som "vores historie", ikke kun katolikkernes historie. Næsten hver anden kirkebevægelse er faldet i de samme ting, som ledere i middelalderen faldt i, og vi vil fortsætter med at gøre det, hvis vi ikke vedkender og omvender os fra de samme ting. Vi skal vende tilbage til det apostolske evangelium, forkynde Jesus Kristus og opstandelsen og beslutte for at leve den apostolske tro som er i Jesus, ikke i os selv.

til uge 13
OP