Hjem
Tilbage

Kongeriges evangelium - Johannes Åbenbaring.

Uge 1, 2018
Rick Joyner

Jeg beder om, at dette nye år vil være dit bedste år - at du vil komme tættere på Gud og elske Ham mere. Jeg beder om, at dette også vil smitte hele din familie, venner, naboer, kolleger og alle, du har kontakt med, så det bliver deres bedste år indtil nu.

Nu tilbage til vores studie af Åbenbaringsbogen. I denne uge vil vi fortsætte med en vigtig tekst for vores tid:

Åb. 14:6-8:
6. Og derefter så jeg en engel flyve midt oppe under himmelen; han havde et evigt evangelium at forkynde for dem som bor på jorden,
for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk.

FORKYNDELSE - FRELSE Åb. 21:6. EVIG Åb. 20:10

7. Og han råbte med høj røst: »Frygt Gud og giv Ham ære; for nu er Han's doms time kommet.
Ja, tilbed Ham, som har skabt himmelen og jorden og havet og vandkilderne.«

Åb. 4:11, 10:6. 5 Mos. 32:3. Sal. 33:6, 146:6. Præd. 12:13. DOM Åb. 15:4.

8. Og endnu en engel, den anden, fulgte efter; han sagde: »Faldet, faldet er det store Babylon,
som har givet alle folkeslagene [nationerne] at drikke af sin utugts harmes vin [hendes umoraliske lidenskabens vin].«

Åb. 16:19, 18:2. Es. 21:9. Jer. 51:7f.

Der er en engel, der flyver midt i himlen med et evigt evangelium for alle på jorden. Dette er "Kongeriget evangelium", som Jesus sagde, det skal forkyndes over hele jorden, før Han vender tilbage. Her får vi nogle faktorer, der vil ledsage dette store budskab som kan hjælpe os med at skelne tiden:

1) Englen forkyndte først: "Frygt Gud og giv Ham ære, for dommens dag er kommet." Så vi kan forvente, at dette budskab om Han's kommende dom går forud for Kongeriges evangelium.

2) Der er en formaning om at tilbede Ham, der skabte os og de gode ting, vi har. Dette vil være en udvikling af taksigelse, hvormed vi begynder at udtrykke vores taknemmelighed for alt, hvad Han har gjort for os.

3) En anden engel erklærer, at "Babylon den store" er faldet. Dette er den dødelige bortgang af den falske kirke, den skøge kirken, der begik hor med verdens ånd og forførte nationerne med sin umoral.

Med undtagelse af den gode tilbedelsesbevægelse i de sidste par årtier ser det ud til at ingen af disse elementer endnu er til stede på en større måde. På nogle måder ligner det modsatte med "overgearet nåde" bevægelsen får så meget trækkraft i Kristi legeme. Det er dog et godt tegn på, at sandheden om Guds domme snart skal proklameres. Hvordan vil det være?

Før næsten enhvert stort budskab, der bragte vækkelse og reformation, ville der være et budskab i modstrid med eller falsk budskab, der fremmer det modsatte for at modvirke det kommende sandhed. Det er som princippet om en "Saul" før en "David". Det falske budskab ville hjælpe med at rense kirken ved at fjerne dem, som kunne være bedraget, fordi "de havde ingen kærlighed har til sandheden."

Selv psykologi har afsløret, at de fleste mennesker tror på, hvad de vil tro mere på end hvad de faktiske fakta kan se ud som. Mange der hævder at være kristne og holder sig til en lære som er i direkte konflikt med Skriften. De er naturligvis enten uvidende om, hvad Skrifterne siger, eller de værdsætter verdens ønsker og meninger højere end Guds ord. Vi kan forvente, at de enten omvender sig eller bliver skåret bort ved det budskab som kommer.

Dette omtales også som adskillelsen af hvede fra rajgræsset, der vil finde sted i slutningen af tidsalderen. I lignelsen er det de rajgræsset, der bliver samlet sammen først og fjernet ud. Nu er det tid til at bede for dem, der bliver bedraget af det falske budskab - at de ville få sløret fjernet og omvende sig fra alt, hvad de tillod at formørkne det skrevne ord for at etablere læren. Hvis Jesus, som var Ordet, stod fast på "Det står skrevet," hvor meget mere skal vi så ikke?

På grund af det sikre profetiske ord, vi har i denne tekst i Åbenbaringsbogen, ved vi, at en salvet proklamation vil bringe en sand og hellig frygt for Herren og vil fremtvinge mennesket til at give Ham ære, når de vidner om Han's domme. Der er en grund til, at dette kaldes "Herrens store og frygtelige dag." Det vil være godt for dem, forbliver i Herren og forfærdelige for dem som ikke er det.

Nu er det tid til at undersøge vores tro og være sikker på, at den er baseret på sund bibelsk sandhed, ikke vores ønsker eller meninger, eller begæringer eller meninger fra dem, der har prædikeret ting, der er i konflikt med Skriften.

Den tredje identificerende begivenhed i denne tid er Babylon. Dette system kaldes også "den store skøge", fordi den blev den falske kirke ved at gifte sig med denne tidsalderens ånd i stedet for at vente som en ren kysk jomfru for hendes Herre. Alt som hævder at være kirken, men ikke er det, vil snart falde sammen [kollapse]. Åbenbaringen fortsætter med at kaste lys over dette, så dets natur og skæbne er tydelige.

til uge 2
OP