Hjem
Tilbage

Elsk Det Gud Elsker - Johannes Åbenbaring

Uge 9, 2017
Rick Joyner

Åb. 4 8.
Og hvert af de fire væsener havde seks vinger; rundt om og på indersiden af vingerne er de fulde af øjne;
og uden ophør siger de dag og nat: »Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud, den Almægtige’, Han, som var, og som er, og som kommer!«

Åb. 1:4,8, 11:7. Es. 6:2f. Ezek. 10:12. GUD'S HELLIGHED Åb. 15:4..

I Skriften er tallet 4 et tal for "hel", som når de "fire verdenshjørner" taler om hele jorden. Fordi mennesket blev skabt på den sjette dag, er 6 normalt menneskets tal. Senere vil vi se, hvordan den "syndens menneske", som personificerer syndens menneske, har tallet 666, eller tre seksere. Dette er en åbenbaring af hvordan syndens menneske i sin fulde modenhed/udvikling søger at fortrænge tilbedelsen af Treenigheden med tilbedelsen af mennesket. Dette er den ultimative humanismes i sin fulde modning/udvikling.

Disse fire levende væsener er en profetisk metafor for menneskeslægten, som den er for Guds trone. Med "øjne rundt om og inden for," vi er bleven givet en storslået evne til at se eksternt og internt. Vingerne taler om evnen til at svæve over jorden. Selvom disse bemærkelsesværdige evner for menneskeslægtens nu er skæmmet og forvrænget på grund af korruptionen fra syndefaldet, gav Gud disse evner til mennesket. Han satte det ind i os så vi ønsker at se, forstå og udforske tingene omkring os og i os. Vi har også en konstant længsel efter at nå til himlen. Disse er fra Gud, og når menneskeslægten er genoprettet og igen er i Han's nærværelse, vil mennesket være fuldt udviklet.

Den måde som disse egenskaber vil blive perfektioneret tilkendegives af disse væsener i denne tekst - tilbedende den Hellige ved at se Han's hellighed, og at se Ham i vores fortid, vores nutid og vores fremtid. Dette er for at se Ham som den ultimative forståelse af alting. Når vi ser Ham på Han's trone, vil vi ikke fortsætte med at tilbede skabelse, men kun den velsignede Skaber. Når vi har et ret forhold til Gud, da kan vi have det rette forhold til skabelsen inkluderet os selv. Så vil vi, ligesom de fire levende væsener, blive betaget nat og dag af vores ærefrygtindgydende, hellige Gud.

Vi er skabt til Guds velbehag. Derfor er der intet, der kan være mere tilfredsstillende for os end at gøre de ting, der bringer glæde til Gud. Det begynder med at elske Ham. Hvis vi gør det, som vi bør, vil vi også elske alle andre og vil elske skabelsen. "Således elskede Gud verden," ikke bare menneskeheden. Som vi ser i Åb. 11:18, vil Herren "ødelægge dem der ødelægger jorden." De, der hensynsløst ødelægger skabelsen har mistet essensen af hvem de er og hvad de blev skabt til at være.

Efterhånden som vi vokser i vores kærlighed til Gud, vokser vi også i vores kærlighed til alt det Han elsker, og vi vil ikke unødigt ødelægge eller spolere hvad Han elsker. Den første befaling givet til mennesket var at tage sig af haven. Også dette er en del af formålet med menneskeheden. Når vi er genoprettet til hvem vi er skabt til at være, vil vores omsorg for skabelsen vokse med vores kærlighed til Skaberen.

Enhver kærlighed, eller hengivenhed, som menneskeheden har vil blive fordrejet, hvis vi ikke forbliver i Herren. Selv om nogle ting er blevet forvrænget/fordrejet af det faldne menneske, betyder det ikke, at vi undgår dem. Tværtimod skal vi forsøge at gøre dem i den rette ånd med dygtighed, som kommer ved at blive forandret ved Herrens herlighed og leve i Han's nærhed.

Han er erklæret for "Den der var og er og skal komme." At kende Ham, må vi se Ham i alle tre. Vi kommer til at kende Ham som Skaberen, der "tømt sig selv" at blive et menneske og leve på jorden blandt mennesker for at blive et soneoffer for verden. Han er ikke længere "Jesus af Nazareth", men er Herrens herlighed, siddende på sin trone ved Faderens højre hånd. Det er sådan vi kender Ham nu, men vi skal også kende Ham som Han vil være - Kongernes Konge, som vil komme igen med Han's hærskare for at genoprette jorden. Vi vil behandle dette mere udførligt, som vi fortsætter vores studie af denne ærbødige ærefrygtindgydende Åbenbaring.

til uge 10
OP