Hjem
Tilbage

Se Ham Som Han Er - Johannes Åbenbaring

Uge 7, 2017
Rick Joyner

Vi fortsætter i vores studie med et vers for vers kig i:

Åb. 4:5-8: "Fra tronen udgår der lyn, torden, og stemmer, [røster, lyde]."

Guds trone er et aktivt, livlig sted! I Sal. 97:4, får vi at vide, at Herrens lyn oplyser verden. Dette er normalt et symbol på åbenbaring, der udgår frem fra Guds trone, eller ved Han's autoritet. Torden er den hørbare reaktion på lyn. Ligeledes når der er en åbenbaring givet fra Guds trone, vil der være en stor lyd over jorden. Der vil også være "røster", eller dem som errejst op til at bære åbenbaringen.

Næste er, "syv fakler brænder foran tronen, der er de syv Guds Ånder" v:5b. Syv er tallet for fuldendelse i Skriften, og mange anser dette for at være den komplette åbenbaring af Guds natur. Det er, hvad lysestageni Moses tabernakel og Salomons tempel repræsenteret, så vel som de syv menigheder, som Herren omtaler i begyndelsen af Åbenbaringensbogen. Hver kirke havde en unik åbenbaring af Kristus, som Johannes skrev er åbenbaret "i deres midte."

Kristus Jesus er også præcise beskrivelse af Gud Fader i den grad, at hvis vi ser Jesus, har vi set Faderen. Vi må derfor holde denne advarsel i tankerne: "Men jeg er bange for, at ligesom slangen bedrog Eva ved sin snedighed, vil jeres sind blive ført på vildspor fra enkel og ren hengivenhed til Kristus," 2 Kor. 11:3. Kristus Jesus er den fulde åbenbaring af Gud.

Næste, læser vi, "Foran tronen var der et hav af glas, ligesom krystal". Krystal er den højeste kvalitets glas og betydningsfuld. Dette taler for åbenhed, gennemsigtighed foran tronen, og det, som er af høj værdi. For at blive inkluderet i de begivenheder og samtaler omkring Guds trone er det mest beæret privilegium man kan få. Dette er åben og tilgængelig for alle Guds børn. Alle kan komme frimodigt frem foran Han's trone på grund af Jesu blod. Men fordi der er sådan åben adgang, er det en meget betydningsfuld sag, ligesom krystal.

Næste, her har vi en utrolig beskrivelse af de "fire levende væsener:

Og midt for tronen og rundt om tronen var der fire levende væsener fulde af øjne i fortil og bagtil.
Åb. 15:2. 2 Mos. 24:10. Ezek. 1:5ff, 10:14ff. 18:22.

Det første levende væsen var som en løve, det andet levende væsen som en okse,
det tredje levende væsen havde et ansigt som en menneske, og det fjerde levende væsen lignede en flyvende ørn.

Ezek. 1:10, 10:14.

Og de fire væsener havde hver seks vinger, rundt om og på indersiden af vingerne er de fulde af øjne.
Og uden ophør siger de dag og nat:

"Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, som var og er og skal komme!."
Åb. 1:4,8, 11:7. Es. 6:2f. Ezek. 10:12.

Nogle oversatte ord for disse væsener som "dyr" eller "kreaturer", men de er af mere værdighed end det. Selvfølgelig alle dyr og væsener skal blive hædret som Guds skabninger, men der er højere former for liv. Disse, der er så tæt forbundet med Guds trone er højere former for liv, endog højere end mennesket.

Som Salme 8 fortæller os, at mennesket blev skabt "lavere end Gud." Engle blev skabt med forskellige niveauer af autoritet og magt. Mange synes at antage, at alle åndelige væsener er engle, men der er en mangfoldighed af åndelige væsener i Skriften. Disse synes at lige være et glimt af de mange åndelige arter.

Jeg har haft mange oplevelser, hvor jeg blev taget op i det himmelske rige. Det forekom mig, at mangfoldigheden af åndelige arter er endnu mere forskelligartet end dem på jorden. Disse der tales om her, er en intim del af Guds trone, men alle har ligheder med de jordiske arter - løven, kalv, menneske, og ørnen. Jeg tror, når vi fuldt ud at oplever det åndelige rige i vores "næste" liv, vi vil finde, at alle jordiske arter ligner de himmelske. Husk, hele det fysiske univers er kun "en skygge" af den himmelske.

Disse fire væsener er ligesom dem Ezekiel så i hans profeti i kapitel 1 og 10. Disse fire er ligeledes parallelle til de grundlæggende budskaber for de fire evangelier. En af disse fremhæver Jesu natur som "Løven af Judas stamme" (Han's offer natur), kalv eller okse i Ezekiel (Han's menneskelighed som "Menneskesønnen"), og ørnen (Han's åndelige natur). Alle disse er afsløret her som en del af Han's trone indikerer, at disse er grundlæggende for den autoritet, Han vil udøve på jorden.

At disse væsener hele tiden siger "Hellig, hellig, hellig" er et stærkt udtryk for, hvordan Herrens helliggørelse - Han's hengivenhed til total lydighed og afvisning af synd i enhver form - er grundlæggende for at se Ham, som Han er. Guds hellighed og den hellighed vi er kaldet til, bliver der sjældent undervist i disse tider, men vi må se dette for at se Ham, som Han er. Dette vil det blive et større tema for den sidste store bevægelse af Gud på jorden.

til uge 8
OP