Hjem
Tilbage

Himlens Autoritet - Johannes Åbenbaring

Uge 6, 2017
Rick Joyner

I sidste uge begyndte vi at se på hvordan "Jakobs stige" er, som vi ser i Joh 1:47-50, Jesus selv. Vi er kaldet til at være budbringere, der stiger op til Ham i det himmelske rige. De trin på denne stige er de voksende åbenbaringer om hvem Jesus er. Når vi går op, ser vi Ham som vor Frelser. Når vi går højere op, kommer vi til at kende Ham som vor Herre. Når vi går højere op, ser vi Ham som den gode hyrde, og går vi højere op, kender vi Ham som "apostel og ypperstepræst." Når vi går højere, ser vi Jesus som Skaberen og årsagen til skabelsen, som apostlene John og Paulus skrev.

Hebræerne 6:1, fortæller os, at vi skal "forlade de elementære dele af læren om Kristus" og gå videre til modenhed. Det betyder ikke, vi forlader læren om Kristus, men snarere de elementære dele af dem, så vi kan gå videre til mere avancerede lærdomme om Ham. Det handler om Jesus. Vi vil aldrig stoppe med at søge og kende Ham bedre og forblive fuldstændig i Ham. Da vi er lemmer af Han's legeme, stiger vi op til Ham og sidder med Ham på Han's trone i det himmelske.

Jakob så også budbringere stige ned ad stigen, Han's budbringere stige ned til det jordiske rige for at bringe bevis på Himmerigets virkelighed - og himlens autoritet over enhver omstændighed på jorden. Jesus gjorde dette, da Han vandrede her på jorden. Han var blivende i Faderen og gjorde her på jorden, hvad Han så Faderen gøre i himlen.

Da Jesus helbredte en krøbling, kunne Han se, hvad Faderen gjorde i himlens — for der er ingen krøblinger der. Hvis himlen rørte en krøbling her på jorden, så vil himlens autoritet generelt helbrede alle krøblingen her. Ligeledes var djævelen og hans dæmoner blevet kastet ud af himlen. Så når himlens autoritet den rørte en som var dæmon besat på jorden, ville dæmonerne blive kastet ud.

Da Han så folket manglede mad, der er ingen mangel på noget i himlen. Så Han rørte den lille drengs frokost med himlens autoritet. Med denne berøring, var der ingen mangler, men snarere overflod. Når duførst har åbnet himlens vinduer, vil der altid være overflod, simpelthen fordi himlen er fyldt til randen af alt godt. Som Mal 3:10. fortæller os:

"Tag hele tienden til forrådshuset, så der kan være mad i mit hus," siger Herren, Hærskarers,

"sæt mig på prøve dermed, siger Hærskarers Herre, om Jeg da ikke åbner for jer himmelens sluser og udøser velsignelser over jer i overmål"

Vi underviser om dette i mere dybde i vores profetiske uddannelse, men det er en meget virkelig og praktisk måde vi alle er kaldet til, at leve som Han's Riges budbringere. Vores mål hver dag er at se hver begivenhed fra Herrens trone perspektiv. Så søger vi derefter at se vores plads i dem, for at vi kan repræsentere Han's trone, eller autoritet.

Når vi går gennem døren, som er i himlen - er vi blevet inviteret til at »komme her op" -vi må se Ham mere klart på Han's trone. Sand tro er ikke en formel. Det er den simple erkendelse af Jesus - hvem Han er, og hvor Han sidder over alle herskere, myndighed og herredømme.

Sand åndelig modenhed kan opsummeres ved, hvor tæt vi er på Herren og hvor godt vi bliver i Ham. Hvis vi bliver i Ham, vil vi sidde med Ham på Han's trone i det himmelske. Det er det højeste sæde af autoritet. Fra det sted hvor vi er blivende i Ham, kan vi "gør alle ting igennem Kristus" se Fil 4:13..

til uge 7
OP