Hjem
Tilbage

Budbringere fra Himmelen - Johannes Åbenbaring

Uge 5, 2016
Rick Joyner

I sidste uge begyndte vi at tage fat på "Guds høj kald" i Kristus, og hvad det kræver at nå der til. Vi vil se mere på dette som det budskab folder sig ud i Johannes Åbenbaring. Iøjeblikket, er vi bare nødt til at kende, at der er en som giver mening ud fra de bibelske profetier, vi skal se på.

Som vi ser i Åb 4:1-4, er der en dør åben i himlen med en stemme der kalder os op. Når vi træder ind, ser vi den Ene på tronen. Denne dør er åben for hver eneste af os i dag. Det bør være en daglig søgen for at se den herlighed, af den Ene som sidder på tronen. Når vi gør dette, bliver vi forvandlet til Han's billede, og blive som Ham og gør de gerninger, som Han gjorde.

Jesus gik på jorden, men Han så det fra himlens perspektiv, med Han's Faders øjne. Han levede for at gøre, hvad Han så Faderen gøre. På denne måde, bragte Han himlen ned til jorden overalt hvor Han gik. Også dette er vores kald - at være mere hjemme i det himmelske rige, end i den naturlige verden og bringe himlen til jorden.

Der er et teologisk princip kaldt "loven om første omtale." Mere af et princip end en lov, det indikerer, at den første omtale af noget i Skriften er normalt en grundlæggende åbenbaring af sit formål. Det første sted i Skriften, hvor det er afsløret, at Gud har et hus eller bolig, er, da Jakob drømte om en stige som når ind i himlen. Det er en grundlæggende åbenbaring af formålet med Guds hus - at være det sted med adgang til himlen.

Jakob så også Guds sendebud stige op og stige ned ad den. Dette er en dyb åbenbaring af, hvad Guds hus, kirken er kaldet til at være - stedet for adgang til himlen, hvor Guds sendebud stiger op til det himmelske. For derefter af stige tilbage ned til jorden med bevis på himlens virkelighed.

Er det ikke sådan Jesus levede? Han talte konstant om Himmeriget, fordi det var det Han hele tiden så. Han demonstrerede derefter Himmerigets autoritet over en tilstand på jorden, selv døden.

Døden er den ultimative fjende. Det er den sidste fjende der bliver udryddet i det kommende rige, da vil døden ikke længere have nogen plads i skabelsen under himlen. Vi kan leve i riget nu, med alle de goder og rigets autoritet, når vi modnes og vokser i Kristus Jesus. Vi har kun sand åndelig autoritet, eller rigets myndighed, i den grad som vi forbliver i Kongen. Han har overvundet døden. Når vi bliver i Ham, er vi befriet fra frygt for døden, den ultimative lænke fjenden bruger til at holde os bundet til det midlertidige og det jordiske.

Af denne grund, er vores vigtigste mål, at se Kristus, når vi søger at forstå Åbenbaringsbogen, at drage nærme Ham og bliver i Ham, så Han kan udtrykke sig selv gennem os. Han er Hovedet, og vi er legemet, der reagerer på Hovedets vilje. Vores mål er at se med øjnene, høre med sine ører, og forstå med hjertet, så vi bliver som Ham.

Meget af det Johannes så var Skøgen, kirken i Åbenbaringsbogen, det "hemmelighedsfulde Babylon" og Antikrist. Men da han blev ført op på et højt bjerg, så han det ny Jerusalem, Kristi Brud. Hvor meget vi ser af dette, er et resultat af, hvor vi er. At se Babylon er vigtigt, og en del af vores modning, men vi ønsker ikke at bo på det sted, hvor alt hvad vi ser er det. Vi ønsker at lære lektien og bruge den til at komme højere op.

Det er forståeligt, at mange ønsker at bare komme op på bjergtoppen og springe dalen over, men det er ikke sådan det fungerer. Ligesom Israel, må vi gå gennem en ørkenen for at komme til det forjættede land. Der er ingen genveje, men vi kan gøre rejsen, enten kortere eller længere alt efter hvordan vi reagerer på de erfaringer, vi skal lære. Som Francis Frangipane sagde, "Du dumper aldrig en af Guds prøver. Du fortsætter bare med at tage dem, indtil du består. Formålet med de "prøvelserne og åbenbaring om menneskets ondskab og det onde kirken er faldet i, er at forberede os til den store åbenbaring og autoritet Han vil have os til at vandre i.

Så, når vi går videre må vi se på nogle hårde ting. Ikke løbe fra dem. Husk, vi er kaldet til at være sejrende. Vi er nødt til at lade disse ting afsløre de ting i os, der skal overvindes. Åbenbaring om antikrist er i denne "åbenbaring af Jesus Kristus", fordi antikrist er, hvem vi alle er, uden Kristus. Det er en nødvendig åbenbaring af, hvor meget vi har brug for Kristus.

Vi går alle igennem tider med at blive draget til Kristus ved Han's herlighed og godhed og tidspunkter, hvor vi er drevet bort fra Ham af det onde i verden og i os selv. De er begge en del af rejsen. Der er tider for hver, og vi vil komme meget længere, hvis vi kender tiden vi er i, og omfavner den, beslutte at vi vil vinde - ikke overvindes. Sejren kommer ved at stole på Han's kors og tage vort kors op, som vi er kaldt til at tage op dagligt.

Når dette er sagt, er afslutningen på vores rejse et sted for uudgrundelig herlighed, fred og glæde i Ånden. Det er vores hjem - vores livs ophold. Vores formål er at bringe det til dem, der stadig i mørke, dem der desperat har brug for en berøring fra himlen. Du er en af de budbringere kaldet til at stige op og ned ad Jakobs stige, som vi bliver vist i Joh 1:47-50, og som er Jesus Kristus.

til uge 6
OP