Hjem
Tilbage

Hvem og Hvad Sætter Vi Vores Tillid - Johannes Åbenbaring

Uge 48, 2017
Rick Joyner

I sidste uge dækkede vi kort "dyrets mærke" som er åbenbaret i Åb. 13. I denne uge dækker vi Åb. 14:1-5, og modsætningen mod dyret og hans mærke, som også afslører, hvordan vi holder af at tilbede dyret eller tager sit mærke:
1. Og jeg så, og se, Lammet stod på Zions bjerg og sammen med det hundrede og fire og fyrretyve tusinde, som havde dets navn og dets Faders navn skrevet på deres pander.
Åb. 3:12, 5:6, 7:3f. Ezek. 9:4. Joel 3:5.

2. Og jeg hørte en lyd fra Himmelen som en brusen af mange vande og som en buldren af stærk torden, og den lyd, jeg hørte, var som af harpespillere, der spiller på deres harper.
Åb. 1:15, 19:6.

3. Og de synger en ny sang foran tronen og foran de fire livsvæsener og de ældste; og ingen kunne lære den sang uden de hundrede og fire og fyrretyve tusinde, som er løskøbt fra jorden.
Åb. 5:9. Sal. 33:3, 96:1. Es. 42:10. 1 Kor. 6:20, 7:23. 1 Pet. 1:18 f.

4. Det er dem, som ikke har besmittet sig med kvinder, thi de er som jomfruer; det er dem, der følger Lammet, hvor det går. De er blevet løskøbt ud af menneskeslægten som en førstegrøde for Gud og Lammet,
1 Kor. 6:15. 2 Kor. 11:2. Hebr. 12:23. Jak. 1:18.

5. og i deres mund blev der ikke fundet løgn; de er dadelfri.
Sal. 32:2. Es. 53:9. Zef. 3:13. Ef. 5:17. Kol. 1:22. Judas v:24.

Næst efter dyrets mærke kan denne gruppe være mest spekulationsinteressante fra Åbenbaringsbogen. John begynder denne del af teksten med "så kiggede jeg ...". Så det var hvad han så straks efter at have set dyret og dyrets mærke. Hvad der skiller sig ud med det samme om denne gruppe er, at de ikke har dyrets mærke, men i stedet har navnet på Herren og Faderen skrevet på deres pande. Det betyder, at vejen for at undgå tilbedelse af dyret er at tilbede Herren og få sit navn skrevet på vores pande.

Er det så simpelt? Ja. Bedrag kommer ofte gennem komplikationer, der er resultatet af spekulationer. Hvis vi virkelig tilbeder Herren, holder Ham først i vores følelser og hengivenhed, vil vi ikke tilbede verdens ting. Hvis vi har taget Guds mærke på, vil djævelen ikke kunne sætte sit mærke på os. Hvis vi har taget Guds mærke, kender vi Ham som vores kilde, og vi behøver ikke at stole på "køb, salg eller handel" på dette dyrs måde.

Der er også megen spekulationer om, hvorvidt disse 144.000 bogstaveligt er et tal. Der er overbevisende argumenter om, at dette er tilfældet, såvel som dem, der anser dette tal symbolsk. Jeg tager altid Skriften bogstaveligt, medmindre der er overbevisende beviser for, at det er meningen den skal være symbolsk. Jeg kan ikke se det her, men det betyder ikke, at dette er alle, der er forløst i slutningen af denne tidsalder. Som vi ser i Åb. 7, lige efter omtalen af de 144.000, ser vi den store masse for stort til at regne med, som der var kommet ud af "den store trængsel" tilbede Gud.

At fastslå, hvem jeg tror, at dissee 144.000 er, ville tage uger for at gøre det i dette format, men vi kan helt sikkert alle tage det princip, der etablereret her om tilbedelse af Herren og at tage Han's navn på vores pande. Det store prøvelse i sluttet på denne tidsalder kaldet "den store trængsel" handler egentlig om, hvem vi tilbeder - Gud eller ting i denne verden.

Det afgørende punkt, der gøres her, er for os at afgøre, hvem vi skal tjene, fordi vi ikke kan tjene begge. Derfor skal vi forstå dyrets natur, så vi ikke tjener det ved at leve efter dets måder, og at vi holder Gud først i vores følelser og i vores tillid. Husk at en falsk gud ikke kun er noget, vi har hengivenhed for, som formørker vores kærlighed til Gud, men det er også det, vi sætter vores tillid til mere end Gud.

til uge 49
OP