Hjem
Tilbage

Herren Som Vores Kilde - Johannes Åbenbaring

Uge 47, 2017
Rick Joyner

Nu kommer vi til Åb. 13:11-18 og et af de mest studerede og berømte passager i Åbenbaringen om "dyrets mærke." Jeg beder dig om at læse denne passage, før vi graver ind i hvad det betyder og hvordan det kan gælde for os i dag.
11. Og jeg så et andet dyr stige op af jorden, og det havde to horn ligesom et lam, men talte som en drage.
Åb. 16:13, 19;20. Dan. 8:3. Matt. 7:15, 24:11,24.
FALSK PROFET (Åb. 13:11-17), 16:13.


12. Og det udøver det første dyrs hele magt for dets øjne og får jorden og alle dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, hvis dødshug blev lægt.

13. Og det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himmelen ned på jorden for menneskenes øjne.
Matt. 24:24. 2 Tess. 2:9f. TEGN (Åb. 13:13-14), 15:1.

14. Og det forfører dem, der bor på jorden, ved de tegn, som det fik magt til at gøre for dyrets øjne, og det opfordrer dem, der bor på jorden, til at lave et billede af dyret, der har sværdhugget, men atter kom til live.
Åb. 19:20.

15. Og det fik magt til at give dyrets billede livsånde, så dyrets billede endog kunne tale og lade alle dræbe, som ikke ville tilbede dyrets billede.
Dan. 3:5f.

16. Og det får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande,

17. for at ingen skal kunne købe og sælge uden den, som har mærket: dyrets navn eller dets navns tal.

18. Her gælder det at have visdom. Lad den, der har forstand, udregne dyrets tal; thi det er et menneskes tal, og dets tal er 666.
Åb. 17:9.

Dette dyr adskiller sug fra det sidste dyr, da det kommer op af jorden i stedet for havet. I profetisk symbolik vedrører dette ofte jordiske smålighed, de ting som er af jordens og dennes tidsalder som ophøjer over Guds ting og Han's evige formål og manifestation af Han's rige.

Vi dyrker ofte det, som vi giver mest af vores opmærksomhed på. Vi lever naturligvis i verden, og der er nogle ting i denne verden, som vi skal være opmærksomme på for at overleve og sørge for os selv og vores familier. At elske vores naboer, som vi kaldet til betyder at vi gør ting for dem, vort samfund og lande ved at være saltet og det lys, vi er kaldet til at være. Vi er befalet at gøre alt hvad vi gør, som for Herren, så kristne skal udmærke sig i deres job og erhverv. Men hvis vores største hengivenhed og opmærksomhed er på det jordiske, snarere end på tingene ovenfra med Kristus, vil vi være i fare for at bukke under for dette dyr. Denne tekst er en advarsel om at holde os væk fra dette.

I hele kirkens tidsalder har mange spekuleret på, hvordan dette dyrs mærke ville komme, men det er ikke det vigtigste spørgsmål her. At tage mærket er ikke synd - det er kun beviset for synden, som tilbeder dyret. Mere vigtigt end at vide, hvordan dette mærke kommer, er at kunne genkende dyret, så vi ikke tjener ham.

Som vi bliver fortalt i denne tekst, er 6 menneskes tal. Det skyldes, at mennesket blev skabt i slutningen af den sjette dag. Mange tror at tallet for dette dyr 666, vedrører hvordan den verdslige humanisme placerer mennesket i centrum over alle ting og søger at fjerne Treenigheden. Måske, men vi ved, at dette er centreret i dyrkningen af mennesket, og den grundlæggende kontrolmetode er "dyrets mærke", som det kræves af enhver som vil "købe, sælge eller handle." Dette økonomiske mærke gør det muligt for en at være forbundet med økonomien og dyrets valuta.

I dette dyr har vi de tre primære idoler af menneskeheden indpakket i en:
1) tilbedelse af mennesket som det højeste væsen .
2) tilbedelse af verdslige ting ("denne nutidige onde tidsalder") og
3) tilbedelse af penge.
Tilbedelse er ikke kun det, vi har kærlighed og hengivenhed til, men hvad vi sætter vores tillid til i stedet for Gud. Dette er en ultimativ test af den menneskelige sjæls ultimative fælder.

Et nøgle afhjælpemiddel til ikke at tilbede dyret og at tage mærket på, er at adlyde Kol. 3: 1-2, "Derfor, hvis du er oprejst med Kristus, fortsæt med at søge de ting derover, hvor Kristus er, siddende ved Guds højre hån . Tænk på tingene ovenfra, ikke på de ting der er her på jorden. " På den måde sætte vi vores tillid til Herren og ikke denne tidsalders magt. De, som kender Herren som deres kilde, vil ikke blive fristet til at tage dyrets mærke på, så de kan købe, sælge eller handle. Det er dem, der ikke kender Herren som deres kilde, som er i fare.

Dette problem er af oplagt afgørende betydning, og vi fortsætter med at diskutere det næste uge.

til uge 48
OP