Hjem
Tilbage

Omfavn vores Prøvelser - Johannes Åbenbaring

Uge 41, 2017
Rick Joyner

I denne uge kommer vi til et af de mest spændende og dramatiske tegn i Åbenbaringsbogen:

Åb. 12:10.
10. Og jeg hørte en høj røst i Himmelen sige : »Fra nu af er frelsen og kraften og riget vor Guds, og magten Han's Salvedes;
for nedstyrtet er vore brødres anklager*, som anklagede dem for vor Gud dag og nat.

* se Djævel. Åb. 11:15. Job 1:9ff,. 2:4-5. Zak. 3:1. Luk. 22:31. Ef. 5:5. GUD'S RIGE Åb. 19:11-16. SATAN KALDES (Åb. 12:10ff), 14:2ff.


Anklageren er nedlagt! En af de sværeste forsøg, som kristne beskæftiger sig med, er falske anklager og beskyldninger. Derfor anvender Herren anklageren som et af de primære instrumenter til at udfordre og derved styrke Han's folk til at blive de sejrende. Hvis vi ved, at Gud godkender, anerkender os, så skulle det betyde noget, hvad nogen andre på jorden tænker om os. Vi vil være fri for en af trældommens stærkeste åg - lænker af menneskelig forventning og søge på at behage mennesker.

At kende hvor afgørende det er at have vores tro på Gud og ikke mennesker, det burde aldrig overraske os, når vi står overfor falske beskyldninger og anklager. Vi bør omfavne dem som en mulighed for at bekræfte vores opmuntring og tro. Faktisk er menneskefrygt eller søger respekt, ære eller anerkendelse af mennesker nok den største fælde - og en af de største ødelægger af tro på Gud - det vil vi møde som Guds tjenere. Nedenfor er et par skriftsteder, der bekræfter dette.

Matt. 16:23.
23. Men Han vendte sig og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! du er mig til forargelse, en anstødssten;
for du sanser ikke, hvad Guds er [sætter ikke dit sind på ting af Gud],
men kun på ting af menneskets, [hvad menneskers er].«

Matt. 4:10.

Hvordan vil du du have det at blive kaldt "Satan" af Guds Søn? Det kan være det mest alvorlige irettesættelse i Bibelen, og det var resultatet af, at Peter satte sit sind på menneskets interesser i stedet for Guds. Hvis vi skal være tjenere for Kongernes Konge, må der ikke være ingen andre interesser eller sympatier som får lov til at kompromittere vores hengivenhed over for Han's interesser. Vi er kaldet til at elske alle mennesker, lægge vores liv ned for dem, men aldrig ved siden af interesser der ikke er i overensstemmelse med Guds. Disse konstante angreb fra anklageren hjælper os med at gøre os fast besluttet.

Joh. 5:44.
Hvordan kan I tro [på mig], I, som tager imod [søger efter at få] ære og godkendelse af hverandre,
men den ære, herlighed og godkendelse som kommer fra én, den eneste sande Gud, søger I ikke.

Matt. 23:5 f. Joh. 12:43. Rom. 2:29. TRO og VANTRO Joh. 5:46-47.


Det græske ord oversat "herlighed" i dette vers bliver også undertiden oversat "anerkendelse.påskønnelse" Her ser vi, at en af de største ødelægger af tro søger menneskers ære eller anerkendelse snarere end fra Gud. Guds Søn spørger, hvordan vi kan tro, hvis vi søger anerkendelse fra mennesker snarere end Gud. For at tjene Kongernes Konge og være Han's sendebud, må vi have en enstemmig hengivenhed for at søge Han's godkendelse og anerkendelse alene. Ethvert kompromis af dette vil sandsynligvis føre til kompromis på andre områder af vores liv.

Har du nogensinde spekuleret på, hvorfor Herren flygtede til bjergene, da folk kom for at gøre Ham til konge? Dette syntes at være en velmenende anerkendelse fra folket af hvem Han var, men det var faktisk en af de mest anmassende, overmodige handlinger af mennesker. Hvis folket giver os vores myndighed, så kan de også tage den væk. Hvis vi konstant søger folks gunst, hvem skal så regere? Folket kunne ikke gøre Jesus til konge fordi Han blev født Konge. Han blev skabt til at være Konge af sin Fader, og derfor, den eneste Han skulle behage var Hn's Far. Sådan levede Han.

Der er sandsynligvis ingen større frihed som vi nogensinde kan leve end at leve i Herrens rene og hellige frygt i stedet for mennesketfrygt. Det drejer sig ikke kun om vores frihed, men også om, at Kongen modtager de udelte og totale pligttroskab, indvielse, helligelse af Han's tjenere.

Djævelens konstante taktik for at distrahere os til i høj grad at være alt for bekymret over hvad folk tænker om os ved hjælp af falske beskyldninger og anklager. Omfavn hver enkelt mulighed for at modstå djævelens fristelse, og han vil snart flygte fra dig. Indtil han er blevet kastet ud, væltet eller flygtet, spild ikke dine prøvelser. omfavn falske beskyldninger og anklager som den store mulighed, de skal gøre os endnu mere faste, standhaftige, djærve, kække, raske, beslutsomme, og fokuseret på at gøre Kongens vilje og glæde Ham i alle ting.

til uge 42
OP