Hjem
Tilbage

Israel i Åbenbaringsbogen - Johannes Åbenbaring

Uge 40, 2017
Rick Joyner

I denne uge kommer vi til et af de mest spændende og dramatiske tegn i Åbenbaringsbogen 12, som jeg vil kommentere efter hvert vers:

Åb. 12:1-2.
1. Og et stort tegn viste sig på himmelen: en kvinde med solen som klædebon og månen under sine fødder og en krans af tolv stjerner på sit hoved.

ISRAEL (Åb. 12:1.6.14), 21:12. TEGN Åb. 13:13-14.

2. Og hun var frugtsommelig og skreg i barnsnød og fødselsveer.
Es. 26:17.

Dette er generelt accepteret til at repræsentere Israel, som fødte Messias og straks blev overfaldet af denne verdens kræfter. De har været under dette angreb og trusseler om ødelæggelse lige siden.

Andre ser dette som "Guds Israel", som omfatter både et åndeligt og et naturligt Israel.

Åb 12: 3-4.
3. Og et andet tegn viste sig på himmelen; se, der var en stor, ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner på sine hoveder.

Dan. 7:7,20,24.

4. Og dens hale fejede en tredjedel af himmelens stjerner væk og kastede dem ned på jorden, Og dragen stod foran kvinden, som skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun havde født det.
Dan. 8:10. HIMMEL (Åb. 12:4-6), 12:7-8.

Dragen er djævelen. De syv hoveder og ti horn eller magter er sandsynligvis de regeringer og statsoverhoveder, som han manifesterede sig gennem for at ødelægge Messias og den nation, der fødte Ham.

Det er bemærkelsesværdigt i dette skriftsted, at djævelen søger at fortære barnet, når Han var født, hvilket skete, da Kristus blev født. Dette afslører også en grundlæggende strategi fra djævelen. Med næsten alle gerninger, der er født af Gud, vil der være et angreb og forsøg på at ødelægge det, mens det stadig er ungt og sårbar. Vi bør være forberedt på dette når som helst vi er vant til at starte noget nyt.

Åb. 12: 5-6.
5. Og hun fødte et drengebarn, som engang skal vogte alle folkeslag med jernspir; og hendes barn blev bortrykket til Gud og til Han's trone.

Åb. 2:27, 19:15. Sl. 2:9.

6. Og kvinden flygtede ud i ørkenen, hvor hun har et sted beredt af Gud, for at man dér skulle sørge for hende et tusinde to hundrede og tresindstyve dage.
Åb. 11:2f.

Selvfølgelig blev Kristus født og befriet fra djævelens forsøg på at ødelægge Ham medens Han var spæd. Da djævelen troede, at han endelig havde ødelagt den største trussel mod sit domæne over jorden ved at korsfæste Ham, viste det sig at være det største slag for djævelens herredømme for al tid. Dette resulterede i verdens ultimative frelse fra konsekvenserne af syndefaldet og samarbejde med djævelen. Kristus blev derefter taget op til Gud for at vente på tiden til at hersker over hele verden, som Han købte med sit blod.

Kvinden, der fødte Kristus - Israel, blev straks drevet ud i ørkenen, spredt blandt de nationer, hvor Gud bevare hende mirakuløst fra næste alle kontinuerlige forsøg fra djævelen fra at ødelægge hende.

Åb. 12: 7-9.
7. Og der blev kamp i Himmelen: Mikael og hans engle stred mod dragen, og dragen og dens engle stred mod dem.

Dan. 10:13,20-21, 12:1. Judas 9. ENGLE Åb. 14:10. HIMMEL (Åb. 12:7-8), 12:10ff.

8. Men de kunne ikke stå sig, og der fandtes ikke længere plads for dem i Himmelen.

9. Så blev den store drage nedstyrtet, den gamle slange, som kaldes Djævelen og Satan, hele verdens forfører; han blev nedstyrtet på jorden, og hans engle blev nedstyrtet sammen med ham.

Åb. 20:2. 1 Mos. 3:1. Luk. 10:18. Joh. 12:31. 2 Kor. 11:3. DJÆVLEN (Åb. 12:9-12), 20:1-10.

Den næste store begivenhed er, at Michael, engelen som er anvist i Skriften for Israels beskyttelse og formål, gå i krig med djævelen og hans budbringere. Michael og Han's styrker hersker indtil dragen og hans budbringere er kastet ud af himlen og kastet ned til jorden.

Der er meget debat om, hvornår dette vil ske eller er sket. Det er rigtigt, at bibelsk profeti følger sjældent en lineær vej - den kan springe fremad eller tilbage i århundreder eller årtusinder i et enkelt vers. Dette ser ud til at holde dem, der ville kender sandheden afhængig af Helligånden for en præcis forståelse.

Da der er flere nøgler til at forstå denne passage senere i Åbenbaringsbogen, vil vi omtale dem mere detaljeret. Her og nu skal vi forstå kampen. En ting vi ser, er djævelens store hensigt, at ødelægge Israel. Dette ville ikke være således, medmindre Israel ikke stadig var en stor trussel mod djævelen med et stort formål i slutningen af denne tidsalder.

til uge 41
OP