Hjem
Tilbage

Sandt Venskab Med Gud - Johannes Åbenbaring

Uge 38, 2017
Rick Joyner

Vi har dækket et af de vigtigste nye kommende problemer for alle tider - lyden af den syvende trompet i Åbenbaringsbogen. "Vor Gud regerer, styrerr" - dette er forkyndelsen om Kongeriges Evangelium. Selvom meget af denne profeti endnu ikke er opfyldt, kommer vi ifølge den udfoldende tidslinje til tiden for dette sidste budskab at gå ud over hele jorden. Det, vi ikke ved, er, hvor lang tid dette vil tage for at udfolde sig eller fuldført, opfyldt.

I sidste uge dækkede vi, hvordan grundlaget for dette evangelium er Kongen selv. Vi proklamerer ikke kun et nyt system, men vi forkynder, at Herren Jesus selv kommer. Dette er afgørende at huske på. Hvis det kommende rige bliver reduceret til et system, eller bare principper, så falder vi langt fra budskabet. Vi kan have den bedste form for regering, men vi kan stadig have dårlig regering, hvis gode mennesker ikke er i den. Herren bygger på mennesker, ikke kun systemer eller principper. Metoden han demonstrerede fra det tidspunkt, Han vandrede på jorden, var og er ikke bare at forsøge at ændre folks adfærd, men at ændre hjerter, så folk gør det rigtige af den rigtige grund. Som historikeren Will Durant observerede, "søgte Caesar at ændre mennesker ved at ændre institutioner, men Jesus ændrede institutioner ved at ændre mennesker."

Af denne grund er det vigtigt at forstå, hvad Herren gør. Endnu vigtigere er at forstå hvorfor. Det er her, vi vokser til ægte venskab med Gud. Vi vil være lydige mod Ham som vores Konge i alle ting, men Han søger mere end blot lydighed af sine venner - Han søger os for at være af ét sind og hjerte med Ham.

Vi må have tro på Ham og i Han's riges magt og autoritet for at demonstrere Han's riges styrke og autoritet. Vi skal altid huske på, at vi søger at opbygge folks tro og stole på Ham, ikke os. Apostlene fra det første århundrede gjorde dette ved at forkynde "Jesus Kristus og opstandelsen fra de døde." Det var deres hele budskab. Det er det apostolske budskab, men det er sjældent blevet forkyndt siden deres tid.

Budskabet om evangeliet handler om en person, ikke bare begreber og principper. Det handler også om at overvinde døden. Djævelen styrer mennesket ved frygt, og den ultimative frygt er frygten for døden. Hvis frygten for døden er brudt, så vil al anden frygt være let at bryde. Disse åg skal brydes for at en person kommer under Jesu herredømme. Hvis frygt styrer os, er frygt stadig vores herre i stedet for Kristus. Så formålet med vores budskab er at fængsle mennesket opmærksomhed til at tro på Herren og leve af tro på Ham i stedet for den kontrollerende frygt.

Selvfølgelig begynder det med os med at have tro på Ham og frihed fra frygt. Det er begge ting, vi vokser i. I 2 Kor. 13:5 bliver vi bedt om at "prøve osr selv for at se, om vi er i troen." Hvordan tester vi os selv på denne måde? Der er måder som vi vurderer vores åndelige vækst på, og der er måder at vi kan evaluerer relationer. Disse behøver ikke at være komplicerede, men hvis vi virkelig bekymrer os om noget, vil vi gøre dette.

Den første måde vi ved at vi nærmer os en person, er, at vi kender deres stemme. Jeg kunne give dig alle de tekniske detaljer om min kones stemme - hun er en sopran, taler i så mange desibel, med en vis tone osv. - men jeg tvivler på at du ville kunne hente hende ud af en gruppe kvinder som snakker bare ved at kende disse fakta. Men hun kan tale i en gruppe på snesevis af kvinder, og jeg vil vide, hvor hun er, fordi jeg kender hendes stemme så godt, og vi har brugt så meget tid sammen. Det er den eneste sande måde, at vi også kan lære Herrens stemme på, ved at bruge tid sammen med Ham.

At kende Han's stemme er afgørende. Han sagde i Johannes 10, at Han's får følger Ham, fordi de kender Han's stemme, røst. I Rom. 10:17 siger vi: "Tro kommer fra at høre og høre af Kristi ord." Troen på at udføre Han's gerninger kommer af at høre Ham. Ligesom Jesus gjorde det, som Han så Faderen, kommer troen af at udføre Kristi gerninger fra at få sine ordrer til at udføre dem.

Derfor har den centrale hengivenhed i vores theneste været at hjælpe alle troende til at kende Herrens stemme, røst. Vi gør dette ved at være beslutsomme i vores hovedformål at være mennesker, at elske Ham. Hvis vi elsker Ham, vil vi blive drevet til at komme tættere på Ham og gøre Han's vilje.

til uge 39
OP