Hjem
Tilbage

Kongeriges Evangelium - Johannes Åbenbaring

Uge 36, 2017
Rick Joyner

I denne uge kommer vi til en af de mest vidunderlige og spændende erklæringer i Bibelen:

Åb. 11:15-17 15. Og den syvende engel blæste i sin basun; da lød der i Himmelen høje røster, som sagde:
»Verdensherredømmet er nu blevet vor Herres og Han's Salvedes, og Han skal være konge i evighedernes evigheder.

Åb. 10:7, 12:10, 19:6. Sal. 2:6, 10:16, 22:29. Dan. 2:44, 7:14,27. Zak. 14:9. Luk. 1:33. GUD'S RIGE (Åb. 11:15-18), 12:10.

16. Og de fire og tyve ældste, som sidder for Guds åsyn på deres troner, kastede sig ned på deres ansigt og tilbad Gud og sagde:
Åb. 4:4,10, 5:8, 7:11.

17. »Vi takker dig Herre, almægtige Gud, du, som er, og som var, fordi du har overtaget din store magt og tiltrådt dit kongedømme;
Åb. 1:4,8, 4:8, 19:6.

Den syvende basun eller det syvende verdensomspændende budskab om at gå ud, fremad er det største af alle - Kongen indtager sit rige og vil nu regere over jorden. "Evangelium" betyder "de gode nyhed", og jorden har aldrig hørt bedre nyheder end dette.

Jesus sagde, at dette evangelium om riget skal prædikes over hele jordens før enden kommer (se Matt 24:14). Det er mange, der mener, at dette evangelium ikke er blevet prædiket for hele jorden, og at det ikke er blevet forkyndt siden det første århundrede. Hvad der for det meste er præsenteret, er evangeliet om frelse, ikke evangeliet om riget. Frelsens evangelium er bestemt "gode nyheder" og så vidunderligt, at det er forståeligt, at dette alene kunne blive fokuset og have sådan en magt til at forvandle verden. Alligevel er det ikke hele evangeliet, og det er ikke evangeliet, der skal forkyndes for hele verden.

Evangeliet om riget handler om Guds kommende rige. Det begynder med jordens forløsning ved Jesu kors, men det går videre til jordens forsoning med Gud. Dette efterfølges af dets restaurering af konsekvenserne fra faldet. Det er fuldbyrdet, når Sønnen overgiver den genoprettede jord til Gud, Faderen, og Gud selv kommer til at leve blandt mennesker på jorden.

At vide, at jorden vil være det paradis, som det oprindeligt var meningen det skulle være, er næsten for vidunderligt at forstå, men at vide, at den almægtige Gud har valgt jorden til at være Han's ultimative bolig, er uden for vores forståelse. Gud vandrer påny med mennesket i Han's have. Overvej nu dette - vejen er allerede åbnet for os at opleve det nu.

Herren har brugt Menneskes fald til at frembringe "en ny skabning" der overgår den oprindelige skabning, og vi er blevet inviteret til at leve i dette nu. At blive en ny skabning ikke bare at blive genoprettet tilbage til, hvad Adam var, men det er en invitation til at blive medlemmer af Guds egen familie og påtage sig sin guddommelige natur i opstandelsen. Han har opfordret os til at sidde med Ham nu på Han's trone og blive mere hjemme i den himmelske verden end i det naturlige, jordiske rige.

Som en af de gamle skrev: "Vi kaldes ikke for at være naturlige mennesker, der har lejlighedsvise himmelske oplevelser, men vi kaldes til åndelige mennesker, der har lejlighedsvise naturlige oplevelser." Den nye skabning betyder at være en ny art, der både er naturlig og åndelig, men som en form til at blive mere og mere åndelig. Nogle mener, at dette er, hvad Enok gjorde, så der var blevet et så smalt slør mellem ham og det himmelske rige, at Gud netop trak ham over til himlen. Måske, men der er mange henvisninger til, at dette er vores kald i Kristus - at holde øje med tingene ovenfor og ikke på jorden.

Opstandelsen på et hvilket som helst niveau vil være mere vidunderligt, end vi kan forstå i dette liv, men vi bliver også fortalt om "en bedre opstandelse", som nogle opnår. Dette er Guds høje kald i Kristus, som Paulus skrev om i Fil. 3. Paulus mente ikke, at han endnu havde nået det, men han var kommet til stedet for at fokusere alt på at nå dette høje kald.

I 2 Tim. 2:15 bliver vi fortalt om "forkynde sandhedens ord retvis." Vi kan ikke tage kun et skrift sted eller koncept og anvende det til det hele, når der er andre, der behandler det samme problem anderledes. Disse forskelle er ikke i strid med hinanden, men de afslører forskellige aspekter af et problem. For eksempel har nogle taget den himmelske opstandelses henvisninger til at antage, at alle, der er givet evigt liv og opstandelse i himlen, når mange andre skrifter taler om dem der bor på jorden efter opstandelsen. Disse er ikke i konflikt, men begge er sande. Den himmelske opstandelse er "en bedre opstandelse", som nogle opnår, men ikke alle.

Nogle har antaget, at alle, som tror på Kristus, vil opnå den himmelske opstandelse, og at de jordiske er til de retfærdige der vandrede med Gud før Kristus. Men der er skrifter, der afviser dette. Alligevel er skrifterne ret tvetydige om begge opstandelser, så vi bør ikke være dogmatiske om vores konklusion. Ikke desto mindre kan vi være sikre på, at der er "en bedre opstandelse", som nogle opnår. Husk på, at vi ser det stykvis, så de resterende som er tilbage, som det fremgår at de mange som står "foran tronen" i Åbenbaringsbogen, har opnået evigt liv ved deres tro på forsoningen fra Jesu kors, men de har levet mindre end at have overvundet livet. De fleste kristne i dag ville falde langt fra selv det at være en discipel, ifølge de utroligt strenge kvalifikationer som Jesus gav for dette. Dog er de opstandne og har fået evigt liv ved den tro, de har i Han's soning. Dog vil være dem, der blev regerer, hersker over af dem, der opnåede autoritet i tidsalderen som kommer på grund af de måder Jesus specificerede det på i Han's lære, om talentens lignelse.

Der er mange dybe og rige diskussioner og debatter om dette fra lærere i kirkens historie. Alligevel tror jeg, at Herren med vilje efterlod dette så tvetydigt, at vi presser os på for at få prisen, som Paulus apostlen gav udtryk for. Men om selve riget har vi mange flere specifikationer, og disse må vi kende og begynde at proklamere. Dette er det næste store budskab, som jeg forventer at høre proklameret.

til uge 37
OP