Hjem
Tilbage

Templets Opmåles - Johannes Åbenbaring

Uge 34, 2017
Rick Joyner

Åb. 11:1-2:
1. Og et rør, der lignede en målestok, blev givet mig med de ord: »Stå op og mål Guds tempel og alter og dem, som tilbeder dér.

Åb. 21:15. Ezek. 40:3,5, 41:1ff. ALTER Åb. 14:18.

2. Men forgården uden for templet, lad den være, og mål den ikke, thi den er prisgivet hedningerne, og de skal nedtræde den hellige stad i to og fyrretyve måneder*.
* 42 mdr. (jfr. Åb. 13:5) = 1260 dage (jfr. Åb. 11:3, 12:6) = 3½ år (Åb. 12:14. jfr. Dan. 7:25, 12:7).
Åb. 13:5. Sal. 79:1. Luk. 21:24. ANTIKRIST (Åb. 11:2,7), Kap. 13.

I sidste uge redegjorde vi for, hvad det kunne betyde at måle alteret eller korset og de mennesker, der tilbad i templet. I denne uge vil vi undersøge, hvad det betyder at måle templet.

I tiden for denne udfoldende åbenbaring bør vi forvente en større udvikling af de kristne ledere i betragtning af kirkens fantastiske formål og potentiale. Dette ville omfatte at sammenligne hvad det er, til det, den var designet til at være, hvilket ville føre til en stor udvikling og livlighed at se kirken blive til det, hvad Gud har designet den til at være. Der har altid været nogle, der har gjort dette, men det accelererede dramatisk i 1948.

For det første bør vi overveje, at kirken selv i sin svækkede og opdelte tilstand, som formentlig arbejder på mindre end 10% af det, det kaldes at være, er den mest magtfulde enhed på jorden for social og kulturel indflydelse. Den kan have mistet stor indflydelse i USA og Europa i nyere tid, men den er vokset dramatisk i næsten alle andre dele af verden. Hvad ville der ske, hvis kirken genvandt kun 20% af det, den kaldes til at være og bevægede sig ubøjelig for at blive alt det som Gud havde til hensigt? Vi ville opleve en verdensomspændende vækkelse kaldet "høsten".

Forstå det eller ikke, elsk det eller ikke, kirken er det befordringsmiddel gennem hvilket Herren vil gøre sit arbejde på jorden i denne tidsalder og i den kommende tid. Han kaldte kirken Hans "legeme" - vi er Han's legeme på jorden. Der er ingen andre udtryksmiddel nævnt i Skriften, som Han vil bruge. Ligesom kong David lærte det på den hårde måde, kan vi tro at vores nye oksekærre vil være det som bringer Guds herlighed tilbage til sit folk, men det er en farlig indbildskhed. Han's herlighed skal bæres på de præster, som Han har udpeget til at bære den.

Vi kan forvente en stor udvikling og livlighed som vil evaluere templet, kirken og se hende restaureret til alt, hvad hun blev skabt til at være. Sæden af en sådan udvikling er blevet sådet af store lærere, der begyndte med den Later Rain vækkelse fra 1948. Nogle fra den bevægelse spredte sig ud i ekstremerne af forskellige doktriner, men det er sket med mange vækkelser eller bevægelser af Gud. Dette synes at være tilfældet, især når en vækkelse eller bevægelse bruges til at genoprette en vigtig sandhed til kirken, som denne sidste Later Rain vækkelse gjorde.

Kernen om denne vækkelses lære drejede sig om, hvad den nye pagts kirke blev kaldt til at være, især i alle Helligåndens gaver og tjeneste funktion. Kraftfulde profeter og lærere blev rejst op i den vækkelsen som har fået indvirkning på hele Kristi legeme i de kommende årtier. Disse satte scenen for mange af de magtfulde bevægelser som har påvirket kirken lige siden.

Igen, kirken kaldes Herrens legeme, fordi det er et kar, beholder, han er findes i og virker igennem. Han kunne gøre alt, hvad Han ønskede uden kirken, men Han valgte ikke at gøre det. Kirken kaldes også Han's brud, Han's hustru. Modningen, opvæksten for og af Han's kirke til bruden, som Han fortjener, er et hovedformål for og i denne tidsalder. Herren tilbagekøbte jorden med sit blod og kunne have taget Han's autoritet over den umiddelbart efter Han's opstandelse. Alligevel ventede Han så længe for at bruge denne tidsalder som "træning til at regere" for Han's brud.

Brydgommens sande venner vil have en stor brændende opofrelse for at se bruden gøres klar til Kongen. Vi kan forvente, at denne opmåling af kirken øges og bliver en stor brændende opofrelse for Han's folk. Når dette sker, vil vi se, at kirken bliver, hvad hun er kaldt til at være.

De toogfyrre måneder givet til nationerne blive tilsammen 1.260 dage, et tal gentaget i Åbenbaringsbogen. I Ezekiel 4:6 sagde Herren, at Han havde givet et år for en dag. Ofte i profetisk symbolik står dage i årevis. Som vi berørt før, var det nøjagtigt 1.260 år mellem dekretet, bestemmelsen fra den romerske kejser som gav Roms biskop autoritet over kirken, og et dekret fra Napoleon, som endte dette dekret, denne bestemmelse.

Omkring tiden for Napoleons dekret, begyndte mange bevægelser at genoprette ledelsen, styrelsen af kirken til dens oprindelige design. Med næsten enhver genopretning af ecclesia [En kirke som en forsamling], eller struktur og orden af kirken, blev der skabt et større fremskridt i kirken og indhøstning i den. I virkeligheden er kontrasten mellem den falske kirke, "Babylon's mysterium" og Guds sande kirke og templet, "Det Nye Jerusalem", et større og vigtiger emne i Åbenbaringsbogen, som vi vil fortsætte med at se på.

til uge 35
OP