Hjem
Tilbage

Afmåling af Korsets - Johannes Åbenbaring

Uge 33, 2017
Rick Joyner

Nu er kommer vi til:

Åb. 11:1-2:
1. Og et rør, der lignede en målestok, blev givet mig med de ord: »Stå op og mål Guds tempel og alter og dem, som tilbeder dér.

Åb. 21:15. Ezek. 40:3,5, 41:1ff. ALTER Åb. 14:18.

2. Men forgården uden for templet, lad den være, og mål den ikke, thi den er prisgivet hedningerne, og de skal nedtræde den hellige stad i to og fyrretyve måneder*.
* 42 mdr. (jfr. Åb. 13:5) = 1260 dage (jfr. Åb. 11:3, 12:6) = 3½ år (Åb. 12:14. jfr. Dan. 7:25, 12:7).
Åb. 13:5. Sal. 79:1. Luk. 21:24. ANTIKRIST (Åb. 11:2,7), Kap. 13.

Der er en stor variation af spekulationer blandt de forskellige lærde i endetidsteologi om, hvad dette tempel er. Jeg har ikke set en eneste henvisning angående de spekulationer om, at det gamle tempel blev genopbygget i Jerusalem før 1844 Adventistbevægelsen. Før denne bevægelse syntes der at være enighed om, at alle henvisninger til et nuværende eller fremtidigt "Guds tempel" var en henvisning til kirken.

Det ser ud til, at teorien om et genopbygget tempel var nødvendigt for dem, der havde et fremtids syn på Daniel og Åbenbaringsbogen - at have et sted hvor antikrist kunne "sætte sig" i Guds tempel, som de betragter som den samme person som "ødelæggelsens vederstyggelighed." Måske, men jeg anser dette for at være en reference til kirken, ligesom næsten alle vigtige lærere og forfattere, der omtalte Åbenbaringsbogen før 1844 Adventistbevægelsen gjorde, herunder nogle direkte disciple af Johannes Åbenbareren.

Hvad betyder det at måle korset, templet eller de mennesker der tilbeder i det? Måling i bibelske profetier er normalt mere end blot at få dimensionerne - det er også en vurdering af kvalitet og succes i forhold til dens formål. Dette indebærer, at kirkens ledelse, som Johannes repræsenterer her, blev givet en stang eller myndighed til at måle kirken, dem der tilbeder i den og korset. Hvordan skulle dette blive opfyldt?

Lad os begynde med alteret. Brændofferalteret i den gamle pagt var en bibelsk profeti af korset i den nye pagt. Jesu kors opfyldte alle de ofre, der blev gjort på brændofferalteret. Så hvordanl måler vi korset?

Fra det første århundrede var der vedvarende angreb og falsk lære en målrettet udvanding eller endog ophævelse af korsets kraft i kirkens liv og den enkelte kristnes liv. Der står skrevet, at korsets budskab er Guds kraft (se I Korinter 1:18), og hele Guds nåde, barmhjertighed og magt er frigivet til Han's folk gennem Jesu kors. Korsets anvendelse er fundamentalt for kirken og den enkelte troendes liv og sundhed. Det er bestemt noget, som enhver kristen i en lederskab stilling konstant skal måle for at skelne sundheden hos dem i deres varetægt og beskyttelse.

Fordi vi har adgang til Gud gennem Jesu blod og Han's soningssoffer på korset, er folks evne til at anvende korset i deres liv en primær faktor, der bestemmer deres evne til at tilbede Gud med deres liv. Dette er afgørende for kvaliteten af vores tilbedelse. Tilbedelse under den nye pagt handler ikke om hengivenhed til ritualer, så meget som det er et liv, der leves i lydighed og blivende i Herren. I den forbindelse herliggør vi Herren. Jesus er Vejen, Sandheden og Livet. Vi må kende Ham som alle tre til at vandre med Ham som vi er kaldt til.

Vi omtalte, at Reformatorene så ethvert angreb på korset eller enhver udvanding af korsets budskab som antikristen værk. Dette var på grund af korsets centralitet i læren om frelsen alene gennem Jesu kors. De fleste Reformatorer betragtede "skarenes offer" som "ødelæggelsens vederstyggelighed" - eller "den vederstyggelighed, som ødelægger" - fordi det var det mest fundamentale angreb på Jesu kors i kirken og i den enkelte troendes liv.

Det drejede sig ikke kun om at angribe nadvrens ritualer, men læren bag dette ritual ændrede sig fra det oprindeligt planlagte. I læren om skarenes offer døde Jesus alene for Adams synd. Til eftergivelse af personlig synd måtte en troende gå til en præst, som ville "ofre Kristus igen" for deres personlige synder. Det er derfor, de underviste, at nadvrens brød og vin var mirakuløst forandret til Herrens bogstavelige legeme og blod. Dette gjorde en menneskelig præst til mægleren, selvom Skriften siger, at der kun er én mellemmand mellem Gud og mennesket, mennesket Kristus Jesus (se I Timoteus 2: 5). Som vi også bliver fortalt i Hebr. 9:28, blev Kristus "ofret en gang for alle ...".

Den grundlæggende sandhed, at vores frelse og Guds nåde, barmhjertighed og kraft er afhængig af korset, er alene værd at regelmæssigt blive målt af kirkelederene. Under den nye pagt er der ikke en særlig klasse præster, som optræde som mægler mellem Gud og mennesket - i stedetfor er enhver troende en præst. Disse var de vigtigste nye pagts sandheder, der blev genoprettet af reformationen. Disse var baseret på sandheden om, at al kirkens lære skal baseres på Skriften, ikke på kirkelig doktriner, som havde udviklet så mange forskellige og ubibelske læresætninger, som adskiller folket fra Gud og ophøjede en institution til at tage Han's plads.

Næste uge vil vi tage fat på hvad det betyder at "måle templet."

til uge 34
OP