Hjem
Tilbage

Guds mysterium er Slut - Johannes Åbenbaring

Uge 30, 2017
Rick Joyner

BEMÆRK: I dette Udens Ord format kan vi ikke dække alle detaljer i Åbenbaringsbigen, som de fortjener uden at strække denne undersøgelse ud nogle få år mere. Fordi det er overflødig at repetere de syv gentagelser i denne profeti, vil vi tage fat på dem somer afgørende for at forstå hele budskabet.

I denne uge dækker vi:

Åb. 10: 1-7:
1. Og jeg så en anden vældig engel komme ned fra Himmelen,
Han var indhyllet i en sky, og regnbuen var over hans hoved, og hans ansigt var som solen og
hans ben som ildsøjler,

Åb. 1:16, 4:3, 5:2. Matt. 17:2. ENGLE Åb. 12:7. HIMMEL Åb. 10:4-6.


2. og i hånden holdt han en lille, åben bogrulle. Og han satte sin højre fod på havet og den venstre på jorden.

3. Og han råbte med høj røst, som når en løve brøler; og da han havde råbt, lod de syv tordener deres røst høre.
Hos. 11:10. Amos 1:2, 3:8.

4. Og da de syv tordener havde talt, ville jeg til at skrive;
men jeg hørte en røst fra Himmelen sige: »Gem under segl, hvad de syv tordener talte, og skriv det ikke ned!«

Dan. 8:26, 12:4,9. HIMMEL Åb. (10:4-6), 10:8.

5. Og engelen, som jeg så stå på havet og på jorden, hævede sin højre hånd mod Himmelen
1 Mos. 14:22. 5 Mos. 32:40. Dan. 12:7.

6. og svor ved Ham, som lever i evighedernes evigheder, Ham, som har skabt himmelen,
og hvad der er i den, og jorden, og hvad der er på den,
og havet, og hvad der er i det: »Fristen er omme;

Åb. 4:9. Sal. 146:6. Ap.g. 4:24. SKABE Åb. 21:1-6. SKABER Åb. 21:1-6.

7. ja, i de dage, da den syvende engel lader sin røst lyde og skal til at blæse i basunen,
er Guds hemmelige rådslutning fuldbyrdet,
således som Han har forkyndt i glædesbudskabet til sine tjenere profeterne.«

Åb. 11:15. Am. 3:7. Ap.g. 3:21.

Det er efter at den sjette engel har blæst i basunen, men før den syvende engel. Hovedpunktet her er, at "Guds mysterium er færdig." Hvad betyder dette mysterium?

Der er meget debat om dette blandt lærde, som der er med alt i Åbenbaringsbogen. Flere af Guds mysterier er omtalt i Det Nye Testamente, men det vigtigste er Kristus og Han's bruds mysterium, kirken. Kunne det tyde på, at Kristi brud vil være fuldendt [gjort rede] mellem den sjette og syvende basun? Hvis ja, hvad betyder det?

Det står tydeligt i Skriften, at ikke alle troende er en del af Kristi brud. Det betyder ikke, at de, der ikke er en del af bruden, ikke er frelst og har evigt liv, men vi ser forskellen mellem dem, der er en del af bruden og de der er inviteret til bryllupsfesten.

Jesus, apostlene og profeterne afslørede mange andre forskelle i Skriften. Nogle bibellærere undgår at omtale dette, fordi mange tager det til ekstreme eller fremmer en åndelig elitisme, men de er ikke desto mindre klart bibelske. Som Peter advarede om Paulus lære, " i dem findes der ting, som er vanskelige at forstå, ukyndige og ubefæstede til deres egen fortabelse fordrejer, ligesom de gør med de øvrige skrifter" (se 2 Pet. 3:16). Det er sket med mange sandheder, men at undgå dem har ikke vist sig at være et afskrækkende middel. Enhver som rent faktisk læser bibelen, vil opdage disse sandheder. Hvis de ikke lærer om dem på den rigtige måde, vil de sandsynligvis omfavne dem på en forkert måde og tage dem til ekstremer. Hvis de er i Skriften, er de der for at blive forstået, og vi skal omtale dem.

Som med gentagelserne af de syv engle i Åbenbaringsbogen, handler mange af Jesu lære og undervisninger og lignelser om det samme emne, men omtales fra forskellige perspektiver. Jesus underviste tydeligt om de forskellige niveauer af positioner og autoritet i evigheden. At være Kristi brud og fælles arving med Ham er det højeste kald i Skriften. Paul skrev om at løbe et løb for en præmie. Man ville næppe løbe et løb for en ukendt præmie, så det er vigtigt for os at kende den og lære og undervise om det. Af denne grund vil vi grave lidt dybere ned i det i næste uge.

til uge 31
OP