Hjem
Tilbage

Vores tid til ar stå - Johannes Åbenbaring

Uge 29, 2017
Rick Joyner

Vi er nu kommet til Åb. 9:13-21, den sjette trompet og hæren fra øst:
13. Og den sjette engel blæste i sin basun;
da hørte jeg en røst fra de fire horn på guldalteret, som stod for Guds åsyn,

Åb. 8:3. 2 Mos. 30:1-3. ENGLE (Åb. 9:13-15), 10:1.

14. sige til den sjette engel med basunen: »Løs de fire engle, som holdes bundne ved den store flod Eufrat.«
Åb. 16:12.

15. Og de fire engle blev løst, de, som holdtes rede til den time og dag og måned og år
for at dræbe en tredjedel af menneskene,

16. Og tallet på rytterskarerne var to gange titusinde gange titusinde; jeg hørte tallet på dem.

Sal. 68:18.

17. Og i mit syn så jeg hestene og rytterne således: de havde ildrøde og sorteblå og svovlgule brynjer;
og hestenes hoveder var ligesom løvehoveder, og ud af munden på dem stod ild og røg og svovl,

18. Ved disse tre plager: ilden og røgen og svovlet, som stod ud af munden på dem,
blev en tredjedel af menneskene dræbt.

19. Thi hestenes magt lå i deres munde og i deres haler;
deres haler lignede nemlig slanger, fordi de havde hoveder, og
med dem gjorde de skade.

20. Og de mennesker, som blev tilovers, og som ikke blev dræbt ved disse plager,
omvendte sig ikke fra deres hænders værk, så de holdt op med at tilbede de onde ånder og
afgudsbillederne af guld og sølv og kobber og sten og træ,
som hverken kan se eller høre eller gå.

Åb. 16:9-11. Sal. 135:15ff. Dan. 5:4.23. Ap.g. 7:41. 1 Kor. 10:20. OND ÅND 16:13-14.

21. De omvendte sig ikke fra deres myrderier eller fra deres trolddomskunster
eller fra deres utugt eller fra deres tyverier.

OMVENDELSE (9:20.21), 16:9.

Apostlen Johannes kunne ikke have haft begreb om moderne våben, ellers ville han naturligvis have beskrevet dem i velkendte termer, såsom bæster, der udspyr ild ud af munden. Hele Dette scenario synes ligesom at være situationen for verden gennem verdenskrigene i det 20 århundrede. Gennem den tid, mangedobbeledes de ødelæggende krafter af menneskelige våben og millioner af døde. Et centralt punkt til dette er, at menneskeheden ikke omvendte sig fra, hvad de har øvet, og derfor fortsætter man jagende mod den ultimative ødelæggelse.

Da jeg tjente på et hangarskib i den amerikanske flåde, fik vi at vide, at der var nok ildkraft på vores skib til at ødelægge alt liv på jorden. I hele den amerikanske flåde, er der nok til at ødelægge verden femogtyve gange eller mere. Dette omfatter ikke flyvevåbnets kapaciteter med sine nukleare bombefly og ballistiske missiler. Heller ikke omfatter det arsenalerne fra vores kolde krigs modstandere eller allierede. Winston Churchill beklagede dette med, at menneskeheden var vokset til det punkt i sine øødelæggende evner, hvor vi kunne ødelægge hele verden, men ikke var vokset i tilsvarende visdom eller tegn på at kunne håndtere denne magt.

Vi har været i det mest risikable sted i lang tid og tilsyneladende kommer de mest ødelæggende konflikter strømmende eller væltende ned over verden hele tiden. Men nu er noget ændret. Tendensen var henimod stadig mere ødelæggende konflikter, og selv om vi har haft krige siden 2 verdenskrig, er de blevet holdt i skak og begrænset. Kunne dette være alt andet end den tid, da Herren har sendt sine engle for at holde jordens fire vinde tilbage, indtil Han's trælle er blevet beseglet, som fortalt i Åbenbaringsbogen 7? Hvis dette er sandt, så er beseglingen af Guds trælle den vigtigste begivenhed, der finder sted i denne tid.

Der er Guds straffedomme og Guds vrede, hele Skriften gør dette klart. Det synes at være et resultat af, at den ekstraordinære nåde og barmhjertighed er blevet opbrugt. Men meget af det Gud får skylden for, er menneskets værk, ikke Guds. Alle urolighederne i historien og de nuværende er resultatet af menneskens tankegang, at vi kan regere denne verden uden Gud. Det kunne sandsynligvis være mere præcist at kalde det ” menneskets dom.” Det er et resultat af loven om såning og høst, og menneskeheden har sået dårlig frø.

Det ultimative svar på alle vores problemer for mennesket er, at vende tilbage til Gud. Som Åbenbaringsbogen afslører, at de store trængsler, der kommer over verden ikke generelt fører til at mennesket vender sig til Gud. Tværtimod, de forhærder deres hjerter i oprør, som kun øger trængslerne. Alligevel vil Herrens trælle, der bliver beseglet også have indflydelse, som vi vil se. Vi kan forvente at vindene vil blive frigivet, og ødelæggelserne til at stige på et tidspunkt, men der vil være store lys i mørket og ”byer” for tilflugt fra de ødelæggelser, og i nogle tilfælde vil tilflugtsstedet være nationer.

Når dette er sagt, er sikkerhed ikke fundet på et sted, men i en Person. Det sikreste sted er i Guds vilje, uanset vores geografiske placering. Herren selv er vores fæstning.

Vi må huske på at når tiderne bliver mørkere, er vi lovet åbenbaringer af Herrens herlighed. I sidste ende vil alle nationer kommer til det åbenbarede Herrens folk, som vi ser i:

Es.60:1-3:
1 Gør dig rede, bliv Lys, thi dit Lys er kommet, Herrens Herlighed er oprundet over dig.

Es. 9:2, 52:2. Ef. 5:14.

2 For se, mørke skjuler jorden og dunkelhed folkene, men over dig skal Herren oprinde, over dig skal Han's herlighed ses.
Es. 4:5. Joh. 1:5,9,14. Kol. 1:13.

3 Til dit lys skal folkene, nationerne vandre, og konger til dit strålende skær.
Es. 1:3, 42:6, 49:6, 62:1. Luk. 2:32. Åb. 21:24.

Så de mest vigtigste ting vi kan gøre for at forberede os til disse tider, er at:
1) REJS DIG. Stå op for sandheden og aldrig trække sig tilbage for mørket.

2) BLIV LYS, SKIN af Han's herlighed.

Vi må ikke være bange for at stå op imod mørket. Dette er vores tid til at stå, som de store hellige har gjort i enhver tidsalder.

til uge 30
OP