Hjem
Tilbage

Tolke/Udlægge Åbenbaring - Johannes Åbenbaring

Uge 28, 2017
Rick Joyner

Nu kommer vi til, Åb. 8:6-13:

De fire første basuner lyder, 8:6-13.
6. De syv engle med de syv basuner gjorde sig nu rede til at blæse i deres basuner.

1ste basun: Jorden's vækster bliver ramt, 8:7.
7. Og den første blæste i sin basun; da kom der hagl og ild, blandet med blod, og
det blev kastet på jorden; og en tredjedel af jorden brændte op, og
en tredjedel af træerne brændte op, og alt grønt græs brændte op.

2 Mos. 9:23-25. Ezek. 38:22. ENGLE (Åb. 8:7,8,10,12, 9:1,13, 10:7), 8:13.

2den basun: Livet i havet bliver ramt, 8-9.
8. Og den anden engel blæste i sinbasun; da var det,
ligesom et stortbjerg, brændende i lys lue, blev kastet i havet; og
en tredjedel af havet blev til blod,

Åb. 11:6, 16:3. 2 Mos. 7:20 f.

9. og en tredjedel af de levende skabninger i havet døde, og en tredjedel af skibene blev ødelagt.

Tredje basun: en tredjedel af floderne og kildevældene, 8:10-11.
10. Og den tredje engel blæste i sin basun;
da faldt der fra himmelen en stor stjerne, brændende som en fakkel, og
den faldt på en tredjedel af floderne og på kildevældene.

Åb. 9:1, 16:4.

11. Og stjernens navn er malurt; og
en tredjedel af vandene blev til malurt, og
mange af menneskene døde af vandet, fordi det var blevet bittert.

Jer. 9:15.

Fjerde basun: en tredjedel af månen og en tredjedel af stjernerne ramt, 8:12-13.
12. Og den fjerde engel blæste i sin basun; da blev en tredjedel af solen en tredjedel af månen og
en tredjedel af stjernerne ramt, så en tredjedel dem blev formørket.
Dagen mistede en tredjedel af sit lys, og natten ligeså.

2 Mos. 10:21. Joel 2:10, 3:20.

13. Og i synet hørte jeg en ørn flyve midt oppe under himmelen og
skrige med høj røst: »Ve, ve, ve dem, der bor på jorden,
når de øvrige basunstød kommer fra de tre engle, som endnu skal blæse i deres basuner!«

Åb. 9:1,12-13, 11:14-15, 12:12.

Lærde som holder sig til den traditionelle protestantiske opfattelse af Åbenbaringsbogen, såsom Smith, Gibbon, og Barnes, synes enig i at se ovenstående udspiller sig i situationen i det romerske imperium i de par århundreder efter Johannes modtog denne vision. Dette synes plausibelt/sandsynligt efter at have læst deres forklaringer ved hjælp af de etablerede metaforer [billeder] for bjerge som regeringer, og stjerner, der repræsenterer ledere af kirken, osv.

Angrebene fra vandalerne/hærværksmænd synes at passe den første del af denne fortælling. De mente at Attila, leder af stamme imperiet af hunnerne, Ostrogoterne, og andre, som ”Malurt”. Han begyndte med at krydse Alperne og brugte mange af Europas floder til at transportere sine styrker. Hans horder strømmede ud over hvor de kom frem. Før Attila, var det at være i nærheden af en flod var en stor velsignelse, men efter hans plage af landet , var det at bo i nærheden af en flod en forbandelse. Historikere har sammenlignet Attila med en meteor, der brændte klart over himlen og så pludselig forsvandt.

Romerriget blev opdelt i tre dele efter Konstantin, og en tredjedel af det blev ødelagt på måder, der kunne meget vel passe på denne beretning, hvis den er metaforiske [billedelig]. Dette var uden tvivl en af de mørkeste tider for den vestlige civilisation, og det ville føre til endnu mørkere i løbet af de næste par århundreder, som beskrevet af de følgende vers i Johannes Åbenbaring 9:1-12. Dette er generelt menes at være en profeti om fremkomsten af islam - dens stormløb og trussel mod Vesten og kristendommen:

Femte basun: Fra afgrundens brønd kom der græshopper ud over jorden, 9:1-12.
1. Og den femte engel blæste i sin basun; da så jeg en stjerne, som fra himmelen var faldet ned på jorden, og nøglen til afgrundens brønd blev givet den.

Åb. 8:10, 20:2. Luk. 8:31. 2 Pet. 2:4.

2. Og den åbnede afgrundens brønd, og en røg steg op af brønden ligesom røgen af en stor ovn, og solen og luften blev formørket af røgen fra brønden.

3. Og frem af røgen kom der græshopper ud over jorden. Dem blev der givet samme magt, som jordens skorpioner har.

2 Mos. 10:12f.

4. Og der blev sagt til dem, at de ikke måtte skade græsset på jorden eller noget som helst andet grønt eller noget træ, men kun de mennesker, som ikke havde Guds segl på deres pander.
Åb. 7:3.

5. Og det blev givet dem, ikke at dræbe, men at pine dem i fem måneder; og pinen, de voldte, var som den pine, en skorpion volder, når den stikker et menneske,

6. Og i de dage skal menneskene søge døden og ikke finde den; og de skal længes efter at dø, men døden flyr dem.

Åb. 6:16. Job 3:21. Jer. 8:3. Hos. 10:8. DØD Åb. 12:11.

7. Og græshopperne lignede i deres ydre heste, som er udrustede til krig; på deres hoveder var der noget ligesom kranse, der så ud som guld, og deres ansigter var ligesom menneskeansigter,
Joel 2:4.

8. og de havde hår ligesom kvindehår, og deres tænder var ligesom løvers,
Joel 1:6.

9. og deres bryst var ligesom dækket af jernbrynjer; og lyden af deres vinger var ligesom lyd af stridsvogne med mange heste, der farer ud til kamp. Joel 2:5.

10. Og de havde hale og brod ligesom skorpioner, og i deres haler lå deres magt til at skade menneskene i fem måneder.


11. De har afgrundens engel til konge over sig; hans navn er på hebraisk Abaddôn*, og på græsk har han navnet Apollýon*. * d. e. en ødelægger.
DJÆVLEN Åb. 12:9-12 SATAN KALDES Åb. 12:10.

12. Det første ve er til ende; men efter det kommer der endnu to andre ve’er.
Åb. 8:13, 11:14.

Hvad kunne være værre end det voldsomme angreb beskrevet ovenfor, og ”to Veer kommer efter disse ting” ? Nogle spekulerede på at de næste to ”veer” kunne være fascismen og kommunismen. Begge regeringsformer skabt for folkets formål for at støtte og fremme staten, snarere end staten var til for folket. Kommunismen gendrev Guds eksistens. Det ophøjede staten som gud for folket og gjorde folk afhængige af staten for dens eksistens. Ingen af disse former for regeringen kan opretholdes uden totalitær kontrol, som kom i de mest grusomme og undertrykkende former. Så disse var bestemt store svøber på jorden.

Verden har været under ubønhørligr kriser og problemer siden Johannes modtog åbenbaring. Men som apostlen Paulus skrev, ”vi skal gennem mange trængsler for at komme ind i Guds rige (se Ap.g. 14:22). I mørket af hver krise, blev Guds lys åbenbaret på en dybere og større betydningsfuld måde, og mange kom ind Han's rige. Hver problem/besvær hjalp til med at forberede Han's dag, Han's rige komme, som helt sikkert blive daggry over menneskeheden.

til uge 29
OP