Hjem
Tilbage

Historisk Åbenbaring Af Profetier - Johannes Åbenbaring

Uge 27, 2017
Rick Joyner

Nu kommer vi til bruddet på det syvende segl og de syv trompeter:

Åb. 8:1-5.
1. Men da Lammet brød det syvende segl, blev der stilhed i Himmelen henved en halv time.

2. Og jeg så de syv engle, som står for Guds åsyn, og der blev givet dem syv basuner.

Matt. 24:31. 1 Kor. 15:52. 1 Tess. 4:16.

3. Og en anden engel kom og stillede sig ved alteret med et røgelseskar af guld,
og der blev givet ham megen røgelse, for at han skulle lægge den til alle de helliges bønner på guldalteret foran tronen.

Åb. 5:8. 2 Mos. 30:7. Sal. 141:2. Luk. 1:9. ALTER (Åb. 8:3-5), 11:1. BØN (Åb. 8:3-4), ENGLE (Åb. 8:3-5), 8:7,8,10. DE HELLIGE (Åb. 8:3-4), 11:18.

4. Og fra engelens hånd steg røgen af røgelsen med de helliges bønner op for Guds åsyn.
Ap.g. 10:4.

5. Og engelen tog røgelseskarret og fyldte det med ild fra alteret og kastede den på jorden,
og der kom tordenskrald og bulder og lyn og jordskælv.

3 Mos. 16:12-13. Ezek. 10:2.

Der er mange teorier om ”stilhed i himlen i cirka en halv time.” En af de mest plausible er, at dette er, når alle brænder deres ende-time lister. Det er klart, at mange vil se i øjnene, at tingene ikke skete på den måde som de forventede. Sjældent har nogen bibelsk profeti udfoldet sig på den forventede måde, inkluderet de mest fremherskende om Messias' første komme. Vi kan forvente det samme at være sandt om Han's andet komme.

Vi får at vide i Åbenbaringsbogen, at dem, der bare læser den, vil blive velsignet. Det er en ædel ting at studere profeti i Skriften. Men det er en tåbelig ting at blive arrogant og selvsikker om vores opfattelse af den. Farisæerne var den gruppe, der havde den største forventning om Messias, og de var Han's største modstander, da Han kom. Store prædikanter og profetiske stemmer i 1800'erne forudsagde udgydelsen af Helligånden, men afviste den, da Han kom. Hvorfor?

Vi ser stykvis, vi kender stykkevis og vi profeterer stykkevis. Det er svært for nogen af os at stå med delvis forståelse i stedet understøtter vi det til hvad vi anser for at være logiske konklusioner, men det er en manifestation af menneskets stolthed. Så vi begynder at regne vore doktriner og forudsigelser op over, hvad Ånden siger eller gør, især når det er anderledes fra, hvad vi forventede. I alle vores studie må vi forblive ydmyg, let til bøn, og at blive korrigeret.

Bogstavlig tro syn på alt i Skriften, tages bogstaveligt. Meget af det er bogstaveligt, men at se alt som bogstavelig ville betyde, at græsset kommer til helvede og Herren kommer tilbage efter får og geder. Vi vil misforstå profetierne i Skriften, hvis vi ikke er i stand til at også skelne og fortolke metaforer [billeder]. Disse kan have en bogstavelig opfyldelse samt - som ofte er et vejskilt, der fortæller os tiden, men metaforet [billedet] er budskabet. Den naturlige afspejler ofte det som sker i Ånden.

Trompeter er normalt metaforer [billeder] for budskaber, der går videre. Røgelse taler om bønner og forbøn, som forklaret i GT. Hvis jeg står tilbage og se på teksten ovenfor som en helhed, det første indtryk er, at dette er en tid med ekstraordinær bøn og forbøn.

På nuværende tidspunkt har vi nogle af de største bønnebevægelser i historien. Da Mike Bickle startede International House of Prayer i Kansas City, var der kun en håndfuld steder på jorden med 24-timers forbøn og tilbedelse. I de sidste to årtier er antallet af disse steder vokset til over 20.000. Nu er der 24-timers bønnemøder i næsten hver nation på jorden, og i de fleste lande, mere end én.

Vi har andre store forsamlinger af hundredtusinder af mennesker som begivenheder som The Call ledet af Lou Engle. Disse er ikke ligesom de prædiker sammenhæng, som nogle store forsamlinger har tilbøjelighed til at være i fortiden - det er meget mere om forbøn og tilbedelse spækket med profetiske proklamationer med en forståelse for tiden vi er i.

The Promise Keepers samling i Washington kan have haft en million mennesker, alle bedte og omvendte sig til Herren. The Call samlede hundreder af tusinder i Washington, og mange hundrede tusinde i flere byer, hvor de fyldte store stadioner for forbøn, tilbedelse, og omvendelse. Hvis noget sådant var sket i bibelsk tid, ville det have været registreret i kanon Skriften. Tænk over, hvor kraftfuld det ville være at læse noget lignende, ”En million mennesker samlet foran kongens palads for at ydmyge sig for Herren og bekende deres synder.” Det ville have været en af de mest fantastiske historier i Skriften, og dette er vi vidne til i vores egen tid.

De fleste af de store bønnetjenester der er blevet oprejst startede tør og anstrengt. Den trofaste holdt ud gennem ørkenen af tørre steder indtil nu er der sådan en brand på disse altre, at det ikke er svært at forestille sig røgen fra dem fylder Guds tronsal. De fanger ikke kun jordens opmærksomhed, men også himlen med.

Der har aldrig været en tid med bøn og forbøn som den nuværende. Resultatet i denne tekst i Åbenbaringsbogen er, at ilden fra forbønnen på jorden farer op til himlen, og derefter bliver kastet tilbage til jorden som torden, lyn, og et stort jordskælv, eller rystelser. Torden er nogle gange en metafor for [billede på] Guds røst i Skriften. Lyn taler om åbenbaring, hvordan de ting som er skjult i mørket afsløres. Den store rystelse taler om tiden, sådanne steder som i:

Hebr. 12:25-29.
25. Tag jer i agt, at I ikke beder jer fri for Ham, som taler. For kunne de [Israels] ikke undfly straffen, da de bad sig fri for Ham, der talte sit guddomsord her på jorden [afslører Guds vilje], så skal vi det meget mindre, hvis vi vender os bort fra Ham, når Han taler fra Himlene.

26. Dengang [på Sinai bjerget] fik Han's røst jorden til at ryste, men nu har Han givet denne forjættelse: »Endnu én gang vil Jeg ryste, ikke blot JORDEN, men også HIMLEN.«

27. Men dette »endnu én gang« giver til kende, at de ting, der kan rokkes, fordi de er skabt, skal forvandles, for at de ting, der ikke kan rokkes, skal blive bestandig.

SKABE Jak. 1:18.

28 Eftersom vi modtager et kongerige som ikke kan rystes, så lad os taknemmelighed, og tilbud til Gud glædeligt tjeneste og 28. Da vi nu får et urokkeligt rige, så lad os være taknemmelige og vise det og derved tjene Gud, som det er Ham velbehageligt, med acceptabel tilbedelse med ærbødighed og æresfrygt,

29. For »vor Gud er en fortærende ild.«

GUD'S RIGE Jak. 2:5.

Har vi bygget vores hus på rigeet som ikke kan rystes?

til uge 28
OP