Hjem
Tilbage

Profetiske Billeder i Dag - Johannes Åbenbaring

Uge 26, 2017
Rick Joyner

I denne uge fortsætter vi vores studie af de 144.000, der blev beseglet fra Israels tolv stammer i Åbenbaringsbogen 7:4-8. Personligt mener jeg, at det er en profetisk parallel for beseglingen af dem fra de tolv ”åndelige israelitiske” stammer - kirken op gennem kirkens tidsalder.

Hvordan kom jeg til denne konklusion?

Du kan se en generel og præcis profetiske oversigt over kirkens historie i Israels tolv stammer, fra deres fødsels rækkefølge, profetierne givet over dem af Jakob og Moses og deres historie. Så vi vil tage Ruben som en type for den første århundrede kirke, og fortsætte fremad. Hvis disse er en profetisk parallel for beseglingen af de tolv ”åndelige israelitiske,” stammer, så vil Benjamin som er den sidste søn som blev født til Jakob, vil repræsentere de sidste lemmer af Kristi legeme der vandre på jorden i nyværende tidsalder. Der er nogle bemærkelsesværdige paralleller fra Benjamins liv, der er relevante for Kristi legeme i slutningen af denne tidsalder.

For det første, Benjamin er den eneste søn af Jakob som er navngivet af faderen, ikke moderen. Han's moder, Rachel, forsøgte at navngive ham Ben-Oni, som betyder ”søn af mine sorger”, fordi hans fødsel forårsagede hendes død. Men Jakob ændrede hans navn til Benjamin, som betyder ”min højre hånds søn.” I Skriften, taler højre hånd, om magt og autoritet, det sted, hvor Jesus sidder ved Faderens højre hånd.

At Benjamin blev navngivet af sin fader i stedet for sin moder, taler om dem som ikke tager positioner eller ansvar på grund af, hvad kirken ønsker eller forventer at de skal - i stedet modtager de deres forsørgelse, underhold, bestemmelser, lige fra Faderen. Dette er grundlaget og fundamentet for deres hidtil usete myndighed, autoritet ved udgangen af tidsalderen. Når du ved, at du er blevet kaldt og udpeget af Gud, er du ligeglad med hvad alle andre tænker om dig. De sidste lemmer af Kristi legeme vil vandre i stor tillid og autoritet, fordi de ved, de blev navngivet af Faderen.

Benjamin var også kun en ud af tre mennesker i Skriften der er født i Betlehem, Jesus og kong David er de to andre. Betlehem betyder ”huset af brød,” eller ”madstedet.” Hvor meget mere åndelig føde har kirken i denne tid ikke fået fremfor de andre kirke perioder? Ikke alene har vi nogle af de mest ekstraordinære lærere gennem alle tiderne, vi har flere bøger og undervisnings serier som fås gennem forskellige medie kilder, herunder internettet og sociale medier. Der har aldrig været en tid som denne for åndelig berigelse. Herren kan lide at spare Han's bedste vin til sidst, men det er helt sikkert mere, end hvad vi kunne have forventet.

Da Josef mødtes med sine brødre i Ægypten, men endnu ikke havde afsløret sin identitet for dem, befalede han dem rejse hjem og vende tilbage til Ægypten med Benjamin. Da de var vendt tilbage med Benjamin, inviterede Joseph dem alle til at spise i sit hjem. Så skete der noget bemærkelsesværdigt:

Da de blev sat foran ham, den førstefødte efter hans førstefødselsret og den yngste efter hans, og brødrene så på hinanden i forundring.

Han tog maden til dem fra sit eget bord, men Benjamin fik fem gange så meget som hver af de andre (1 Mos. 43:33-34).

Sådanne begivenheder er ikke optaget i Skriftens kanon for vores underholdning. Dette er en profeti om, hvordan Benjamins del ville være fem gange så meget som nogen af de andres. Når vi ser på den åndelige føde som er til rådighed for kristne i dag, ser det ud til, at det er meget mere.

Selvfølgelig, der er ét alvorligt spørgsmål, er vi en bedre kirke på grund af dette? Er vi bedre kristne? Nogle er. Nogle er utrættelig, ubarmhjertig og ubøjelige i deres stræbenen efter Gud, at kende Han's veje, Han's stemme, og få kendskab til tider og Han's formål for dem. Disse tager hver fordel af den overflod af åndelig føde som er til rådighed nu.

Andre sådanne profetiske metaforer [billeder] i Skriften peger på en bemærkelsesværdig trup af kraftfulde budbringere der vil blive frigivet til verden i slutningen af tidsalder. Judas refererer til dem i vers 14, et citat fra Enochs bog. Vi vil se at Johannes Åbenbaring har mere at sige om dem så vel som vi vil se. Hvis vi er privilegeret at være her, vil vi også se den sidste dages kirke rejse sig som sønner af Faderens højre hånd - magtens sønner.

Selvfølgelig, hvem meget er blevet givet, vil der også blive krævet meget af. Lad os ikke spilde denne enestående mulighed for at tjene kongen og forberede vejen for Han's rige at komme.

til uge 27
OP