Hjem
Tilbage

Hvem er de 144.000 - Johannes Åbenbaring

Uge 24, 2017
Rick Joyner

Enhver, som tror på Jesu kors forsoning er frelst og vil have evigt liv. Men der hører langt mere til vores kald end blot en sikker frelse. Missionsbefalingen befaler, at gøre disciple, ikke blot omvendte. Når vi studerer Herrens undervisning om de særlige kendetegn ved Han's disciple, kan vi spekulerer på, om vi kender nogen. At være en Kristi discipel er ikke et let liv, men det er vejen til det mest tilfredsstillende liv, vi kan leve. Dette er et liv i at ”vokse op i alle ting i Ham” (se Ef 4:15).
En discipel vil opdage, erkende en træls kaldelse. Trofaste tjenere kan blive ophøjet til at være Guds ven. Trofaste venner kan blive ophøjet til at være sønner (og døtre) Guds evige medlemmer af Han's husstand.

Forseglingen af Han's trælle i Åbenbaringsbogen 7 indebærer, at der er så mange, at Herren må holde jordens vindene tilbage, indtil de alle er beseglet. Dette indikerer, at mange er ved at modnes, og på vej til at blive Guds børn, som Paulus skrev om til Romerne - Hele verden stønner og ligger i fødselsveer i det de bier på deres manifestation. Dette gør versene forståeligt i:

Åb. 7:4-8
4. Og jeg hørte tallet på de beseglede, hundrede og fire og fyrretyve tusinde beseglede, alle af Israels børns stammer:

Åb. 14:1,3, 21:12. ISRAEL Åb. 12:1,6,14..

5. af Juda stamme tolv tusinde beseglede, af Rubens stamme tolv tusinde, af Gads stamme tolv tusinde,

6. af Asers stamme tolv tusinde, af Naftalis stamme tolv tusinde, af Manasses stamme tolv tusinde,

7. af Simeons stamme tolv tusinde, af Levis stamme tolv tusinde, af Issakars stamme tolv tusinde,

8. af Zebulons stamme tolv tusinde, af Josefs stamme tolv tusinde og af Benjamins stamme tolv tusinde beseglede.

Der er mange teorier om, hvem de 144.000 er, og næsten enhver endetids undervisning er af en anden mening. Det er ikke sandsynligt at det bogstaveligt er jøder, fordi alle på nær to stammer forsvandt, og der er næppe en Jøde som idag ved, hvilken stamme de er fra. Selvfølgelig, ved Gud det, så vi kan ikke helt udelukke dette, men det er mere sandsynligt, at de bibelske stammer var profetiske modeller for disse.

Før jeg graver dybere ned i henhold til dette, er vi nødt til kort at tage fat på to lidt populære lære, som er anstødssten for at forstå dette emne. Den første lære er erstatnings/genindsættelse teologien. Denne lære har kirken udskiftet og antaget at alle løfterne er til nationen Israel. Den anden lære synes at rejse sig til at imødegå erstatnings/genindsættelse teologien. Jeg kalder det ”Udskiftning, erstatningsteologi.” Denne lære forsvarer, at den genfødte nation Israel vil erstatte kirken og påtage sig de løfter som er givet til kirken. Begge lære er fejlagtige og leder os væk fra den ultimative åbenbaring, som forudsagt i Det Nye Testamente.

Tiden mellem Abraham og Kristus var omkring to tusinde år. Gud handlet næsten udelukkende med det jødiske folk i denne tid. Fra Kristi tid indtil nu, næsten to tusind år har, vi haft ”hedningernes tid”, hvor Gud har handlet næsten udelukkende gennem hedningerne. Ved slutningen af hedningernes tid, vil vi ikke komme ind i anden gang for jøderne, men snarere en åbenbaring af ”det nye meneske” - jøderne og hedningerne forenet, som forudsagt i Ef. 2:15.

Hvad har det at gøre med de 144.000? Kunne det være, at disse ikke er jøder eller hedninger, men ”det nye meneske?” Hvis ja, hvordan passer det med fortællingen i Åbenbaringsbogen 7? Vi vil undersøge det senere i dette studie.

Nogle grupper, såsom Jehovas vidner tror, at de er de 144.000 i Åbenbaringsbogen 7. Det giver ikke nogen mening, fordi der er millioner af Jehovas vidner. Jeg drøftede dette med en række af Jehovas vidner og fandt ikke nogen, der troede, at de var en del af dette selskab i Åbenbaringsbogen 7. Hvad de hævdede at tro var, og hvad de forventede var, at disse var de hellige, som opstod i slutningen af tidsalderen, som ville vandre i den magt og autoritet, som Herren gjorde, da Han gik på jorden, fordi de så ville være fuldtstændig i Ham. Jehovas vidner som jeg diskuterede dette med troede, at deres job som Jehovas vidner var at bane vejen for denne store skare.

Baptisterne kan have mange forskellige meninger om sådanne ting indbyrdes, ligeså kan katolikkerne det, eller enhver anden gruppe, så jeg tager ikke Jehovas vidner, som jeg talte med som en afspejling af, hvad de alle tror om dette, men det var bemærkelsesværdigt for mig, at der var så mange, som jeg fandt. Da jeg fortalte dem om de mirakler, jeg personligt havde været vidne til, og det stigende antal mennesker, der nu har tegn og undere som følger dem, de Jehovas vidner som jeg fik talt med blev meget ophidset, troede at denne store skare som var ved at blive åbenbaret.

Jeg fandt også lignende overbevisninger blandt nogle mormoner jeg talte med. Ligesom Jehovas vidner, har jeg ingen idé om hvor mange procentdel af mormoner holder sig til denne tro, men det syntes, at det kunne være mange. Dette bekræftede mig i, hvad der var blevet åbenbaret for migt som ung troende. Jeg fik at vide, at som samaritanerne, der havde afvigelse i deres tro, men som var de mest lydhøre over for Herren, da Han besøgte dem, og at Han's evangelium da det blev forkyndt for dem, som Filip gjorde, således vil grupper såsom Jehovas vidner og mormoner, som i dag er en mixture, de vil opleve en stor vækkelse og frelse i slutningen af tidsalder.

Alligevel, fordi der er så mange forskellige meninger om disse 144.000 vil vi tage en anden uge for at etablere rødderne for den bibelske symbolik, som kan grundlægge en større klarhed hvem denne gruppe er på grund af deres store betydning.

til uge 25
OP