Hjem
Tilbage

Undgå Dyrets Mærke - Johannes Åbenbaring

Uge 23, 2017
Rick Joyner

Vi fortsætter vores studie af, hvordan åbenbaring blev givet til Herren for at Han kunne give det videre til Han's trælle. I Åbenbaringsbogen 7, får vi at vide, at Herren vil holde jordens fire vinde af tilbage, indtil Han's trælle er blevet forseglet. Derfor er det kun dem som har iført sig en træls liv der fuldt ud kan forstå denne vision og er sikker på ikke at tage dyrets mærke på.

Et spørgsmål nogle har er, betyder det at livet for en træl, at vi aldrig gør noget for os selv? Nej. Tværtimod, der er ingen større frihed vi nogensinde kan kende end at være Herrens træl, ej heller er der noget mere tilfredsstillende i livet, end når vi sætter Han's interesser først. Han er den mest vidunderlige Mester vi nogensinde kunne have, og Han viste hvor stor Han's kærlighed til os er, ved den pris, Han betalte ved sit eget offer på korset.

Der står skrevet, at Herren kendte os og dannede os før verdens grundlæggelse, og Han's ultimative formål er at vi bliver alt det som Han har skabt os til at være. Men som Han lærte, ”For den, der ønsker at redde sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv for min skyld vil finde det.” Matt 16:25.

Vi er skabt i Guds billede, eller mere præcist, er vi skabt i Guds natur. Han's natur er at elske, og gennem kærlighed, at give. Han elskede verden så højt at Han gav verden Han's det aller bedste - Hans eneste Søn. Det er det højeste udtryk for Han's natur, og ligeledes det højeste udtryk findes i at give det er hvad Han skabte os til at være.

Johannes Åbenbaring siger klart, at den tid kommer, da alle, der ikke tager dyrets mærke, vil ikke være i stand til at købe, sælge og handel, men dem der er blevet Herrens trælle behøver det heller ikke, fordi de har Herren som deres kilde. Så det vigtigste vi kan gøre for at forberede os til den tid, er at vokse i vores tillid til Herren som vores forsørger.

Det betyder ikke, at vi ikke vil blive kaldet til at gøre nogle ting i det naturlige, såsom opbevaring af forråd, for at forberede disse tider, men vi vil gøre disse ting ud af tro, ikke frygt. Frem for alt må vi lære den lektie Jesus lærte i:

Joh 4: 32-34.
32. Men Han sagde til dem: »Jeg har mad at spise, som I ikke kender til.«

33. Da sagde disciplene til hverandre: »Har nogen mon have bragt Ham noget at spise?«

34. Jesus siger til dem: »Min mad er at gøre Han's vilje, som sendte mig, ja, helt at afslutte Han's gerning.
Matt. 4:4. Joh. 6:38, 17:4. Hebr. 10:9.

Når vi gør vores Master arbejde, vil Han opretholde livet for os. Jesus vandrede på et sted, hvor Han ikke engang behøver naturlig mad og Han kom for at vise os, hvordan vi også kan leve. Selv hvis det kommer til det sted, hvor vi ikke kan spise uden at tage dyrets mærke, så kan vi regne med Ham til enten sørge for os eller opretholde os uden naturlig underhold.

Vi bør beslutte, ligesom Daniels tre venner, som ikke ville bøje sig for at tilbede den gyldne statue af Nebukadnesar, at Herren kan fri os fra alt. Selv hvis Han vælger ikke at udfri os, vil vi ikke tilbede andre end Ham.

At være en Kristi discipel er ikke et let liv, men det er vejen til det bedste, mest tilfredsstillende liv, vi kan leve. Det er et liv i opvækst i Kristus ved ”vokser op i alle ting ind i Ham” (se Ef 4:15). Efter frelsen, hvis vi går videre til at blive en discipel, vil vi opdage, kende trællens kaldelses. De, der er trofaste tjenere kan blive ophøjet til at være venner af Gud. De trofaste venner kan blive ophøjet til at være sønner og døtre af Gud - evige medlemmer af Han's egen husstand.

til uge 24

OP