Hjem
Tilbage

Trække på Han's nåde - Johannes Åbenbaring

Uge 22, 2017
Rick Joyner

Vi berørte hvordan ”dyret” i Åbenbaringsbogen er et økonomisk system, som afgør, hvem der kan ”købe, sælge eller handel”, men det er mere end det. Dyret er også personificeringen af tilbedelsen af mennesket. Derfor er hans varemærke er 666. I bibelsk numerologi, seks er menneskets tal, fordi mennesket blev født på den sjette dag. Derfor, dette system er en økonomi som tilbeder mennesket, (høj)agte, værdsætte mennesket som menneske gud, i stand til at løse alle vores egne problemer, og i stand til at vælge vindere og tabere og distribuere, fordele ressourcer.

Der er to verdens regeringer i Skriften. Den ene er det kommende Guds Rige, og det andet er det ultimative onde system til at herske over menneskeheden i slutningen af denne tidsalder. Dette ”dyr” søger at dominere jorden, og hvis det var muligt, forpurre Guds hensigt, at forsone jorden med Ham selv. Dette er den primære årsag til, at kristne har en tendens til at modstå globaliseringen, og globaliseringen har en tendens til at se de kristne som sin største trussel. Et centralt spørgsmål som afgør hvem vi vil tilbede i slutningen af denne tidsalder er, hvem vi anser for at være vores kilde - Gud eller menneske.

Dette er en overfladisk bred streg, et overblik for hvad der udspiller sig, men resten af Johannes Åbenbaring behandler dette fra forskellige perspektiver, hvilket giver os en stadig mere omfattende forståelse af det. At være Han's Træl er en nøgle til at forstå dette, og selv resten af Åbenbaringsbogen.

Vi læser i:

1 Pet. 5:5-7.
5. Ligeså skal I unge underordne jer de ældre; og ifør jer alle ydmyghed over for hverandre; thi »Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han nåde.«

Ordsp. 3:34. Matt. 23:12. Luk. 14:11. Rom. 12:10. Ef. 5:21. Fil. 2:3. Jak. 4:6. NÅDE 1 Pet. 5:12.


6. Så ydmyg jer da under Guds vældige hånd, så Han til sin tid kan ophøje jer.
Job 5:11, 22:29. Ordsp. 18:12, 29:23. Luk. 1:51 f, 18:14. Jak. 4:10.

7. Kast alle jeres bekymringer på Ham, thi Han har omsorg for jer.
Sal. 37:5, 40:18, 55:23. Matt. 6:25. Luk. 12:22.

Vi lever hver dag ved Guds nåde, og som truslerne mod vores liv tager til, vil vi blive mere og mere afhængige af Han's nåde. Vel vidende, at Han giver sin nåde til de ydmyge, bør vi søge at ydmyge os for Ham. I ovenstående tekst, får vi at vide en vigtig måde at ydmyge os på - ved at kaste vores frygt på Ham, fordi vi ved, at Han bekymrer sig for os. Hvordan kan dette være en måde at ydmyge os på? Frygt er et ultimative form for stolthed. Den tror dybest set at et problem er for stor for Gud, og at vi skal selv håndtere det.

En af de vigtigste ting, vi kan gøre, er at bestemme at alt hvad vi er bekymrede for, giver vi til Ham hver dag, og beslutter, at vi vil have tillid til Ham ved ikke at bekymre os. For den tid som kommer, skal det indre vi er fremstillet af vise hvem vi er, dem, som demonstrerer tro ved at stole på Herren. Beslut, at denne uge, og hver uge, at du vil vokse i denne tillid og regne frygt for en desperat fjende, som skal fjernes helt fra dit liv.

til uge 23
OP