Hjem
Tilbage

Autoritetens Natur - Johannes Åbenbaring

Uge 2, 2017
Rick Joyner

Sidste uge vi talte vi omkring Herrens trone symbolik, som er omtalt i, Johannes Åbenbaring 4. 1-3. I denne uge vil vi se på:

Joh. Åb. v: 4.
1. Derefter så jeg, og se, en dør var åben ind til himlen,
og den samme røst, der lød som en basun, og som jeg før havde hørt tale til mig, sagde:
»Kom herop, så vil Jeg vise dig, hvad der skal ske herefter.«

Åb. 1:10,19. Ap.g. 10:11. HIMMEL Åb. 4:2. ENDETIDEN (Åb. kap. 4-19), kap. 20-22.

Dette råd af fireogtyve ældste har været genstand for megen spekulation af teologer og bibel lærere. Nogle anser dem for at være de ældste af de to pagter, tolv fra hver. Måske, men vi ved, at de er autoriteter i himlen eftersom de sidder på troner, og har kroner på deres hoveder.

Muligvis den vigtigste årsag til at disse ældste er en del af "Jesu Kristi åbenbaring" er, at den underordnede ledelse under en leder reflekterer en højerestående. De som opnår dette niveau af lederskab, muligvis den højeste opnåelige for mennesket, vil være en af de højeste refleksioner af Herrens ledelse. Derfor bør vi indsamle alt, hvad vi kan fra hvad der er fortalt til os, om dem.

At disse fireogtyve ældste er klædt i hvidt taler om deres renhed. At de er "klædt" taler om, hvordan denne renhed tilregnes dem på grund af Jesu kors. Det samme er tilgængelig for os alle. Vi kan være lige så rene, hvis Jesu kors er vores retfærdighed. Det betyder ikke, at vi ikke søger at gå i renhed og afstå fra synd og kødets lyster, men vi gør det, fordi vi elsker Herren. Vi ønsker altid at gøre, hvad der er velbehageligt for Ham, ikke for vores egen retfærdighed. Alligevel bliver vi advaret i:

Galaterbrevet 5: 19-21.
19. Den syndige naturs fremgangsmåde [kødets gerninger] er klart indlysende: det er seksuel umoral, urenhed, sensualitet [total uansvarlighed, manglende selvkontrol],

Rom. 1:29ff, 13:13. 1 Kor. 3:3, 6:9 f. Ef. 5:3,5. KØDET Gal. 5:24. ONDE GERNINGER Ef. 5:11. FORTABELSE (Gal. 5:19-21). Ef.5:5-6.

20. [j]afgudsdyrkelse, trolddom, fjendtlighed, stridigheder, jalousi, anfald af vrede, tvister, kiv, splittelser, klike, [der fremmer kætterier],
2 Kor. 12:20. Åb. 21:8.

21. misundelse, drukkenskab, kaotiske adfærd og andre ting som disse. Jeg advarer dig på forhånd, lige som jeg gjorde tidligere, at dem, der praktiserer sådanne ting skal ikke arve Guds rige.
Luk. 21:34. Rom. 13:13. 1 Kor. 6:10. Ef. 5:5. GUD'S RIGE Ef. 5:5.

De fleste falder lejlighedsvis i en eller flere af disse, og nogle gange oftere. I krigen mod vores gamle natur, mister vi nogle kampe. Dog er det dem som "praktisere disse ting," som har givet sig hen til dem, som ikke vil arve Guds rige. Det er grunden til hvor alvorligt vi skal tage denne krig mod den kødelige natur, og vi må beslutte at vi vil vinde den. Alligevel, som Jakob skrev i:

Jak. 3:2.
2. Vi fejler jo alle i mange ting; hvis en ikke fejler med sine ord, så
er han en fuldkommen mand, i stand til også at holde hele sit legeme i tømme.

Jak. 1:26. Ordsp. 10:19, 20:9. 1 Joh. 1:8. FULDKOMMEN 1 Joh. 1:4.

Så vores retfærdighed er aldrig målt ved, hvor godt vi gør, men ved vores tillid til Jesu kors.

Derfor er enhver kristen, som stoler på Jesu kors for deres retfærdighed er klædt i hvidt, ligesom disse ældste. Vi demonstrere dette ved at følge Paulus 'undervisning i:

Galaterbrevet 5:22-6: 3:
22. Men Åndens frugt [resultatet af Han's nærvær i os] er kærlighed [uselviske omsorg for andre],
glæde, [indre] fred, tålmodighed [ikke evnen til at vente,
men hvordan vi handler, mens vi venter], venlighed, godhed, trofasthed,

Ef. 5:9. Kol. 3:12. 1 Tim. 4:12, 6:11. HELLIGE ÅND Gal. 5:25. GODE GERNINGER Ef. 2:10. TROENDES GLÆDE Fil. 4:4. FRED Gal. 6:16.

23. mildhed, selvbeherskelse. Imod sådanne ting er der ingen lov.
1 Tim. 1:9.

24. Og de, som hører Kristus Jesus til, har
korsfæstet den syndige natur sammen med dets lidenskaber og lyster.

Gal. 2:20, 6:14. Rom. 6:6,11.

25. [Gør vi krav på at] Helligånden bor i os,
må vi også vandre i Ånden [med personlig integritet, guddommelig karakter, og have
moralsk mod - vores adfærd er bemyndiget af Helligånden].

Rom. 8:4f.

26. Vi må ikke blive indbildske, udfordrende eller provokere hinanden,
heller ikke misunde hinanden, lad os ikke søge tom ære.

Fil. 2:3.

Bær hverandres byrder [6:1-5].
1. Brødre, hvis nogen er fanget i nogen synd,
da jer, som er åndelige [dvs. jer, der er lydhør over for Åndens vejledning]
hjælp et sådant menneske til rette i en ånd af mildhed [ikke med en følelse af overlegenhed eller selvretfærdighed],
hold et vågent øje med dig selv, så du ikke bliver fristet.

Matt. 18:15. 1 Kor. 10:2. Jak. 5:19.

2. Bær hinandens byrder,
for på denne måde vil du opfylde kravene i Kristi lov [dvs. loven om kristen kærlighed].

Joh. 15:52. Rom.15:1. 1 Kor. 9:21. 1 Tess. 5:14. 1 Joh. 4:21.

Disse ældste har kroner af guld, som i Skriften sædvanligvis taler om den guddommelige natur. Så dette er et tegn på at deres autoritet var guddommelig, eller lig Kristus. Vi demonstrere dette, hvis vi "lever ved Ånden," som nævnt ovenfor. Det begynder med "ikke at være pralende," eller "udfordre/provokere hinanden," eller "misunder hinanden." Hvor meget af vores samtale er pral - et forsøg på at gøre os selv større eller bedre? Guddommelig autoritet/myndighed gør ikke dette. Heller ikke at udfordre/provokere hinanden. Hvis vi har en anden mening deler vi det med ynde/elskværdighed, ikke blot ved at angribe en andens position. Vi gør heller ikke noget ud fra misundelse.

Hvis en er fanget af/rodet ind i nogen synd/overtrædelser, søger vi at genoprette dem i en ånd af mildhed - som vi gør når vi korrigere andres børn, men hvor meget mere så ikke dem som er af Kongens? Da Jesus så vores synd og korruption, fordømte Han os ikke. Snarere, Han lagde sit liv ned for at frelse os. Sådan er naturen for alle guddommelige autoriteter/myndigheder.

Da opfylder vi Kristi lov ved at bære hinandens byrder. Som Herren underviste, at hele loven opfyldes ved at elske Gud og elske hinanden. Er vores autoritet næret af kærlighed?

Der er mere, der kan siges om guddommelig autoritet, end vi kan dække her, men vi ved at det er ikke som "hedningernes autoritet." De bruger autoriteten til at dominere andre, men guddommelig autoritet udøves i Kristi natur, som ikke kom for at blive betjent, men for at tjene. Gudfrygtig autoritet/myndighed er med det formål at hjælpe andre, ikke at udnytte dem. Denne hjælp begynder med forløsning. Selv om der aldrig vil være et andet offer for synd, da dette var helt fuldført ved Jesu kors, vi "tager dagligt vores kors op." Vi lægger vores eget liv ned, eller vore selviske interesser, for at tjene andre som Herren gjorde.

til uge 3
OP