Hjem
Tilbage

Jordens Vinde - Johannes Åbenbaring

Uge 18, 2017
Rick Joyner

Efter de tre store tegn på jordskælvet, mørket, og de faldende stjerner, himlen splittet fra hinanden, idet næsten halvdelen af menneskeheden vendte sig til den nye religion kaldet verdslig humanisme. Vi kommer nu til virkelige bemærkelsesværdige begivenheder, som beskrevet i:

Åbenbaringen 6:15-17.
15. Og jordens konger og stormændene og hærførerne og de rige og de mægtige og
alle trælle og frie skjulte sig i huler og mellem bjerge og klipper,

Åb. 19:18-19. Es. 2:19, 19:21.

16. og de sagde til bjergene og klipperne: »Fald over os og skjul os for Han's åsyn, som sidder på tronen, og fra [retfærdige] Lammets vrede!
Åb. 9:10. Hos. 10:8. Luk. 23:30.

17. For deres store vredes dag er kommet; hvem kan da bestå [til ansigt overfor Gud og Lammets vrede]?«
Es. 13:9. Jer. 30:7. Joel 2:11. Mal. 3:2, 4:5. Rom. 2:5.

I bibelsk profeti, taler bjerge ofte om regeringer, ligesom når Herren henviser til Han's rige som ”bjerget for Herrens hus.” Klipper synes at repræsentere mindre samfund. Da de tre store tegn, har verdslige ledere haft afsindigt travlt med at gøre regeringen til folkets gud. Ligeledes fremstår mange samfund som ser ud som om at have til hensigt og med det formål som stride imod den nye pagts kirkeliv.

Hvad det næste som sker i Johannes profeti peger direkte til det, som sker nu:

Åb. 7:1-3.
1. Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner; de holdt jordens fire vinde tilbage,
for at ingen vind skulle blæse hverken på jord eller hav eller mod noget træ.

Åb. 9:14. Jer. 49:36. Ezek. 37:9. Dan. 7:2. Zak. 6:5. Matt. 24:31
ENGLE (Åb. 7:1-3), 7:11.


2. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl; og
han råbte med høj røst til de fire engle, hvem det var givet at skade jorden og havet, og sagde:

LEVENDE GUD

3. »Gør hverken jord eller hav eller træer nogen skade,
før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pander.«

Åb. 9:4. Ez. 9:4,6.

De ”jordens fire vinde,” er de fire magter, der har formet menneskets historie: 1) militær, 2) religion, 3) politik, og 4) økonomi. Disse ”vinde jorden” er jordiske kræfter, som udspringer fra jordisk orienteret.

Den religiøse jordiske vinds magt er ikke den sande tro på Gud. Det er, hvad mennesker bygger i Kristi navn, men ikke af Kristus. Disse er de stærke religiøse institutioner, der har, siden deres grundlæggelse, søgt at styre/kontrollere ”havet” - menneske masserne. De har også forfulgt Guds sande og trofaste søgende.

Vi vil grave dybere ned i disse fire magter lidt mere senere — Åbenbaringsbogen har meget at sige om dem. For nu må vi forstå den vigtigste begivenhed, som finder sted på jorden i denne tid. Gud holder de største konflikter tilbage som vil udfolde sig i slutningen af denne tidsalder, den ”store trængselstid”, medens Han's trælle bliver beseglet. At de bliver beseglet på deres pander taler om en forsegling af deres sind, deres forståelse. Som Paulus skrev til romerne, at de ikke skulle skikkes sig lig med denne verden, men lade sig forvandle gennem en fornyelse af deres sind, (Rom. 12:1-2). Herrens sande tjenere tænker anderledes end de jordiske, i mere dybsindige måder. Det er dem der givet øjne til at se og ører til at høre hvad Ånden siger.

Disse er også dem, der ikke vil tage dyrets mærke på. Djævelen kan ikke placere sit mærke på dem, som har Guds mærke. Diss er de nøgle elementer, vi må fatte for at forstå de tiden:

1) Jordens fire vinde

2) Den foreliggende tilbageholdenhed af disse vinde

3) Trællene

4) Hvordan Trælle er beseglet i deres sind

5) Hvorfor englene tilbageholde skaderne på jorden, havet, og træerne

6) Dyrets mærke

7) Dyret selv Disse vi vil se på over de næste par uger.

til uge 19
OP