Hjem
Tilbage

Herske På Jorden - Johannes Åbenbaring

Uge 13, 2017
Rick Joyner

Vi vender tilbage til hvad Johannes så foran Guds trone, de syv segl brydes og begivenhederne åbenbares. Det Johannes også så var at Jesus alene er værdig til at åbne bogen og seglene brydes fordi Han købte jorden ved Han's offer på korset. Følgende vers forklarer:

Åb. 5:6-10.
6. Og jeg så, at mellem tronen og de fire væsener og de ældste stod der et lam, ligesom slagtet;
det havde syv horn og syv øjne, det er Guds syv ånder, som er udsendt over hele jorden.

Åb. 1:4, 4:5, 14;1. Es. 53:7. Zak. 4:10. Joh. 1:29. 1 Pet. 1:19. TREENIGHEDEN (Åb. 5:6-7), 22:16-19. HELLIGE ÅND Åb. 14:13.

7. Og det gik hen og tog bogrullen af hans højre hånd, som sad på tronen.

8. Og da det tog bogrullen, kastede de fire væsener og de fire og tyve ældste sig ned for Lammet [Kristus],
og de havde hver en harpe og guldskåle fyldt med røgelse, det er de hellige Guds folks bønner.

Åb. 8:3f. Sal. 141:2. BØN Åb. 8:3-4. DE HELLIGE Åb. 8:3-4.

9. Og de sang en ny sang: »Værdig er du til at tage bogrullen og bryde dens segl, for du blev slagtet [ofret],
og med dit blod har du købt mennesker af alle stammer og tungemål og folk og folkeslag til Gud,

Åb. 14:3. Sal. 96:1, 98:1. Es. 42:10. Ap.g. 20:28. 1 Kor. 6:20, 7:23. Ef. 1:7. Hebr. 9:12, 10:10. FRELSE Åb. 7:9-10.

10. og du har gjort dem til konger og til præster for vor Gud, og de skal herske på jorden.«
Åb. 1:6, 20:4. 1 Pet. 2:5,9. GUD'S RIGE Åb. 11:15-18.

John blev taget op i denne vision for at være vidne til at Jesus blev introduceret i himlen som den, der har sejret. Lammet har de syv horn, de syv øjne, og de syv Guds Ånder, der sendes ud i jorden. Vi ved det, fordi det står i: Kol. 2:9. ”For i Ham [Kristus Jesus] bor hele Guds fylde legemelig.”

Når Lammet kommer ind, falder de fire levende væsener og de fireogtyve ældste ned for Ham i tilbedelse. De begynder at synge den nye sang, der erklærer Han's værdighed. Sangen prædiken erklærer, at Han har købt fra hver stamme, sprog, folk, og nation til at være et ”kongerige og præster” , som også vil ”regere på jorden.”

Verset efter det citerede i Kolossenserbrevet ovenstående, at vi er ”fuldkommen i Ham.” Ligesom Guddommen boede helt i Jesus så, når vi ser Ham ser vi Faderen, Jesus bor nu fuldt ud i sit folk, dem, som er den ”konger og præster, som vil ’regere på jorden.’

Fordi Kristus er i os, er der mere autoritet i en enkelt troende end i alle de konger, præsidenter, diktatorer eller myndigheder på jorden. Guds folk har hersket på jorden, men ikke ret godt. Kun få har forstået den magt som er betroet os, langt mindre vandrer i den. Vi har myndighed til at gøre de ting, Han gjorde, og endnu større ting. Men for det meste af tiden har vi levet som slaver af ugudelighed, snarere end som Han's riges præster. Alligevel, i denne svækkende tilstand, har kirken været den mest magtfulde enhed dikteret nationers kurs.

Den Guddommelige myndighed i boede i ét menneske, menneske Kristus Jesus”, og Han bor nu i mange. Dette er grunden til at apostlen Paulus ikke skrev, at han havde Kristi sindelag, men vi har Kristi sind” se 1 Kor. 2:16 (i flertal). . Intet menneske, kan rumme Han's sind, men vi har hver især fået en del. Når vi kommer sammen i "koinonia" [Koinonia – sandt åndeligt fællesskab] som Han har kaldt sin kirke til, har vi Han's sind.

Den historie som udspiller sig i hele Åbenbaringsbogen, og nu er det meste af det er sket op gennem historien. Ved slutningen af historien, vil Kristi Brud, kirken, vågne op til hendes formål og autoritet. Hun bliver, hvad hun er kaldet til at være. Historien er virkelig Han's-storie i Han's folk, og det er den mest bemærkelsesværdige historie der nogensinde er fortalt. Denne åbenbaring er en historie fortalt på forhånd gennem profetiske metaforer. Den kalder på dem, der har ører at høre med, øjne at se med, og hjerter til at forstå.

Ligesom Johannes fik denne vision, så han kunne gå i forbøn, blev det også overdraget os at formidle Kristi autoritet, som vi er kaldet til at bære i dette liv. Det er den Ene, vi er blevet forenet med, og vi er kaldet til at forblive i og til at sidde på Han's trone med Ham.

til uge 14
OP