Hjem
Tilbage

Den Ene På Tronen - Johannes Åbenbaring

Uge 1, 2017
Rick Joyner

Vi kommer til en af de mest vidunderlige og opmuntrende passager i denne store åbenbaring i:

Åbenbaringen 4:1-4.
1. Derefter så jeg, og se, en dør var åben ind til himlen, og den samme røst, der lød som en basun, og som jeg før havde hørt tale til mig, sagde: »Kom herop, så vil Jeg vise dig, hvad der skal ske herefter.«

Åb. 1:10,19. Ap.g. 10:11. HIMMEL Åb. 4:2. ENDETIDEN (Åb. kap. 4-19), kap. 20-22.

2. Straks kom jeg under Åndens magt; og se, en trone stod i himlen, og Én siddende på tronen,Åb. 1:10, 5;1. 1 Kong. 22:19. Sal. 47:9. Es. 6:1. Ezek. 1:26. HIMMEL Åb. 5:3.

3. og Han, som sad der, var at se til som jaspis sten og karneol sten, og der var en regnbue rundt omkring tronen, at se
til som smaragd.

Ezek. 1:28

4. Og i kreds om tronen så jeg fire og tyve troner og siddende på tronerne fire og tyve ældste, iførte hvide klæder og med gyldne sejrskranse på deres hoveder.
Åb. 3:4, 11:16. Es. 24:23. Matt. 19:28. Ef. 1:21. Kol. 1:16. 2 Tim. 2:12. GUD'S RIGE Åb. 5:10.

Denne dør står åbne ind til himlen, og er stadig åben. Den er åben for enhver, der hører Han's stemme og opfordres til at "kom her op." Denne dør til himlen er døren ind til den nye skabnings hjem - dem, som nu er borgere i himlen. De som finder denne dør, er dem der er mere hjemme i det himmelske end dem her på jorden.

De som går ind ad denne dør vil se det samme, når de kommer ind - den Ene som sidder på tronen. Vi ser gennem hele Skriften, at når himlen åbnes, som det var for Stefanus, da han blev martyr, vil vi se den Ene på tronen. Sand tro vil resultere i at se Ham - som Han er, og hvor Han sidder i Himlen over alle magter og autoritet/myndigheder og herskere. Intet sker uden Han's tilladelse og for Han's herlige formål. Når vi ser Ham i Han's herlighed, tager alle jordiske og midlertidige formål deres retmæssige plads som utydelig og ubetydelige i sammenligning.

Regnbuen og ædelstene siges at være lig Han's udseende og er betegnende i deres åbenbaring af Han's autoritet/myndighed, Han's trone. Jesus er her "som en jaspis sten og en Karneol i udseende." Mange forskere mener at ordet, oversat "jaspis" i denne tekst er en fejl - det burde have været oversat "diamant". Det, vi kalder "jaspis" sten i dag ikke "ligesom krystal" eller "gennemsigtig" som denne sten beskrives her, men diamanter er. Diamanter bliver også betragtet som "mest dyrebar," eller mest værdifuld.

Diamanter dannes, når sort kul udsættes for ekstremt pres og varme. Det er, hvad vor Herre underkastede sig, da Han "tømte sig selv" for Han's guddommelige natur og iklædte sig menneskelig natur. Gennem hele sit liv, blev Han udsat for tryk og varme af ekstreme prøvelser. Selvom Han var Sønnen, "lærte Han lydighed af de ting, Han led," se: Hebr. 5:8.. Hvis Sønnen skulle lære lydighed på denne måde, hvor meget mere skal vi så ikke omfavne de prøvelser, der giver os muligheder for at gøre det samme? Jesus gjorde det for at skabe vejen, så menneskeheden kunne blive forvandlet fra det forurenede mørke, til det "mest værdifulde." Alle prøvelser har til formål at forvandle os.

Diamanter bryder også lys, bryde det ned til individuelle og strålende farver, der repræsenterer de store sandheder i Guds natur. Diamanter er det hårdeste af alle sten og bruges til at skære og forme de andre. Sådan er Kristi karakter, som er uforanderlig, men som vil forme og forvandle alle andre.

Den Karneol sten som nævnes her, er lyserød. Dette taler om Han's blod udgydt for at frelse verden, som for altid vil være en del af Han's åbenbarede herlighed.

Smaragd stenen er grøn, som sædvanligvis taler om det profetiske livs åbenbaring. Han er "livets Prins", der fører os på "livets vej." Han's liv er et "uforgængelige liv", fra hvilket vi er blevet gjort delagtige i Han's evige liv. I profetisk symbolisme, symboliserer grøn også undervisning. Han er Læreren, og Han's lærdomme føre os til livets vej og holde os på den.

Regnbuen er den herlige skønhed, der minder os om Guds pagt med mennesket. Guds ord er sandt. Han vil aldrig nogensinde bryde sin pagt med os. Også dette er Han's herlighed, som vi har tillid til.

Jesus er døren, og alle, der kommer ind det himmelske rige vil se Ham på Han's trone, før noget andet. Som forklaret gentagne gange i Det Nye Testamente, Jesus er den, gennem hvem og for hvem skabelsen blev frembragt, og den Ene i hvem alt består. Derfor kan vi se Ham i alt, hvad der blev skabt. Han er den, vi skal se efter i alle ting. Han er også den Ene Faderen ser efter i os.

til uge 2
OP