Hjem Ugens Ord 2016. Word of the Week
Ugens Ord 2018. Word of the Week
Ugens Ord 2019. Word of the WeekUGENS ORD 2017

  

Uge
1
  Den Ene På Tronen - Johannes Åbenbaring
Week
1
   The One on the Throne - The Book of Revelation
2  Autoritetens Natur - Johannes Åbenbaring 2  The Nature of Authority - The Book of Revelation
3  Kendetegnet På Sand Autoritet - Johannes Åbenbaring 3  The Mark of True Authority - The Book of Revelation
4  Den Høje Kaldelse - Johannes Åbenbaring 4  The High Calling - The Book of Revelation
5  Budbringere fra Himmelen - Johannes Åbenbaring 5  Messengers from Heaven - The Book of Revelation
6  Himlens Autoritet - Johannes Åbenbaring 6  The Authority of Heaven - The Book of Revelation
7  Se Ham Som Han Er - Johannes Åbenbaring 7  Seeing Him As He Is - The Book of Revelation
8  Åndelige væsener i Skriften - Johannes Åbenbaring 8  Spiritual Beings in Scripture - The Book of Revelation
9  Elsk Det Gud Elsker - Johannes Åbenbaring 9  Loving What God Loves - The Book of Revelation
10  Herlighedens Herre - Johannes Åbenbaring 10  The Lord of Glory - The Book of Revelation
11  Han's Trones Fundament - Johannes Åbenbaring 11  The Foundation of His Throne - The Book of Revelation
12  Frugten Af Lydighed - Johannes Åbenbaring 12  The Fruit of Obedience - The Book of Revelation
13  Herske På Jorden - Johannes Åbenbaring 13  Reigning Upon the Earth - The Book of Revelation
14  Stykvis Ser Vi, Stykvis Erkender Vi - Johannes Åbenbaring 14  Seeing in Part, Knowing in Part - The Book of Revelation
15  De To Autoriteters Mandat (Fuldmagt) - Johannes Åbenbaring 15  The Two Authority Mandate - The Book of Revelation
16  Tidens Tegn - Johannes Åbenbaring 16  Signs of the Times - The Book of Revelation
17  Det Profetiske Sprog - Johannes Åbenbaring 17  The Language of Prophecy - The Book of Revelation
18  Jordens Vinde - Johannes Åbenbaring 18  The Winds of the Earth - The Book of Revelation
19  De Fire Store Magter - Johannes Åbenbaring 19  The Four Great Powers - The Book of Revelation
20  Kilden Til Vores Tillid - Johannes Åbenbaring 20  The Source of Our Trust - The Book of Revelation
21  En Træs Liv - Johannes Åbenbaring 21  The Life of a Bondservant - The Book of Revelation
22  Trække på Han's nåde - Johannes Åbenbaring 22  Draw on His Grace - The Book of Revelation
23  Undgå Dyrets Mærke - Johannes Åbenbaring 23  Avoiding the Beast's Mark - The Book of Revelation
24  Hvem er de 144.000 - Johannes Åbenbaring 24  Who Are the 144,000 - The Book of Revelation
25  Forstå Den Bibelske Symbolik - Johannes Åbenbaring 25  Understanding Biblical Symbolism - The Book of Revelation
26  Profetiske Billeder i Dag - Johannes Åbenbaring 26  Prophetic Pictures for Today - The Book of Revelation
27  Historisk Åbenbaring Af Profetier - Johannes Åbenbaring 27  Historical Unfolding of Prophecy - The Book of Revelation
28  Tolke/Udlægge Åbenbaring - Johannes Åbenbaring 28  Interpreting Revelation - The Book of Revelation
29  Vores tid til ar stå - Johannes Åbenbaring 29  Our Time to Stand - The Book of Revelation
30  Guds mysterium er Slut - Johannes Åbenbaring 30  The Mystery of God is Finished - The Book of Revelation
31  Belønningen For Han's Offer - Johannes Åbenbaring 31  The Reward of His Sacrifice - The Book of Revelation
32  En Discipels Liv - Johannes Åbenbaring 32  The Life of a Disciple - The Book of Revelation
33  Afmåling af Korsets - Johannes Åbenbaring 33  Measuring the Cross - The Book of Revelation
34  Templets Opmåles - Johannes Åbenbaring 34  Measuring the Temple - The Book of Revelation
35  Hvem Er De To Vidner - Johannes Åbenbaring 35  Who Are the Two Witnesses - The Book fo Revelation
36  Kongeriges Evangelium - Johannes Åbenbaring 36  The Gospel of the Kingdom - The Book of Revelation
37  Alle Ting I Ham - Johannes Åbenbaring 37  All Things In Him - The Book of Revelation
38  Sandt Venskab Med Gud - Johannes Åbenbaring 38  True Friendship with God - The Book of Revelation
39  Guds tempel - Johannes Åbenbaring 39  The Temple of God - The Book of Revelation
40  Israel i Åbenbaringsbogen - Johannes Åbenbaring 40  Israel in Revelation—The Book of Revelation
41  Omfavne vore Prøvelser - Johannes Åbenbaring 41  Embracing our Trials - The Book of Revelation
42  Strategien for Vores Genoprettelse - Johannes Åbenbaring 42  Our Strategy for Restoration - The Book of Revelation
43  Korsets Kraft- Johannes Åbenbaring 43  The Power of the Cross - The Book of Revelation
44  Investere I Vores Skat I Himlen - Johannes Åbenbaring 44  Investing Our Treasure in Heaven - The Book of Revelation
45  Religiøs Frihed - Johannes Åbenbaring 45  Religious Liberty - The Book of Revelation
46  Guds nåde - Johannes Åbenbaring 46  The Grace of God - The Book of Revelation
47  Herren Som Vores Kilde - Johannes Åbenbaring 47  The Lord As Our Source - The Book of Revelation
48  Hvem og Hvad Sætter Vi Vores Tillid Til - Johannes Åbenbaring 48  Where We Put Our Trust - The Book of Revelation
49  Modtag Guds Mærke - Johannes Åbenbaring 49  Receiving God's Mark - The Book of Revelation
50  Bedømme Perspektiverne Om De Sidste Tiders Lære - Johannes Åbenbaring 50  Reviewing Eschatological Perspectives - The Book of Revelation
51  Forberedelse For Tiden 51  Preparing for the Times
52  Tilbageblik På 2017 52  2017 In Review