Hjem
Tilbage
Forspild [bortødsle] Ikke Dine Prøvelser - Johannes 'Åbenbaring

Uge 9, 2016
Rick Joyner

Vi fortsætter vores studie med:

Åbenbaringen 1:8.
8. »Jeg er Alfa og Omega*,« siger Gud Herren, Han, som er [evigt eksisterende],
og som var [kontinuerligt eksisterende i fortiden], og som kommer, den Almægtige’. [Herskeren over alt]
*dvs. begyndelsen og slutningen. Alfa og Omega er det første og det sidste bogstav i det græske alfabet.

Åb. 1:4, 2:8, 4:8, 21:6, 22:13. Es. 41:4. KRISTI NAVN Åb. 1:8.


Alpha er det første bogstav i det græske alfabet og Omega er det sidste. Et alfabet er grundlaget for et sprog, og Jesus er grundlaget for Guds sprog - Han er Guds Ord. Han er hele Guds ord, fra begyndelsen til slutningen. Johannes Åbenbaring minder os konstant om dette, fordi det er en åbenbaring af Ham. Når vi afviger fra den åbenbaring og Guds formål, afviger vi fra det centrale i Kristus, i alle ting Vi fortsætter med:

Åbenbaringen 1: 9.
Patmos Visionen.
9. Jeg, Johannes, jeres broder [ven og medkristen], som er fælles med jer om trængselen og Guds riget og tålmodigheden, udholdenheden, langmodigheden [som er, og findes i Jesus Kristus], var på øen kaldes Patmos, [forvist] på grund af Guds Ord [som var min forkyndelse om den evige frelse] og vidnesbyrdet om Jesus Kristus.

Åb. 1:2, 6:9. Rom. 8:17. 2 Tim. 2:12. TROENDES TRÆNGSEL Åb. 2:9-10. GUD'S RIGE Åb. 3:21 FORFØLGELSE Åb. 2:8, 11,13.

Det første Johannes begynder med, er hvordan han er fælles meddelagtig i trængselen, Guds riget, og udholdenheden, som er i Jesus. Disse tre er forbundet. Når vi forpligter os til at følge Herren, skulle vi forvente trængsler vil komme. Trængsler kommer for ethvert liv på jorden, men i Kristus, kan vi forvente mere, fordi vi lever et liv i strid med tidsalderen og prinsen af denne nuværende tidsalders vilje, djævelen.

Alligevel, som kristne, har vore prøvelser et formål. Gud virker at alle ting er til gavn for os, for ikke at nævne Helligåndens trøst, som Han har givet os. Tænk hvor svært dette liv ville være uden vores håb og trøst i Ham og den betydning Han giver i enhver prøvelse.

En undervisning i strid med Skriften antyder, at vores liv vil være let, eller vore prøvelser vil være over, når vi kommer til Jesus. Denne falske lære har fået mange til at falde fra når dette viser sig at være usandt.

Dette forårsager dem som kom til Herren på denne sådanne løfter, at tvivle på resten af hvad de har lært om Kristus. Fra begyndelsen, når nogen kom til Kristus, vidste de, at de må være nød til at miste deres liv for at identificere sig med Ham. Gennem hele tidsalderen, har mange det.

Forfølgelse er et stort filter og tjener til at frasortere dem med egoistiske ambitioner som ville have været giftige medlemmer af legemet. Identifikation med Kristus var ikke en vej til avancement, men en næsten sikker vej til undertrykkelse og angreb. Da dette ændrede sig i det fjerde århundrede e.Kr., og være en kristen blev et aktiv for politisk, social og profession avancement, den værste korruption af troen kom med dette - som vi vil se senere i dette studie.

Forfølgelse er den normale tilstand i kristendommen, tiltrækker kun de største sjæle - dem, som elsker Gud og Han's sandhed mere end deres eget liv. Grundlæggende discipelskab kræver, at vi ikke kun elsker vore liv, men er villig til død, tage vores kors op og dø dagligt fra denne verden. Sand kristendom er et liv i offer, ikke grundlag for at opnå ting i denne tidsalder. Det er snarere det ultimative resultat i tidsalderen der komme. Hvis vi lever for Herrens skyld, og ikke kun for de fordele, vi kan få, vil vi finde sandt liv og Riget.

Prøvelser kommer over alle, der leverr. Uden Kristus, kan disse prøvelser vende et slot til et fangehul i elendighed. Når vi lærer at leve i Riget, som Johannes gjorde, kan vi leve i et fangehul, men stadig opleve uudgrundelig herlighed og under. Alligevel blivende i Riget kræver vedholdenhed, ligesom Johannes skrev. Udholdenhed er en af de største skatte, vi kan besidde, og det fører til de største åndelige skatte, som er bekræftet i hele Skriften. Følgende er et par eksempler:

Luk. 8:15.
15. Men det i den gode jord, det er dem, som hører ordet og gemmer det i et smukt og godt hjerte og bærer frugt i udholdenhed.

Hebr. 10:36.

Romerne 2:7
7. evigt liv til dem, der med vedvaren udholdenhed i god gerning søger herlighed og ære og uforkrænkelighed og evigt liv
Ordsp. 21:21. Ef. 6:8. GODE GERNINGER Rom. 12:4ff.

Rom 5:3-5
3. Ja, ikke alene det, men, lad os også være fuld af glæde nu! Og lad os fryde og triumfere i vores problemer og glæde os i vore lidelser, vel vidende om at trængseler virker [at pres og lidelse og modgang, hjælper os med at udvikle] tålmodighed, urokkelig udholdenhed og langmodighed,

TROEN'S TRÆNGSEL Rom. 12:12.

4. og tålmodighed, urokkelig udholdenhed, og langmodighed [sjælsstyrke] udvikle modenheds karakter, en erfaring [af prøvet fasthed], og erfare [den prøvede fasthed] håb, [godkendt tro and prøvet integritet]. [Og karakter af den slags som skaber vanen af glæde og tillidsfuldt håb for evig frelse].
HÅB Rom. 8:21. PRØVE Rom. 12:2.

5. og håbet gør ikke til skamme; fordi Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet til os.
FØRSTE KÆRLIGHEDSBUD Rom. 8:28.


2 Kor 12:12
12. Kendetegnene på, at jeg er apostel, blev jo med al udholdenhed virket iblandt jer både ved tegn og undere og mægtige gerninger.

Rom. 15:19. 1 Kor. 9:1f. Hebr. 2:4. TEGN 2 Tess. 2:9.

2 Tess 1:4-5
4 Derfor taler vi om jer med stolthed blandt de Guds menigheder om din standhaftighed [din ubøjelige udholdenhed og tålmodighed], og
din faste tro midt i al den forfølgelse og [knusning] angst, som du udholde.

1 Tess. 2:19. MENIGHED 1 Tim. 3:5. TROENDES TRÆNGSEL 2 Tess. 1:6-7.

5. Heri ligger et varsel om Guds retfærdige dom, at I skal agtes værdige til Guds rige, som I lider for,
Matt. 5:10f. Luk. 20:35. Rom. 2:5-6. Fil. 1:28. 1 Tess. 2:14. GUD'S RIGE 2 Tim. 2:12. DOM 2 Tim. 4:8.
ENDETIDEN (2 Tess. 1:5-12), 2:1-12. GUD'S RETFÆRDIGHED (2 Tess. 1:5-6), 2 Tim. 4:8. FORTABELSE (2 Tess. 1:5-9), 2:9-12.


til uge 10
OP