Hjem
Tilbage
Den Kommende Konge-Johannes Åbenbaring

Uge 8, 2016
Rick Joyner

Vi fortsætter vores studie med:
Åb. 1:7. Kristi komme varsles, [1:7-8].
7. Se, Han kommer i skyerner, og ethvert øje skal se Ham, selv dem, som har gennemstunget Ham,
og alle jordens stammer [nationer] skal jamre ved Han's komme.
Såden skal det være., Amen.

Dan. 7:13. Zak. 12:10. Matt. 24:30, 26:64. Luk. 23:38. Joh. 19:37. Ap.g. 1:11.
GENKOMST Åb. 3:11.

Ligesom Herren steg op i skyerne, vil Han vende tilbage gennem skyerne. Ingen tvivl om disse skyer er bogstavelig, men som med stort set alt bogstavelig i Skriften, er der også en åndelig betydning og budskab.

Mange bibelske symboler har forskellige betydninger i forskellige situationer. Dette er ikke ment til at forvirre dem som søger Guds sandhed, men snarere at holde os afhængige af Han's Hellige Ånd til at lede os til hele sandheden. Principper og formler kan være nyttige, men de kan vildlede os, hvis vi begynder at afhænge af dem i stedet for Helligånden.

En nøgle til at forstå den måde, hvorpå Herren vil vende tilbage findes i Ap.g. 1:9-11, da Han steg op:

9. Og efter Han havde sagt dette, løftedes Han op, medens de så derpå, og en sky tog Ham op og ud af deres syne.
Mark. 16:19 Luk: 24:51. ENDETIDEN (Ap.g. 1:9-11),3:18-21.

2den genkomst forudsagt
[Matt. 24:27, henvis:].

10. Som de nu intenst stirrede op imod Himmelen, medens Han fo'r bort,
se, da stod der hos dem to mænd i hvide klæder,

Matt. 28:3 Mark. 16:5. Luk. 24:4. Joh. 20:12. 1 Pet. 3:22. ENGLE (Ap.g. 1:10-11), 5:19 HIMMEL Ap.g. 2:2.

11. og de sagde: »I galilæiske mænd, hvorfor stå I og se op imod Himmelen?
Denne [samme] Jesus, som er blevet taget fra jer til Himmelen, Han skal komme igen på samme måde, som I har set Ham fare op til Himmelen.«

Matt. 16:27. Mark. 16:19. Luk. 21:27. Åb. 1:7. GENKOMST Ap.g. 3:20. HIMMEL Ap.g. 2:2.

Ligesom en sky tog Ham som Han steg op, vil Han komme "på samme måde" gennem skyerne, når Han vender tilbage. Igen, dette er bogstavelig, men også en åbenbaring af den tid Han vil vende tilbage på. Siden skyer ofte taler om forvirring i Skriften, især nationernes forvirring, vi kan forvente at dette er i en lignende tid. Andre profetier i Skriften bekræfter dette. Her er blot nogle få:

"Tykke skyer er skjulested for Ham ..." (Job 22:14).

"Han gjorde mørket Hans skjulested, som en bolig for Ham, mørke vandmasser, vandfyldte skyer "(Sal. 18:11).

"Skyer og mulm omgiver Ham [som på Sinai] ..." (se Sal. 97:2).

"For den dag er nær, ja nær er Herrens dag, det bliver en mulmets dag, folkeslagenes tid" (Ezek. 30: 3).

"Jeg holdt udkig i nattesynerne, og se, med himlens skyer kom én, der så som en Menneskesønnen ..." (Dan. 7:13).

".....Herefter vil du se Menneskesønnen sidde ved Kraftens højre Hånd og komme på himlens skyer" (Matt. 26:64).

Som vi vil se, er der en forskel mellem de "himlens skyer" og jordens skyer. Han's komme vil have begge dele, men vi vil gå dybere ind i for at forstå himlens skyer senere, da disse er dem Han nu har gemt sig i.

Vi burde også lære at kigge efter Ham i skyerne, eller nationernes forvirring. Der er meget mere bag kaoset og nationernes forvirring end jordiske politik. Ofte er dette resultatet af mørkets magter blev ophidset over hvad Gud gør. De søger at tilsløre eller overdøve det, som djævelens taktik er at overdøve kirken i Åbenbaringsbogen 12 med en oversvømmelse. Pointen er, at når der er et stort ophidselse i nationerne, må vi lære at se efter hvad Gud gør.

En anden vigtig faktor, da Han steg op, var, at Han's trofaste tilhængere "stirrede intenst" efter Ham. Det samme vil være tilfældet når Han vender tilbage - Han's trofaste tilhængere vil "stirre intenst" på Ham. Han's folk har haft travlt med mange ting i løbet af denne tidsalder, de gode ting som Han gav sit folk at gøre, men i slutningen vil alt handle om Jesus.

Det Han's tilhængere fokuserede på og diskuterede lige før Han steg op, var, Han's rige komme, og dette vil være i fokuset for Han's trofaste tilhængere, når Han vender tilbage. Dette budskab vil føre frem til udgangen af denne tidsalder, ligesom vi vil se bekræftelser andre steder i Åbenbaringsbogen.

Kommentaren om de to engle budbringere til disciplene er også vigtig, "Hvorfor står I se ind i himlen?" De forsikre disciplene om at Han vil vende tilbage igen ligesom de så Ham opstige, men implikationen er, "har I ikke noget andet at gøre nu?" De havde. Deres arbejde var lige begyndt. Det skulle begynde på det mest vigtigste fundament - så vendte de tilbage til Jerusalem, hvor de dedikerede [indviede] sig til bøn.

Dette er hvordan Han forlod, og det vil være hvordan Han vender tilbage. Det store arbejde i denne tidsalder begyndte med Han's folk boede sammen i enhed, ligesom de helliget sig selv til bøn, og det er sådan det vil slutte - Han's folk i enhed, bedende. Hvorfor så ikke komme i gang?

til uge 9
OP